Ny type kystsikring skal hjælpe både sommerhusejere og fisk: Vi vil gerne være forsøgskaniner

4.000 kubikmeter norsk granit skal sikre kystlinjer og skabe bedre forhold for fiskene. Og interessen har været overvældende.

- Vi kan se, at vores strand forsvinder stille og roligt.

Sådan lyder det fra formanden for grundejerforeningen Varbjerg Strand, Therese Aarhus.

Men nu øjner sommerhusejerne et spinkelt håb for, at udviklingen kan vendes.

Sommerhusejerne lidt nordøst for Middelfart håber nemlig at blive en del af et nyt projekt, hvor et stenrev skal give kystbeskyttelse, men også gavne havmiljøet til glæde for fisk og smådyr.

- Der er ingen tvivl om, at hvis man kan lave et forsøg, hvor man prøver at redde noget af vores strand, og samtidig gøre noget godt for havet – det vil være win win, siger Therese Aarhus.

Kan forberede Danmark mod klimaændringer

Danmark har tusindvis af kilometer kystlinje. Og når stormene raser, skyller bølgerne sandet væk og æder sig ind på kysten.

Derfor har DTU Aqua store forventninger til kystbeskyttelsesprojektet, hvor de med to millioner kroner finansieret af fonde har mulighed for at placere 4.000 kubikmeter norsk granit ud for kysten.

Og selv om en masse sten umiddelbart lyder simpelt, så har det ifølge seniorforsker ved DTU Aqua, Jon Christian Svendsen, flere gode effekter.

Forventningen er nemlig, at revene skal beskytte både kyst og dyr.

- Vi tænkte, at vi måske kunne kombinere de to ting og på den måde forberede Danmark bedre på klimaændringer i fremtiden, siger Jon Christian Svendsen.

Man har ikke tidligere afprøvet denne type stenrev som kystbeskyttelse, men har i stedet brugt sandfodring til at sikre de danske kyster. Her henter man sand fra dybt vand og placerer det på stranden. Men ifølge Jon Christian Svendsen er det en dyr og vedvarende proces at bruge sandfordring som løsning på problemer med erosion.

Sandet ved Varbjerg Strand er skyllet væk af havet, og kystlinjen har flyttet sig. Det fortæller Therese Aarhus, der er formand for Varbjerg Grundejerforening. (Foto: Carsten Bjørn © DR)

- Det holder ikke specielt mange år, og så skal man i gang igen. Vi ved meget lidt om, hvordan stenrev fungerer som kystbeskyttelse. Så det har vi sat os for at undersøge, forklarer han.

Men selv om der endnu ikke er forskning, der endegyldigt viser, at stenrev virker som kystbeskyttelse, så lægger grundejerforeningen på Nordvestfyn gerne kyst til forsøget.

- Det vil have stor betydning for os. Det er et relativt kort stykke strand, og jeg tænker, at man ret hurtigt vil kunne se en forskel, om det virker eller ej. Så vi finder det absolut interessant at være forsøgskanin, siger Therese Aarhus.

Rev gavner

Udfordringen er at få placeret de nye rev, så både fisk og kyst får mest ud af det. Med 50 kameraer filmer forskerne derfor, hvordan fisk på andre rev klarer sig. Og her vurderer akvatisk ingeniør, Carl Baden, at projektet vil gøre en stor forskel for pressede fiskearter.

Carl Baden er ækvatisk ingeniør, og han er med til at undersøge effekten af nyetablerede stenrev. (Foto: Carsten Bjørn © DR)

- Der er mange steder, hvor fiskene i havet mangler nogle stenrev, hvor de kan gemme sig og søge efter føde, siger Carl Baden.

Fra 1900 til 1999 har man ifølge DTU Aqua fjernet 8,3 millioner kubikmeter sten i danske farvande, hvilket svarer til, at der er fjernet 55 kvadratkilometer levesteder for dyr og planter - et areal lidt mindre end Fanø. Stenene er blandt andet brugt til kystsikring, moler og lystbådehavne.

Nu er man igang med genetablere nogle af revene med store granitblokke. Blandt andet ved Læsø og Sønderborg, og det er blandt andet her, Carl Baden er med til at undersøge, hvad det betyder for livet under overfladen.

- De ser ud til at rigtig god effektbiodiversiteten. Hvis fisk ikke har stenrev, hvor de kan gemme sig, vil mange små fisk dø, før de når at blive voksne og store, siger Carl Baden.

