Principiel sag afgjort efter fire år: Skolelærer vinder kampen om sin ytringsfrihed

- Jeg er lykkelig for den dom, siger Erik Schmidt, som netop har vundet ankesagen mod Odense Kommune.

Byretten i Odense har ellers tidligere afgjort, at det var en tjenstlig forseelse, da Erik Schmidt kritiserede skoleledelsen på et personalemøde. Nu får han medhold. (Foto: © William Kaalø)

Må du ytre dig negativt, hvis du er folkeskolelærer?

Det mente Odense Kommune ikke i 2014, hvor Erik Schmidt havde været kritisk på et personalemøde over for ændringer på arbejdspladsen.

Erik Schmidt havde i 34 år været lærer på Agedrup Skole i Odense, indtil han i maj 2014 sagde op.

Hans ytringfrihed var blevet krænket, efter Odense Kommune havde givet ham en advarsel og tjenstlig samtale for at have haft "en negativ attitude". Det mente flere kolleger og Lærerforeningen, og pludselig var der både sat underskriftindsamling, demonstration og retssag i gang - i kampen for alle læreres ytringsfrihed.

I oktober nåede sagen til Østre Landsret, hvor den blev fremlagt for tre dommere. Og i dag faldt den endelige dom så:

Det var uberettiget, at Odense Kommune gav lærer Erik Schmidt en advarsel.

Odense Kommune skal derfor betale sagsomkostningerne på 126.250 kroner plus renter til Danmarks Lærerforening.

(Foto: © William Kaalø - DR Fyn)

- Jeg har det rigtig, rigtig fint. Jeg er lykkelig for den dom, fortæller Erik Schmidt.

Foreningens formand, Anders Bondo, har tidligere udtalt, at sagen er principiel og derfor vigtig for alle landets skolelærere.

Odense Kommune vil nærlæse dommen, inden de vil kommentere afgørelsen.