Omstridt selvmordsmanual bliver til ny opera: Etisk Råd frygter "herliggørelse af kriminel handling"

Det Kongelige Teater slår til maj dørene op til forestillingen "Manualen". Men det vækker kritik, at operaen tager udgangspunkt i en manual til at begå selvmord.

'Manualen' er baseret på den fynske læge Svend Lings selvmordsmanual. (Foto: Simon Skipper © Scanpix Denmark)

En selvmordsmanual og en tur i operaen.

De to ting har umiddelbart ikke noget at gøre med hinanden, men senere på året bliver netop en manual i at begå selvmord udgangspunktet for en operaopsætning, som har premiere på Det Kongelige Teater.

Men allerede inden premieren vækker det bekymring hos medlem af Etisk Råd.

- Jeg synes, det er etisk problematisk at lave en forestilling, som, uanset om man ønsker det eller ej, vil bidrage til en herliggørelse af Svend Lings og de handlinger, som vi har fået Højesterets ord for er kriminel, siger Morten Bangsgaard, der er medlem af Etisk Råd.

Han henviser til lægen Svend Lings. I 2019 dømte Højesteret ham for at have rådgivet enkeltpersoner til selvmord, og han er også blevet frataget sin autorisation som læge.

Svend Lings har desuden lavet en konkret manual til at begå selvmord, og det er altså den manual, som nu er inspirationskilde til en opera på Det Kongelige Teater.

Og at opsætningen vækker opsigt og debat overrasker heller ikke komponisten bag operaen, Louise Alenius.

- Det er et kunstværk, som jeg behandler abstrakt og med 100 procent kunstnerisk frihed, som jeg også har fået af Det Kongelige Teater. Så det er ikke en præsentation af manualen, siger Louise Alenius.

Inspiration til selvmord eller kunst?

Ifølge Svend Lings selv er han efter sin dom fortsat med at rådgive om selvmord. Og han glæder sig over, at emnet bliver taget op.

- Det drejer sig om at hjælpe alle de mennesker, der ligger og lider til ingen verdens nytte. Og hvis den her forestilling kan hjælpe til, at de kan få deres ret til hjælp til selvmord opfyldt, så vil det være alletiders, siger Svend Lings.

Hør Svend Lings udtale sig i 2021, hvor han fortæller, at han stadig rådgiver i selvmord.

Men selv om Svend Lings ser en mulighed for, at forestillingen kan få flere til at begå selvmord, hvis de ønsker at komme herfra, så afviser Louise Alenius, at forestillingen skal være med til at promovere selvmord.

- Jeg laver ikke politik. Jeg laver kunst, som forhåbentlig skaber nogle refleksionsrum hos publikum, så de er bedre rustet til at vide, hvor de står i forhold til en tematik eller problematik. Det er også det, jeg gør her. Det er ikke en propaganda for den ene eller den anden retning, siger Louise Alenius.

Heller ikke operachefen på Det Kongelige Teater er bekymret for, at det skulle give inspiration til at tage sit eget liv, eller at det skulle glorificere Svend Lings eller hans selvmordsmanual.

- Jeg har ingen bekymring om, at publikum vil føle sig instrueret i at tage sit eget liv, siger operachef John Fulljames.

Han er til gengæld ikke i tvivl om, at publikum kan blive både kede af det og bevægede. Men formålet med kunst er netop at få folk til at reflektere over de store spørgsmål i livet, forklarer han.

- Hvis teatret kun tager ukontroversielle emner op, så ville de ikke opfyldes deres funktion om at bringe folk sammen om fælles oplevelser, siger John Fulljames.

Morten Bangsgaard er enig i, at kunsten nogle gange skal sætte tingene på spidsen, men han opfordrer til at tænke sig om.

- Kunstneren har til enhver tid sin kunstneriske frihed og skal også bruge den til at provokere. Men min bekymring går på det etisk problematiske i at herliggøre noget, som vi har rettens ord for at være en kriminel handling, siger Morten Bangsgaard.

Vigtig med debat

Louise Alenius har i mange år været optaget af spørgsmålet om aktiv dødshjælp, og hun mener, det er et emne, som vi burde tale meget mere om.

- Jeg synes, det er ret problematisk, at vi ikke taler mere om det, for der foregår aktiv dødshjælp overalt i verden. Og også i Danmark, selv om det ikke er lovligt. Så jeg mener, det er vigtigt, at vi taler om det og tager stilling til det, siger Louise Alenius.

At emnet er vigtigt er Morten Bangsgaard fra Etisk Råd enig i. Men det burde ikke udspringe af en selvmordsmanual.

- Nuancerne i sådan en debat er rigtig mange, og det kan vi håbe, at den her operaopsætning også kan være med til at bidrage til, siger Morten Bangsgaard.