Sosu-elever falder fra i hobetal: Nye vejledere på fuld tid skal få flere til at gennemføre uddannelsen

Ofte bliver praktikvejledning droppet på grund af travlhed. Middelfart Kommune har skiftet 80 praktikvejledere ud med fem på fuld tid.

Dorte Have Petersen er sosuassistent elev i Middelfart Kommune. Hun har oplevet at gå glip af vejledningen på grund af travlhed. (Foto: © Tina Toft, DR)

Ledige stillinger og mangel på hænder presser ældreplejen rundt om i kommunerne.

Og når travlhed og ekstra sygemeldinger tikker ind, går det ofte ud over vejledningen af sosu-eleverne.

Faktisk i en sådan grad at den bliver helt aflyst.

Det kender Dorte Have Petersen til. Hun er ved at uddanne sig til social- og sundhedsassistent i Middelfart Kommune

- Borgeren kommer i første række. Så tidligere kunne der nemt komme noget i vejen, så vejledningen blev aflyst, og hvor samtalen ikke blev til noget den dag. Det var skidt, siger hun.

Derfor har Middelfart Kommune i år udskiftet knap 80 praktikvejledere, der både passede vejlederrollen og et job i ældreplejen, til i stedet at ansætte fem fuldtidsansatte praktikvejledere, som ikke indgår i den daglige vagtplan på plejecentrene.

Dermed bliver vejledningen altid gennemført. Og det gør det nemmere for eleverne at vende alt fra faglige udfordringer med håndtering af en eksempelvis dement borger til udfordringer i privatlivet.

- Vores elever siger allerede nu, at det er et step op. Men vi har den ambitiøse målsætning, at vi skal have bragt elevernes frafaldprocent ned på omkring fem procent. Og det tror vi faktisk på, at vi kan lykkedes med, fortæller Rikke Rytter Bjørn, der er leder for uddannelsesenheden i Middelfart Kommune.

I Middelfart Kommune stopper mere end hver femte af deres sosu-elever, og Rikke Rytter Bjørn erkender, at eleverne ikke altid fik den vejledning, de burde og havde krav på, og at de nogle gange gik på kompromis med vejledningen.

- Vi havde elevfortællinger, der var bekymrende og triste. Og så havde vi nogle praktikvejledere i den gamle organisering, som ikke havde oplevelsen af at lykkedes i deres rolle som vejleder, fordi de også var en del af driften.

Esbjerg Kommune er lykkedes

Og selv om hendes håb umiddelbart kan lyde optimistisk, så er den ikke ubegrundet. For de har ladet sig inspirere af Esbjerg Kommune.

Her lavede de i 2018 en lignende ordning med fuldtidsvejledere, som udelukkende beskæftiger sig med vejledning og også har vejlederuddannelse. Og her er frafaldet faldet markant.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vejledningen har enorm betydning for, at elever gennemfører uddannelsen. Vi gik fra nogle voldsomme tal og fik frafaldet halveret, siger Jonna Thuesen, der er uddannelseskoordinator i Esjberg Kommune.

Mathilde Lykke Keserovic mener hun var faldet fra uddannelsen, hvis hun ikke havde haft sin fuldtidsvejleder. (Foto: © Peter Øvad Halkjær, DR)

En af dem, som nemt kunne have talt med i en kedelig statistik er Mathilde Lykke Keserovic. Hun er ikke i tvivl om, at hun kan takke sin fuldtidsvejleder for, at hun snart er færdig som social- og sundhedsassistent i Esbjerg Kommune.

- Jeg var nok røget ud, hvis ikke det var for Sabina (vejlederen, red). Men hun ville ikke give op på mig. Hun hjalp mig og sagde, at jeg var god til det, jeg laver, og det ville være synd, hvis jeg ikke tog uddannelsen, fortæller Mathilde Lykke Keserovic.

For selv om vejlederen hjælper med faglige udfordringer, så er der også plads til det, når der er udfordringer i privatlivet.

- Sabine har været der hele vejen igennem fra jeg startede første dag i praktik. Så hun har fulgt hele min udvikling fra start til slut, hvilket er mega dejligt, og vi har et godt bånd. Hun tager sig nærmest af mig, og jeg ved, at jeg kan altid kan ringe eller skrive til hende.

Den tætte kontakt med eleverne betyder også, at en elev der er tæt på at droppe ud bliver opdaget langt tidligere, lyder det fra uddannelseskoordinatoren

- Hvis en elev mistrives, bliver der sat ind tidligere end før, og der bliver skabt en omsorg omkring den elev. Blandt andet med omsorgssamtaler, siger Jonna Thuesen.

Og de gode resultater fra Esbjerg Kommune betyder også, at flere kommuner begynder at lade sig inspirere af tanken om at ændre i vejledningsindsatsen. I hvert fald ringer Jonna Thuesens telefon ofte fra kolleger i hele landet, som gerne vil høre mere.

- Jeg tænker, vi har været i kontakt med omkring 80 procent af alle kommuner, som gerne vil høre mere om den her model.

Ifølge Kommunernes Landsforening er frafaldet på hovedforløbet dobbelt så højt på sosu-uddannelserne som på erhvervsuddannelser generelt.

Presset ældrepleje har brug for elever

Heidi Hesselberg Lauritzen forsker i ældreplejen og fastholdelse og rekruttering hos VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Hun betegner allerede nu situationen og manglen på hænder i ældreplejen som meget bekymrende – men at det på sigt kun bliver værre.

Det betyder også, at eleverne nogle gange har en rolle i hverdagen, som de ikke burde, og hvor de kommer til at indgå som en fast del af bemandingen.

Og når der blandt sosu-eleverne er at højt frafald, så spiller vejledningen en vigtig rolle, når det handler om at fastholde eleverne.

- Eleverne indgår i en hverdag, der er rigtig presset, og hvor der løbes rigtig, rigtig hurtigt og derfor kan de nogle gange føle, at de er overladt lidt til sig selv, fordi de ikke nødvendigvis får den vejledning, de har behov for, siger Heidi Hesselberg Lauritzen.

Derfor mener hun også, det er et godt initiativ, at kommunerne forsøger at finde en løsning, når eleverne faktisk får den vejledning de har krav på.

- Det er helt centralt, at eleverne får den vejledning, de har brug for. Så hvis det kan fastholde eleverne under praktikken, ved at der kommer en vejleder, som har 100 procents fokus på eleverne, så hilser jeg det velkomment, siger Heidi Hesselberg Lauritzen.

Måske fremtidens løsning

Ifølge Kommunernes Landsforening kan der i 2030 mangle 16.000 sosu’er.

I hvor høj grad modellen med fuldtidsvejledere kan være med til at løse fremtidens udfordringer med mangel på hænder i ældreplejen er svært at spå om. Men Rikke Rytter Bjørn fra Middelfart Kommune tror på, at det kan gøre en forskel.

- Hvis vi ikke havde gjort det her, tør jeg næsten ikke gætte på, hvad vi havde kigget ind i. Det her er måske ikke den eneste løsning på den udfordring vi står i på landsplan, men det er klart et godt bud.

Selv om sosu-assistent eleven Dorte Have Petersen aldrig har været i nærheden af at droppe ud, så mærker hun tydeligt forskellen.

- Vi kan godt blive lidt tabt, hvis vi står midt i travlheden og har spørgsmål eller er i tvivl om et eller andet. Der er det vigtigt, at vi kan få sin hjælp, og her giver den nye model mere stabilitet, siger hun.