Naturvenner irriterede over fortsat pesticid-problem

Bekymring i Danmarks Naturfredningsforening og Vandpleje Fyn over ulovlige pesticider i vandløb.

83 af i alt 92 undersøgte gulvafløb på Fyn viste at have direkte udløb til et vandløb. (Foto: COLOURBOX © ColourBox)

Store mængder kvælstof og ulovlige pesticider løber fortsat ud i vandløbene fra de fynske gartnerier.

Problemet blev kendt allerede sidste år, og siden da har Odense Kommune været på kontrolbesøg hos 60 gartnerier i Stige-området for at få styr på problemet. Men der er fortsat problemer.

Kommunen og gartnerierne arbejder på at få stoppet forureningen, men det er ikke kun galt med pesticider og sprøjtemidler, fortæller Rikke Lundsgaard landbrugspolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

- De her skyggemidler, som farver drivhusene hvide, det regner åbenbart af og belaster også vandløbene i nærheden. Så der er rigeligt at tage fat på, og derfor er det også godt, at der er dialog og handleplan på vej, siger Rikke Lundsgaard til DR Fyn.

Næstformanden i Vandpleje Fyn, Lars Henriksen, mener også, at det er positivt, at både Odense Kommune og Dansk Gartneri er i gang med arbejdet, men siger.

- Det er tankevækkende, at der stadig kan findes ulovlige sprøjtemidler. Det må jo betyde, at der gartnerier, som er fuldstædig lige glade med lovgivning og den fynske natur, siger Lars Henriksen.

Vandpleje Fyn har tidligere bebudet, at de ville politianmelde gartnerierne, men det har ikke været muligt, da de endnu ikke har fundet nogen syndere.

Der er i alt 170 gartnerier i Odense. Kommunen forventer at have besøgt alle inden foråret 2017.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på fyn@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.