Minister vil fordoble kontrol af gartnerier efter pesticidsag

Efter afsløringen af, at en række fynske gartnerier bryder loven og sender pesticider ud i vandløbene, vil fødevareminister Dan Jørgensen (S) nu fordoble kontrollen.

Dan Jørgensen (S) vil have kontrollen af gartnerierne fordoblet, så man undgår flere sager om pesticider, der havner i de fynske vandløb. (© DR)

Kvælstof og ulovlige pesticider, der burde være havnet i et rensningsanlæg, er i årevis i stedet havnet i de fynske vandløb.

Det viser en analyse, som Odense Kommune har lavet blandt 23 gartnerier i kommunen. Her sendte 90 procent af de undersøgte afløb spildevandet direkte ud i bække og åer og ikke gennem et rensningssystem, som reglerne ellers foreskriver.

Det får nu fødevareminister Dan Jørgensen (S) til at fordoble kontrollen med gartnerierne.

- Ikke nok med, at vi får taget hånd om de problemer, der har været. Vi fordobler også kontrollerne, så vi fremadrettet kommer det her problem til livs, siger ministeren.

Problemet har været kendt i årevisAt gartnerierne sender giftige stoffer direkte ud i vandløbene er faktisk ikke et nyt problem. Allerede i 2012 gjorde Odense Kommune opmærksom på problemet.

Selvom kommunen har ansvaret for åer og vandløb, så ligger kontrollen med gartnerierne nemlig et andet sted.

- Det er Naturerhvervsstyrelsen, der står for kontrollen med sprøjtemidler på gartnerierne, siger Knud Søndergaard, der er kontorchef i Odense Kommunens afdeling for natur og landbrug.

Flere sager er allerede i gang

Da Naturerhvervsstyrelsen sidste år var på kontrolbesøg på Fyn, blev flere fynske gartnerier afsløret i at bruge ulovlige pesticider, fortæller fødevareministeren.

- Jeg kan konstatere, at man har fundet noget, der har givet anledning til bekymring på de kontroller, og at der nu kører sager mod de pågældende personer og virksomheder, siger Dan Jørgensen (S).

Naturerhvervstyrelsen lavede sidste år seks kontrolbesøg på Fyn. Det antal bliver altså fremover fordoblet, og derudover mener ministeren, at sanktionsmulighederne er tilstrækkelige.

- Sanktionerne er ret hårde. Vi taler i værste fald om fængselsstraf eller ret høje bøder. Jeg mener, at reglerne på området er ret klare, så i første omgang handler det om mere kontrol. Så kan de, der vil snyde, se, at det kan de slippe rigtig skidt fra, siger Dan Jørgensen.

Undersøgelsen fra Odense Kommune blev publiceret i 2014.