SDUs prestigefyldte fodboldcenter: Ville sparke amatørklub ud til fordel for OB

Superligaklub skulle ”bytte” med B1913, viser interne mails. Universitet lover, at planen er død.

Syddansk Universitet arbejdede i mere end et halvt år på en plan, der kunne få OB ind i nyt nationalt fodboldcenter. Det skulle ske på bekostning af amatørklubben, B1913. SDU og OB siger, at planerne i dag er skrinlagt. (Foto: Mads Høy Thyrsted Laursen / DR Fyn)

I al hemmelighed har Syddansk Universitet (SDU) og Superliga-klubben OB haft mailkorrespondancer og møder om, hvordan OB kan overtage en yderst givtig rolle som såkaldt modelklub på et nyt nationalt fodboldcenter.

Bliver det virkelighed, står OB til at få Danmarks klart mest moderne og optimale træningsforhold uden selv at skulle betale en krone for at få dem opført i det over 200 millioner kroner dyre center, der skal bygges i forlængelæse af SDU.

Det kan DR Fyn og Jyllands-Posten afsløre via en række interne mails om National Football Center Denmark (NFCD), som SDU, Dansk Boldspil-Union (DBU), Divisionsforeningen og Odense Kommune vil opføre.

National Football Center Denmark
  • Opføres af Syddansk Universitet, DBU, Divisionsforeningen og Odense Kommune på de arealer, som i dag huset fodboldklubben B1913, der ligger klods op ad universitet.
  • Skal samle dansk fodbolds mange interessenter og sørge for at udvikle fodbolden i Danmark på både bredde og elite niveau.
  • Skal styrke forskningen indenfor fodbold i alt fra præstationsanalyser på elite niveau til fodbold som sundhedsfremmende sportsgren.
  • Skal blandt andet være sted for de dansk U- og kvindelandshold. Derudover skal klubber kunne leje sig ind og bruge centrets baner og topmoderne teknologiske systemer.
  • Koster samlet over 200 millioner kroner at opføre. Pengene skal hentes via fonde.
  • Har et driftsbudget på 14 millioner kroner om året.

Amatørklubben B1913 er i det nuværende materiale til fondsansøgninger udråbt som modelklub på NFCD, der skal arbejde tæt sammen med SDU’s forskere og elever.

Jeg forestiller mig, at den optimale model vil være, at OB midlertidigt flytter til Falen med pavilloner til deres adm. mm. Når NFCD er på plads og fuldt finansieret, kan OB bytte med B1913 og flytte til campus.

skriver Jørgen Povlsen i en intern mail

DR Fyn og Jyllands-Posten kan dog påvise, at SDU og OB som minimum fra slutningen af 2015 til efteråret 2016 har skrevet mails og haft møder om, hvordan OB kan overtage pladsen fra B1913, når fodboldcenteret er finansieret og opført.

Det står i de interne dokumenter uklart, om OB og SDU har ophørt de detaljerede drøftelser, eller man fortsat har en dagsorden om at gøre OB’s indrykning til virkelighed.

Både SDU og OB bekræfter, at man har undersøgt mulighederne for, at OB kunne blive en del af NFCD. Parterne slår samtidig fast, at planerne er skrinlagt, og OB ikke er tiltænkt en rolle i centret.

SDU: Det var strøtanker

Leder af Institut for Idræt og Biomekanik på SDU, Jørgen Povlsen, ser ikke noget fordækt i SDUs møder og mails med OB.

- Der har været nogle løse tanker og luftkasteller. Der har ikke ligget nogen som helst intentioner om at gå bag om ryggen på B1913 og sige, først gør vi sådan, og så gør vi sådan. B1913 er blevet oplyst hele vejen igennem, siger han.

Hvad er meningen i scenariet om, at man får finansieringen på plads, og så laver man en ombytning?

- Der er ingen mening i det, for det giver ingen mening. Det kan ikke lade sig gøre at lave den ombytning, og det er det, vi finder ud af. Vi har haft det som en strøtanke, siger Jørgen Povlsen.

Det lyder lidt som om, at der står B1913 på alle ansøgninger til fonde om penge, og så kan det private firma komme ind bagefter?

- Det kan overhovedet ikke komme på tale. Vi blev mere og mere klar over, at vi havde et kæmpe problem, hvis konstruktionen skulle have været realiseret. OB A/S er som en kommerciel virksomhed underlagt ganske bestemte regler i forhold til potentielt at kunne flytte ind på et offentligt areal. Og det er selvfølgelig det, vi finder ud af er fuldstændig uholdbart, fastslår han.

Er det en korrekt udlægning, at der var en hemmelig plan om at ansøge midler med B1913 som modelklub. Og når det hele så var lavet, så skulle der ske en ombytning med OB? Er det korrekt, at det var et af scenarierne undervejs?

- Det kunne være et scenarie, ja. Men det var et urealistisk scenarie, og derfor blev det droppet relativt hurtigt. Det var en af mulighederne, ligesom der var mange andre oppe at vende, understreger han.

Rystet amatørklub

Hos B1913 har man ikke været vidende om forløbet og vil nu have en garanti fra SDU for, at man kan blive del af det projekt, amatørklubben har arbejdet for de seneste fire år.

Det siger eksperterne

DR Fyn og Jyllands-Posten har været i kontakt med en række eksperter i fondsret, der alle fastlægger, at der ikke er noget juridisk forkert i, at B1913 står beskrevet i fondsansøgninger til trods for SDU og OB’s klarlægning af, hvad der kan ske, når projektet er færdigbygget.

