Solskin i radiatoren er et hit: Antallet af solvarmeanlæg boomer

I Ringe vil man opføre et stort solvarmeanlæg for at give kunderne billigere fjernvarme, ligesom man har gjort mange andre steder i landet.

I en lang årrække har man haft solvarmeanlæg i Danmark, men i de seneste ti år er antallet af anlæg boomet. Her et solvarmeanlæg i Hundested.

Solvarme, der strømmer ud igennem radiatorerne.

Det er en realitet for mange danskere, og det kan det måske også blive for fjernvarmekunder i Ringe.

Ringe Fjernvarmeselskab har planer om at etablere et 26.000 m2 stort solvarmeanlæg, som vil kunne dække 23 procent af den varme, selskabet producerer, når det står færdigt.

Torsdag sagde politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune ja til planerne om det store solvarmeanlæg i Ringe.

- Teknik- og Miljøudvalget har anbefalet det projektforslag, der er udarbejdet, til videre i det politiske niveau, og det har vi gjort, fordi de beregninger, der ligger til grund for projektforslaget, alle sammen er positive, siger udvalgsformand Søren Kristensen.

Solfangerne kræver en stor investering, men direktør i Ringe Fjernvarme er sikker på, at det er en god investering.

- Solvarme har efterhånden været i Danmark i 25 år ved fjernvarme, så det er en afprøvet teknik, så vi ved, at det er noget, der virker. Prisen i dag er en helt anden end for 25 år siden, hvor man fik store tilskud til at bygge det. I dag kan det bære sig selv, så vi er ret sikre på at det holder, siger direktør i Ringe fjernvarme, Karsten Godiksen.

Solvarmeanlæg boomer i Danmark

Selskabet i Ringe er langt fra de eneste, der tænker i solvarme. Antallet af solvarmeanlæg er over de sidste ti år boomet i Danmark.

For hvor der for ti år siden kun var opsat få tusinde kvadratmeter solfangere, så er der i dag opsat 1,3 millioner kvadratmeter solfangere i Danmark. Og flere er på vej viser tal fra Dansk Fjernvarme.

Målet er at fylde marken i Ringe op med 26.000 m2 solfangere, der vil stå på rækker nedad marken. Marken ligger i udkanten af industriområdet med en kilometer op til fjernvarmeanlægget. (Foto: © Tonny Schnoor - DR Fyn)

Får Ringe Fjernvarmeselskab lov til at lave det store solvarmeanlæg, så kan forbrugerne i Ringe se frem til en væsentlig billigere varmeregning, fortæller Karsten Godiksen.

- Det kommer til at betyde en reduktion i varmeprisen på ca. 1100 kroner om året, siger han.

Allerede om et års tid regner man med, at solvarmeanlægget vil kunne sættes i drift.

Vi håber på, at vi kan få varme herfra i april eller maj næste år, siger Karsten Godiksen.

Beslutningen skal endelig tages på et møde i kommunalbestyrelsen.

Artiklen er opdateret efter første udgave, som havde nogle fejlbehæftede tal.