Patrick har nået Fyn i sin march mod ensomhed: Har selv haft det meget tæt inde på livet

Patrick Cakirli tilbagelægger omkring 300 kilometer til fods i fællesskabets tjeneste, for han går kun, når han har følgeskab.

- Vi kan kun i fællesskab løse den her problematik.

Ordene kommer fra 27-årige Patrick Cakirli, der i disse dage for alvor har snøret vandrestøvlerne og marcherer på tværs af landet fra København til Århus for at nedbryde tabuet om ensomhed.

Tal fra Sundhedsprofilen viser at op imod 350.000 mennesker føler ensomhed i Danmark.

- Det, synes jeg, er utrolig ærgerligt, og derfor vil jeg rigtig gerne være med til - igennem denne her gåtur - at prøve at nedbryde det her tabu og forhåbentlig få nogen til at tage bladet fra munden og fortælle om deres ensomhedsfølelse, siger Patrick Cakirli.

Den folkelige march er organiseret af Folkebevægelsen mod Ensomhed og varer fra den 12. til den 26. april med 15 vandre-etaper.

- I Folkebevægelsen mod Ensomhed bakker vi op om marchen for at sætte fokus på unge og ensomhed. Flere af ungeorganisationerne i Folkebevægelsen deltager aktivt i marchen og tilbyder Patrick overnatning og mad, når han kommer frem.

- Derfor skal Patrick overnatte på både højskoler, efterskoler, i spejderklubber og på headspace-centre, fortæller projektleder Marie Asserhøj.

Et personligt projekt

"March mod Ensomhed" er et personligt projekt for Patrick Cakirli, som selv har haft en opvækst præget af ensomhed, og derfor er det meget magtpåliggende for ham at skabe noget opmærksomhed omkring ensomhedsproblematikken i samfundet.

- Jeg har selv haft ensomhed meget tæt inde på livet. Jeg er opvokset på tre børnehjem og i en plejefamilie, og det sætter selvfølgelig sine spor sådan en opvækst, fortæller han, mens han vandrer.

Hver etape starter klokken ni om morgenen, og Patrick Cakirli går kun, når han har følgeskab af andre på ruten.

- Hele det her koncept med, at jeg ikke må gå medmindre jeg er i følgeskab med andre, skal være med til at understøtte tanken om, at vi kun i fællesskab kan løse problematikken, siger Patrick Cakirli.

Flest ensomme blandt de 16-24-årige

Folkebevægelsen mod Ensomhed er glade for den store opbakning, som marchen har fået og understreger, at der er et stort behov for at tale om ensomhed.

- Der har været stor opmærksomhed om marchen indtil nu. Det er vigtigt, at vi får mulighed for at tale om ensomhed og bryde med tabuet, og det giver marchen mod ensomhed os mulighed for.

- Omkring 350.000 danskere føler sig svært ensomme, og det er faktisk blandt de 16-24-årige, der er flest, der føler sig svært ensomme, så der er i den grad et behov, siger projektleder Marie Asserhøj.

Alle er velkommen til at gå med Patrick Cakirli, som i disse dage vandrer henover Fyn, og selv om han har over halvdelen af sin vandretur foran sig, er der stadig optimisme at spore.

- Det har været en god, lang gåtur indtil videre. Jeg har gået cirka 110 kilometer og har mødt så mange forskellige mennesker indtil videre.

Succeskriteriet for marchen står helt klart for den vandreglade fællesskabsforkæmper.

- Det er først og fremmest, at jeg gennemfører og helt klart også, at den får skabt den nødvendige opmærksomhed, så vi forhåbentlig kan være med til at nedbryde det tabu.

Patrick Cakirli er også stifter af Facebook-gruppen "Smilet", som har regionale afdelinger i hele landet, og som har til formål at skabe kontakt og danne sociale relationer mellem mennesker og at gøre opmærksom på tabuiseringen af ensomhed i Danmark.

Patrick Cakirli gik allerede sidste år den lange tur mellem København og Århus og har planer om at gentage succesen til næste år.

Marchen mod ensomhed er et led i det store Danmark Spiser Sammen-arrangement, som sætter fokus på ensomhed blandt unge i hele landet i uge 17.

Facebook
Twitter