Seniorforsker ved DTU Aqua Jon Christian Svendsen har store forventninger til, at et nyt rev kan gavne både biodiversiteten og sikre kyster. (Foto: Carsten Bjørn © DR)

Indtil nu har DTU Aqua kun haft fokus på fisk og biodiversitet, og derfor ser Jon Christian Svenden et stort potentiale i det nye forsøg med at placere de store sten et stykke ud for kysten.

- Både stenrevet i sig selv, men også tangen, der vokser på de store granitblokke, bidrager til at bremse de bølger, der rammer ind på kysten, siger Jon Christian Svendsen.

Men ud over færre ødelæggende bølger vil tangen også gavne livet i havet og skabe små havoaser, fordi der opstår forskellige former for skjul mellem stenene.

- Der er en masse levesteder for smådyr mellem vegetationen. Det betyder, at fisk kan svømme hen, og så har de et fødekammer ved den her tangskov, siger Jon Christian Svendsen.

Projektet skal undersøge, om stenrev kan bruges til at beskytte kysten og samtidig fremme livet i havet og give levesteder til tang, smådyr, fisk og ålegræs. Stenrevet bryder bølgerne og skal dermed begrænse skaden på sandstranden. Men forskerne forventer også, at der kommer mere sand på indersiden af revet, så man kan reducere behovet for sandfodring. (Foto: Grafik: Søren Winther Nørbæk)

Stor interesse

Normalt får DTU Aqua sjældent henvendelser fra ”almindelige” mennesker, men denne gang er de nærmest blevet løbet over ende af interesserede grundejerforeninger og kystlaug, som gerne vil have projektet til deres område.

DTU har ikke søgt efter interesserede til at lægge kyst til et muligt rev. Alligevel har de fået 20 henvendelser fra interessede til konkrete kyststrækninger.

Til både stor glæde og overraskelse hos seniorforskeren.

- Det understreger vigtigheden af projektet, og hvor stort et behov, der er for projektet, siger Jon Christian Svendsen.

Han påpeger, at strandene ligger lavt i Danmark, og at der ofte ligger byer tæt på strandene, hvilket nemt kan give problemer i forhold til oversvømmelser.

Forskerne forventer, at det nye rev på sigt vil være en mere holdbar, billig og bæredygtig metode til at genskabe kyststrækninger.

- Vi ved også, at havet stiger i fremtiden, og vi kan lige så godt begynde at forberede os på et stigende hav og øget erosion på kysterne, siger Jon Christian Svendsen.

  • Jon Christian Svendsen løfter en tung sten i tangen for at vise, hvor godt det vokser sig fast. Dermed er tangen med til at bryde bølgerne, inden de slår ind mod kysten. (Foto: Carsten Bjørn © DR)
  • Tangen har mange gode effekter. Det er et godt levested for smådyr, et godt gemmested for fisk, og så bryder det bølgerne, så det giver mindre erosion og bedre vilkår for at der vokser ålegræs på læsiden. (Foto: Carsten Bjørn © DR)
  • Forskere har undervandskameraer for at kortlægge, hvilken effekt nyetablerede rev har for fiskenes levevilkår. (Foto: Carsten Bjørn © DR)
1 / 3

Kun én får ønsket opfyldt

Som en del af projektet skal forskerne nu undersøge, hvor det er mest optimalt at lægge revet. Projektet er fondsstøttet med to millioner kroner, og dermed er finansieringen begrænset.

Beløbet rækker nemlig kun til at lave kystbeskyttelse på 100-200 meter. Og dermed vil mange blive skuffede.

- Jeg ville ønske, alle kunne få, men det kan de desværre ikke. Der er kun én lokalitet, som får mulighed for at få anlagt det stenrev, vi arbejder på, siger Jon Christian Svendsen.

På Varbjerg Strand ved de godt, at interessen har været stor, og at chancen for at netop de, bliver udvalgt, ikke er særlig stor.

Men håbet om at blive udvalgt blandt de 20 interesserede er der i dén grad.

- Vi forventer ikke en fantastisk sandstrand. Men de seneste ti år har vi kunne se den forsvinde drastisk, og det er bekymrende, siger Therese Aarhus.

Revet vil blive anlagt i løbet af det næste års tid, hvorefter forskerne vil observere og overvåge revet i to år for at dokumentere effekten af revet.

Facebook
Twitter