Professor: Behandling til sexmisbrugte skal udvides

Det er ikke nok at forlænge tilbuddet til sexmisbrugte voksne, mener professor Ask Elklit fra SDU.

Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet er ikke tilfreds med det nuværende behandlingsniveau. (Foto: DR Nyheder © DR Nyheder)

Til nytår forsvinder den specialiserede behandling til voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn, hvis ikke politikerne sætter nye penge af til området.

Men i virkeligheden er der brug for at udvide behandlingstilbuddet, og ikke blot forlænge det. På den måde kan ventelisterne afskaffes.

Invaliderende senfølger

Det mener professor Ask Elklit fra Videnscenter for Psykotraumatologi på Syddansk Universitet, der har lavet en netop offentliggjort rapport om området.

Han fortæller, at seksuelle overgreb som oftest begynder i barndommen, og så kan de misbrugte gå i flere årtier, før de søger hjælp.

- Mange søger først hjælp, når de selv begynder at stifte familie og få børn. Det er utrolig invaliderende at leve med de mange senfølger og gener, som de incestramte har, siger Ask Elklit.

Professoren fortæller, at der er mange symptomer, men de misbrugte har ofte problemer med posttraumatisk stress, angst og manglende selvtillid.

Behov for 800 behandlinger

I dag er der tre behandlingscentre på landsplan i Aarhus, København og Odense. De sexmisbrugte voksne modtager her hjælp gennem anonym rådgivning, samtaler og kan også få socialfaglig bistand.

Samlet kan de lave 300 behandlingsforløb om året, men det tal bør hæves, mener Ask Elklit.

- Behovet er 800 pladser på landsbasis om året. Der er behov for, siger han.

Centrene får i penge fra satspuljemidlerne, der løber tre år ad gangen - og de penge løber altså ud til nytår.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) skriver i en mail til P4 Fyn, at centrenes fremtid tages op i forbindelse med oktobers satspuljeforhandlinger.

Facebook
Twitter