Der kan dog blive tale om ulovlig statsstøtte fra SDU til OB, hvis samtalerne bliver til virkelighed, da aktieselskabet bag fodboldklubben OB ville modtage fordele ved de førende faciliteter til en pris, man ikke ville kunne få på det åbne marked, forklarer eksperter på området.

- Vi er selvfølgelig dybt rystet over, at der har været en dialog om, at OB kan erstatte os, når centret var bygget. Men vi noterer os samtidig, at den dialog tilsyneladende er stoppet i 2017. Efterfølgende beder SDU os også om at bidrage til at sikre finansieringen i det her projekt, siger kassér Lars Munk, der sammen med bror og formand Brian Munk har været amatørklubbens to mænd på projektet.

- Vi skal ikke være i en uvished, vi skal være sikre på, at vi også er på vores eget anlæg i fremtiden, siger Brian Munk, der dog stadig ser samarbejdet fortsætte med SDU.

Interesseret rigmand

Det er SDU-rektor, Henrik Dam, der på opfordring fra Jørgen Povlsen i efteråret 2015, fortæller om planerne for oprettelsen af fodboldcenteret til bestyrelsesformand i OB og L’easy-ejer, Niels Thorborg, som også sidder i universitets bestyrelse.

OB-rigmanden er ifølge en mail fra Henrik Dam til Jørgen Povlsen, "MEGET interesseret i planerne."

Rektor forklarer, at Thorborg og OB er på jagt efter nye og bedre faciliteter, der skal erstatte OBs nuværende, kommunale træningsfaciliteter i Ådalen i centrum af Odense, som er utilstrækkelige.

De interne dokumenter viser, at SDU og OB undervejs planlægger, hvordan driver centret, fastlægger et budget og diskuterer i begyndelsen af 2017, at Niels Thorborgs muligvis skal købe noget jord tæt på det nationale fodboldcenter.

Referatet fra et af møderne mellem SDU og OB viser, at SDU ikke ser udflytningen af B1913 som et "større juridisk problem" da "opgaven må og skal løses af Odense Kommune."

Det beskrives også, at der i fasemodellen "skal indarbejdes udflyt af 1913 og indflytning af OB, herunder evt. i midlertidige lokaler."

Bordinggaard: Derfor jeg skulle ud

Keld Bordinggaard var med på mødet om udflytningen af B1913, men var modstander af OBs indtog.

Ifølge ham fremmer OBs involvering kun Superliga-klubben og ikke projektets oprindelige formål. Modstanden har ifølge Bordinggaard placeret ham uden for det projekt, som han er blevet krediteret for at være ophavsmand bag.

- Jeg kan fra min vinkel i hvert fald kun konkludere, at min modstand mod, at OB skal massivt tilgodeses, har fået universitet til at sige, at jeg skal fjernes, hvis jeg ikke er med på den, siger Keld Bordinggaard og understreger, at han ikke var vidende om, at SDU og OB overvejede at lave et driftsfællesskab om centret.

SDU lagde planen

Planerne omkring skiftet fra B1913 til OB bliver så konkrete, at SDU selv skitserer, hvordan ombytningen kan ske.

"Jeg forestiller mig, at den optimale model vil være, at OB midlertidigt flytter til Falen med pavilloner til deres adm. mm. Når NFCD er på plads og fuldt finansieret, kan OB bytte med B1913 og flytte til campus," skriver Jørgen Povlsen til Jørgen Clausen, der er særlig rådgiver på SDU og rektor Henrik Dams mand på projektet, efter flere møder med OB.

I oktober 2017 blev amatørklubben bag OB tildelt fem baner på netop området kaldet Falen i Odense midtby samt otte millioner kroner til at bygge nye kunstgræsbaner på OBs nuværende anlæg, Ådalen.

SDU og OB slår fast, at deres mails og møder ophørte i efteråret 2016. SDU valgte i stedet at satse på B1913 som modelklub, mens OB ville arbejde af andre veje for at få forbedrede klubbens faciliteter, som dermed forklarer udfaldet i oktober 2017.

OB ser sig selv som ude

Den fynske superligaklub erklærer også i dag, at de er ude af projektet.

- Til at starte med kunne vi godt have set os selv, som en fast del af centret. Undervejs bliver processen for tung. Man var ikke afklaret med, at der skulle nogle brugere til. Og bruger skal for det første komme med nogle penge, men de vil også have noget medindflydelse. Og der følte jeg ikke helt, at der var overensstemmelse mellem vores ønsker, og det vi blev fremlagt på møderne, siger OBs sportsdirektør Jesper Hansen.

Han udelukker dog ikke, at klubben på et tidspunkt kan blive en del af fodboldcentret.

- Vi er selvfølgelig en del af at bruge centret, når det bliver opført, sammen med resten af Divisionsforeningens klubber. Men i forhold til at flytte derud permanent, så er svar på nuværende tidspunkt nej, siger Jesper Hansen.

SDU, DBU, Divisionsforeningen og Odense Kommune arbejder i øjeblikket på at sikre finansieringen af projektet.

KONTAKT REDAKTIONEN

Skriv til os på fyn@dr.dk. Du kan vedhæfte billeder, dokumenter eller videofiler, som du gerne vil dele med os.

Det er ikke sikkert, at DR bruger dit materiale. Det vurderer redaktionen. Når du sender materiale til os, kan DR frit offentliggøre og bruge dit indhold overalt i DR’s medier. Du vil blive krediteret.