Private speciallæger advarer: Mangel på værnemidler kan betyde, at alvorlige sygdomme ikke opdages

Mangel på masker, visir og handsker forhindrer praktiserende speciallæger i at udføre vigtige undersøgelser.

Ann-Louise Reventlow-Mourier sidder som øre-, næse og halslæge tæt på sine patienter, når de bliver undersøgt, og derfor er risikoen for smitte stor uden værnemidler. (Foto: PRIVATFOTO)

Hvis du har smerter i halsen, øjnene eller tarmsystemet, er det ikke sikkert, at du kan blive undersøgt for alvorlig sygdom.

Hos landets praktiserende speciallæger med egne private klinikker er der mangel på værnemidler som masker, visir og handsker til at undgå smitte med coronavirus.

Det betyder ifølge speciallægerne selv, at en række undersøgelser ikke kan gennemføres. Dermed er der risiko for, at for eksempel kræftsygdomme med uklare symptomer ikke bliver opdaget.

Mangelfulde undersøgelser

For Ann-Louise Reventlow-Mourier, som er øre-næse-halslæge på Vesterbro i København, har mangel på værnemidler store konsekvenser, for hun er blandt andet vant til at undersøge patienter i svælget.

- Vi er mange speciallæger, der er meget tæt på patienterne ved nogle undersøgelser, så vi udsætter både os selv og patienterne for smitte uden værnemidler. For mig betyder det, at der er patienter, der ikke bliver undersøgt optimalt, siger hun.

Ikke mulighed for at købe værnemidler

Speciallægerne er ikke blevet udstyret med værnemidler, og der er ikke mulighed for at købe dem selv, fordi alt er blevet dedikeret til sygehusene.

Patienter med klare symptomer på for eksempel kræft sendes direkte videre til udredning på sygehusene uden undersøgelse. Men der vil være patienter, som har mere uklare symptomer, hvor sygdomme ikke bliver opdaget.

- Jeg kan ikke bare sende alle patienter med symptomer på sygehuset, hvor de jo også har travlt med at behandle corona-patienter, siger Ann-Louise Reventlow-Mourier.

I gennemsnit plejer hun at sende cirka en patient til udredning på sygehuset med mistanke om kræft om ugen. Over de seneste uger har hun alt i alt kun sendt en enkelt patient til udredning.

- Der er fare for, at patienterne bliver udredt for sent, og det kan have konsekvenser for deres sygdomsforløb på den lange bane, siger hun.

Færre henvisninger til udredning

På Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet i København bekræfter den ledende overlæge, at man modtager færre henvisninger til udredning.

Også Jesper Nielsen, privatpraktiserende mave-tarmkirurg i Odense, plejer at sende langt flere til udredning på sygehusene.

I Region Syddanmark, som han hører under, er der ifølge Jesper Nielsen normalt 10-20 henvisninger fra mave-tarmkirurger om dagen – nu er der kun fire patienter om ugen.

Det kan også skyldes, at mange patienter slet ikke går til lægen med symptomer.

Men flere mave-tarmundersøgelser kan slet ikke foregå uden værnemidler, og det kan forstærke problemet.

- Det er frustrerende. Folk fejler jo fortsat det, de plejer at fejle. Så der vil være folk, der går rundt med sygdom, vi kunne hjælpe tidligere, men som nu vil få en forsinkelse i deres udredning, siger han.

'Et kæmpe dilemma'

Formanden for de praktiserende speciallæger, Kirsten Ilkjær, der selv er praktiserende psykiater i Odense, bekræfter, at manglen på værnemidler giver store udfordringer for hendes medlemmer på flere lægefaglige områder.

- Det er et kæmpe dilemma. Vi ved godt, at vi ikke bare kan kræve, at der trylles værnemidler frem. Men man er på den anden side også nødt til at indse, at der her er nogle undersøgelser, der er farlige i forhold til smitte begge veje, hvis lægerne ikke kan beskytte sig, siger hun.

Trods god kontakt til myndighederne er det endnu ikke lykkedes at skaffe værnemidler til de mest udfordrede speciallæger, og hun forventer, at behovet kun vil blive større fremover.

Den første april trådte en aftale i kraft, hvor de praktiserende speciallæger skal aftage patienter fra sygehusene, hvis de har for travlt med corona-patienter.

- Hvis de var blevet undersøgt på sygehusene, ville det jo være sket med den rette beskyttelse, så det burde også gælde hos os, siger Kirsten Ilkjær.

Forståelse for bekymring for mangel på værnemidler

Anders Kühnau, der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), som står for at forhandle aftaler på plads med blandt andet speciallægerne, forstår godt speciallægernes bekymring for at blive smittet uden værnemidler.

- Vi er meget optagede af at passe på medarbejdere på hospitalerne og de selvstændige læger, der er med til at løfte nu. Derfor er vi også i dialog med FAPS om, hvad der er behov for hos speciallægerne, siger han i et skriftligt svar.

Han påpeger, at man i regionerne er forpligtet til at følge retningslinjerne for uddeling af værnemidler, og derfor har Danske Regioner kontaktet myndighederne tidligere på ugen, fortæller Anders Kühnau.

- Vi har gjort opmærksom på, at retningslinjer samt notat om brug af værnemidler fra Seruminstituttet bør indbefatte speciallæger. Det er mit indtryk, at de er enige, siger han.

Facebook
Twitter