Øget regionalt pres for Als-Fyn bro

Planerne om fast forbindelse mellem Als og Fyn skal højere op på den landspolitiske dagsorden. Regionale politikere vil sammen øge preset for at få projektet realiseret.

Der skal mere skub på indsatsen for at få bygget en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

- Rent politisk handler det om at få det her emne sat på den landspolitiske dagsorden, siger borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen (S).

Sønderborg Kommune har derfor taget initiativ til at lave en politisk styregruppe, der skal sørge for, at Als-Fyn broen er med i diskussionerne, når de store trafikpolitiske prioriteringer skal gøres.

Als-Fyn Broen

COWI udgav i august 2011 en en rapport om en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Rapporten var bestilt af Region Syddanmark, Sønderborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner.

Hovedkonklusioner:

- Etablering er mulig forudsat fokus på miljøforhold

- Samfundsøkonomisk rentabel løsning er mulig

- Samfundsmæssig gevinst for erhvervslivet og private

- 9000 biler/døgn vil passere -færge i dag 350/døgn

(kilde: præsentationsmateriale for Foreningen Als-Fyn Broen) 

En fælles strategi

- Vi har en støtteforening, der arbejder godt for at få folkelig støtte, men vi er nødt til at få tingene sat lidt mere i system, hvis vi politisk og administrativt skal videre med det, siger borgmesteren.

Gruppen skal efter planen bestå af politikere fra Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner samt fra Region Syddanmark. Christian Thygesen (V), borgmester i Faaborg-Midtfyn, har allerede meldt positivt tilbage til sin kollega:

- Der er gang i mange gode ting, men det her er med til at sætte yderligere fokus på forbindelsen og få sat den det rigtige sted i debatten. Det handler om at skabe et forum, hvor vi kan skabe enighed om strategien for at fremme projektet, siger Christian Thygesen.

Håber på byggestart i 2020

Planerne om en bro mellem Als og Fyn kom første gang på dagsordenen i 2011, hvor
konsulentfirmaet COWI lavede en rapport, som blandt andet konkluderede, at en fast forbindelse vil skabe vækst i området, og at det vil være muligt at lave en samfundsøkonomisk rentabel løsning.

Broen skal efter planen gå fra Bøjden på Fyn til Fynshav på Als. Håbet er, at byggeriet kan gå i gang i 2020, og en bro vil stå færdig fem til syv år senere.

Blandt de største fortalere for projektet finder man Danfoss bestyrelsesformand, Jørgen Mads Clausen, der har peget på, at en bro vil gøre det nemmere for koncernen at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på fyn@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.