Nissehuer, tissemænd og porno: Strandmølleskolens skandaler

TIDSLINJE 2014 – 2016: Skolelederen fra Strandmølleskolen i Assens skal i dag i retten mod en kritisk forælder, som lederen har stævnet for injurier efter den såkaldte pornosag. Skolen har gennem to år været igennem et stormvejr. Få overblikket her.

Undervisningsministeriet, Datatilsynet og Fyns Politi og kritiske forældre har siden 2014 holdt øje med Strandmølleskolen i Assens. (Foto: Dr Fyn)

I dag møder skolelederen på Strandmølleskolen op i Retten i Odense. Han har stævnet en far til en tidligere elev på skolen. Skolelederen mener, at faren, Bo Lind, har krænket hans ære i forbindelse med pornosagen - en hændelse, hvor en flok drenge fra 7.klasse fik gennemsøgt deres computere for porno.

Men Strandmølleskolen er også kendt for en helt anden sag. Her får du overblikket over den omdiskuterede privatskole i Assens.

17. december 2014 - Nissehue-sagen begynder

Til en morgensamling hiver skolelederen to drenge fra de yngste klasser op på scenen. Han klæder dem af, mens de står i et par sorte affaldssække. På et tidspunkt rækker han ned i plasticposerne med en saks og truer med at klippe deres tissemænd af, fordi de ikke har taget nissehuer på.

Til slut blev drengene af skolelederen viklet ud af affaldssækkene, hvorefter de stod foran lærere og kammerater kun iført underbukser.

8. januar - Massiv kritik af nissehuesag i medierne

Morgensamlingen ryster både forældre, elever og lærere. Flere retter skarp kritik af skolelederen. Skolens bestyrelse fortæller herefter, at skolelederen har fået en skriftlig advarsel, men skolelederen trækker sig ikke. Flere forældre går til Børns Vilkår, der går ind i sagen.

13. januar 2015 - Politi og ministerium går ind i sagen

Flere personer politianmelder skolelederen, og lokalpolitiet i Assens vælger at efterforske sagen yderligere. Samtidig kræver Kvalitet- og Tilsynsstyrelsen, som hører under Børne- og Undervisningsministeriet en redegørelse fra Strandmølleskolen.

Hvis ministeriet vurderer, at hændelsen gør, at skolen ikke opfylder lovkravet om frihed og folkestyre, kan skolen miste sit tilskud.

19. januar 2015 - Forældre kræver skoleleders afgang

To forældre til børn på Strandmølleskolen står frem og kræver skolelederens afgang i et brev. Der er også forældre, som fortsat bakker op om skolelederen på Strandmølleskolen.

DR Fyn modtager omkring 100 mails, hvor forældrene argumenterer for, at DR Fyn skal undlade at fortælle mere om sagen, fordi det skader børnene på skolen.

21. januar 2015 - Ministerium kritiserer skoleleder

Skolelederens handling i december var uacceptabel. Det er konklusionen fra Kvalitet- og Tilsynsstyrelsen i deres undersøgelse af nissehuesagen. Det medfører, at skolelederen ikke længere skal have faste vikartimer, og han må ikke stå for underholdningen på skolen.

4. november 2015 - Porno-sagen begynder

En ny episode sender Strandmølleskolen i et nyt uvejr. Skolens ledelse gennemgår webhistorikken på ni 7.klasses elevers private computere for at finde ud af, om eleverne har set porno i skoletiden. Mistanken kommer efter, at nogle fortæller, at drengene har set og vist porno på skærmen i fællesområdet. Der bliver ikke fundet pornografisk materiale.

Skolen bliver kritiseret af forældre, der mener, at man overtræder persondataloven ved at gennemgå computerne uden forældrenes samtykke. En af de forældre er faren, som skolelederen senere anlægger sag mod.

Bo Lind, forælder til en af drengene i 7. klasse

28 januar 2016 - Strandmølleskolen beklager episoden

Skolens bestyrelse sender en pressemeddelelse, hvor de beklager episoden, men fastholder, at skolen ikke har gjort noget ulovligt. Som argumentation vedlægger skolen en advokatundersøgelse.

- Vi vil gerne indledningsvist slå fast, at porno på ingen måde hører hjemme på vores skole, og vi tolerer ikke den adfærd, de involverede elever har udvist. Samtidigt tager vi det som bestyrelse naturligvis alvorligt, når vores ledelse bliver udsat for så alvorlig kritik, og vi har alle en interesse i at få sagen belyst fuldt ud, skriver bestyrelsen. Skolen indfører en it-politik, som beskriver reglerne overfor skolens elever, forældre og personale.

5. februar 2016 - Ministerium indfører tilsyn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet beslutter at indlede en tilsynssag af Strandmølleskolen efter pornosagen. Skolen får et uanmeldt besøg, og derudover vil styrelsen have, at skolens bestyrelse redegør for overvejelser og handlinger i forbindelse med både nissehue- og pornosagen. Konkret handler tilsynet om overholdelse af friskolelovens paragraf 1 om frihed og folkestyre.Paragraf 1 om frihed og folkestyre

  • Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling af kønnene.

11. februar 2016 - Forældre klager til Datatilsynet

Trusselspædagogik, magtmisbrug og ydmygelse af teenagebørn. Sådan beskriver Bo Lind de metoder, som Strandmølleskolen bruger overfor drengene i 7. klasse. Bo Linds søn var en af dem, der fik gennemsøgt computeren for porno.

- De udstillede den del af drengenes personlighed, som er noget af det allermest personlige i den alder. Derfor synes jeg, at det er voldsomt overgreb, siger Bo Lind.

25. februar 2016 - Strandmølleskolen truer med udsmidning

To forældrepar på skolen bliver kaldt til møde om, hvorvidt deres børn kan fortsætte på skolen, efter at forældrene har kritiseret skolens ledelse i den såkaldte pornosag.

I et brev til forældrene skriver skolens bestyrelse blandt andet, at den overvejer, "hvorvidt et fortsat samarbejde overhovedet er muligt",og at det er bestyrelsens "suveræne afgørelse", om de kan fortsætte på skolen, "idet man ikke har noget krav på at være elev eller forældre på Strandmølleskolen".

3. marts 2016 - To drenge forlader Strandmølleskolen

To af de ni drenge, der fik deres computere gennemsøgt for porno, bliver udmeldt af Strandmølleskolen. Det er forældrene, der har besluttet at melde dem ud efter flere måneders stridigheder og forgæves møder med skolens ledelse.

Dagen efter havde Strandmølleskolen deadline for at aflevere en redegørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

28. april 2016 - Skoleleder hiver forælder i retten efter pornosag

Skolelederen stævner forælder Bo Lind for injurier, efter at han gentagne gange har udtrykt kritik og negativ omtale af skolen.

- Det er rigtigt, at jeg er blevet stævnet. De har listet næsten alt, hvad jeg har sagt og skrevet de seneste måneder, fortæller Bo Lind.

Skolens bestyrelse skriver i en mail til DR Fyn, at den bakker skolelederen op i stævningen. Den fynske skoleleder ønsker forælderen straffet i henhold stil straffelovens §267 og §268, der kan give op til to års fængsel. Derudover ønsker skolelederen en erstatning på 30.000 kroner for tort.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk