Sommervarmen gør skraldet levende og skraldemændene syge

Det øgede fokus på affaldssortering har en uheldig bivirkning. Skraldet bliver klammere og farligere.

Det er ikke bare klamt. Det er farligt.

Når temperaturerne stiger, så kommer der liv i de danske skraldespande.

Svampe, bakterier og maddiker giver ikke kun dårlig lugt, men kan også give alvorlige helbredsproblemer for de skraldemænd eller renovationsarbejdere, der skal håndtere al affaldet.

- Når vi åbner dem op nogle gange... Det ligner jo noget bræk. Man skal ikke være den sarte type, siger renovationsarbejderen Brian Baksted, der suppleres af sin makker på dagens rute, Svend Erik Hansen, der har åbnet en skraldespand og nu står og ser ned i en underlig grød af madaffald.

- Den er ulækker. Meget, meget ulækker. Fordi kunden ikke kan sortere sit affald ordentligt og ikke lukker deres poser, siger Svend Erik Hansen, der på dagens rute når at få hilst på en kat, der sidder og hygger sig ovenpå en skraldespand, men desværre også må sige goddag til en del maddiker, der lever deres bedste liv nede i skraldespandene.

Og det er ikke helt sundt, lyder det fra Kristine Lindved, der er tilsynschef ved Arbejdstilsynet.

- På kort sigt kan man opleve kvalme, ondt i maven og hoste. På længere sigt kan man faktisk opleve nedsat lungefunktion. At man faktisk får sværere ved at trække vejret.

Den vurdering kan Svend Erik Hansen godt skrive under på.

- Vi mærker det de dage, hvor vi skal på toilettet flere gange om dagen. Det er maven, det rammer.

Svend Erik Hansen og Brian Baksted tager gerne skraldet, men er helst fri for maddiker og ondt i maven. Tag med dem på arbejde i videoen øverst.

Øget sortering skaber usundt affald

I Nyborg Kommune er man opmærksom på problemet med det lidt for levende affald, der har gode betingelser i sommervarmen, og derfor vil man i de varme måneder fremover tømme skraldespandene oftere.

Affaldet skal hentes hver uge, og ikke kun hver fjortende dag, som i de lidt koldere måneder.

Det siger Erik Hansen, der er direktør i Nyborg Forsyning.

- Affald vil altid lugte, det kan vi ikke gøre noget ved, men vi regner med, at det her kan minimere lugtgenerne, komme maddikerne til livs og og jeg håber også, at det kan forbedre arbejdsmiljøet for renovationsmedarbejderne, siger den fynske forsyningsdirektør, der kan berolige borgerne med, at der ikke vil komme yderligere prisstigninger, selvom affaldet nu bliver hentet lidt oftere.

Nyborg Kommune er en ud af blot 21 danske kommuner, der ifølge Dansk Affaldsforening forsøger at afhjælpe problemet ved at tømme skraldespandene hyppigere.

Hos Dansk Affaldssortering fortæller man også, at det faktisk er det øgede fokus på affaldssortering, der har været med til at skabe problemet med det levende affald.

- Jo mere affald vi sorterer, jo flere forskellige beholdere putter vi affaldet over i. I gamle dage kom det hele bare over i den samme beholder, så der gik der ikke særlig lang tid, så var den fyldt og skulle tømmes.

- Nu ryger affaldet over i tre-fire forskellige beholdere, og så går der længere tid, før de er fyldte og bliver tømt, siger kommunikationschefen i Dansk Affaldsforening, Niels Toftegaard.

Tilbage på skralderuten har Svend Erik Hansen en klar opfordring til borgerne, der også kan gøre livet lidt mindre surt og sundhedsskadeligt for dem, der skal køre det lidt for levende affald væk.

- Hold spandene rene for eksempel. Og tænk på, hvad du putter i skraldespanden. Og luk poserne, som du kommer affaldet op i.