Naboer til asylcenter: Vi er enormt lettede over lukning

Det har været en stor omvæltning at få 100 uledsagede asylansøgere til Tullebølle, mener flere naboer.

Børnecenter Tullebølle på Langeland bliver lukket inden ugens udgang. Det oplyser Langelands Kommune og Udlændingestyrelsen. (Foto: Lasse Hansen/Fyens/Scanpix 2016) (Foto: Lasse Hansen © Scanpix)

Børnecenter Tullebølle på Langeland lukker med øjeblikkelig virkning. Det sker efter sager om vold, hærværk og trusler. Samtidig er to kvindelige ansatte blevet politianmeldt, fordi der er begrundet mistanke om, at de har krænket en eller flere af asylcentrets drenge seksuelt.

Beslutningen er truffet af Langeland Kommune sammen med Udlændingestyrelsen.

De 40 uledsagede flygtninge skal udflyttes til andre centre i landet. Nyheden om lukningen af børnecentret vækker glæde i nabolaget.

- Jeg har ønsket en lukning, længe før centret åbnede. Det har været en meget stor omvæltning for os, og vi har været plaget af drengenes livsform med støj og høj musik, siger Karen Marie Bruun, nabo til centret.

I sommer var hun vidne til et stort slagsmål mellem 15-20 af drengene i hendes have, hvor flere af drengene havde kæppe og jernkæder med.

- Pludselig står de i haven, og det var langt fra en almindelig slåskamp, som jeg så i skolegården, da jeg gik i skole. Flere flygtede ud i vores garage og ud på gaden. Det var en voldsom oplevelse, siger Karen Marie Bruun.

Samtidig er hun beklemt ved, at drengene nu skal flyttes andre steder hen, da de ifølge hende har brug for trygge rammer.

Samme ambivalente følelse har Otto Arnsted. Han er formand for Tullebølle Beboerforening.

- Jeg er jo glad for, at det lukker, når det ikke kan være anderledes. Men jeg er skuffet over de arbejdspladser, som nu går tabt på grund af lukningen, siger han.

Både Otto Arnsted og Karen Marie Bruun har haft en god dialog med ledelsen på Børnecenter Tullebølle, men de er begge enige om, at opgaven har været for stor for Asylcenter Holmegaard, der driver centret.

- Centret har skabt en stor utryghed for os. Den er nu væk, og det er en enorm lettelse, afslutter Karen Marie Bruun.