Succesfuld bagerbod føler sig presset ud af landsby af vrede naboer

Vrede naboer og modstand fra kommunen fik populær cafe til at flytte fra Kerteminde Kommune, siger cafeejer. Udvalgsformand afviser kritikken.

Måle Bagerbod var et trækplaster for folk, der valfartede til den lille landsby for at smage familiens hjemmebag. Succesen blev dog afløst af frustration, og familien har valgt at flytte efter pres fra naboer og kommune. (Foto: © PRIVAT)

Det begyndte som en bagerbod ved vejen i den lille landsby, hvor børnene solgte deres mors hjemmebag. Det udviklede sig til en populær café, som folk kom fra nær og fjern for at besøge. Og det er endt med, at familien er flyttet til en anden landsdel, fordi naboklagerne og modstanden fra kommunen blev for massive.

Sådan kan man sammenfatte historien om Måle Bagerbod i den lille landsby Måle på Hindsholm i Kerteminde Kommune.

Sådan har Sven Haarder i hvert fald oplevet forløbet. Han har sammen med sin hustru boet i landsbyen i 20 år, og sammen med deres børn skabte de en café, der både gav liv og glæde, men som endte i nabokrig og flytning.

- Det var ret mærkeligt, at man kunne gøre så mange mennesker glade, og så er der få, der ikke var glade, og de lykkedes med at hvirvle så meget modstand op, at det var det bedste og fornuftigste for os at finde et andet sted at være, og det har vi så gjort, opsummerer han.

Parkeringsforbud underkendt af politiet

Modstanden skyldtes primært det, som Sven Haarder kalder et banalt problem, nemlig hvor cafégæsternes biler skulle holde.

- Nogle gange kom der rigtig mange mennesker på samme tid, som havde fået lyst til en croissant af den kvalitet, som vi har, og så havde vi lige pludselig ikke nok parkeringspladser. Og en løsning med en mark, vi kunne købe eller leje, kunne vi ikke finde i alle de fem år, vi prøvede på det.

Hele familien hjalp til, da bagerboden udviklede sig til at være en egentlig café. (Foto: © PRIVAT)

De mange parkerede biler førte til klager fra naboerne, og Kerteminde Kommune reagerede ved at sætte parkerings- og standsning forbudt-skilte op i den del af landsbyen, hvor caféen lå. Der var bare det problem, at kommunen ikke havde fået lov af Fyns Politi til at sætte dem op.

Politiet gav dog kommunen afslag på at sætte skiltene op, fordi de parkerede biler ifølge politiet ikke udgjorde en risiko i forhold til trafiksikkerheden.

"Parkerede biler vil virke som fartdæmpere og vil dermed være med til at nedsætte hastigheden på det omhandlede vejforløb. Etablering af et standsningsforbud med "Af- og pålæsning tilladt" vil være et unødigt og uforholdsmæssigt indgreb til gene og hinder for Måle Bys beboere og deres besøgende mv.," som politiet skrev ifølge en sagsfremstilling i kommunen.

I referatet af kommunens behandling af sagen i maj 2021 fremgår det, at flere borgere i landsbyen var enige i et parkeringsforbud. En nabo skrev eksempelvis i et høringssvar, at hun og andre naboer måtte "leve med en del gener relateret til Bagerboden, så som parkering i private indkørsler, private veje og på Målebygade, så det er svært at komme ud."

Dog bemærkede kommunen, at der ikke var kommet klager over, at vejen skulle have været blokeret for gennemkørsel, ligesom der ikke var registreret nogen færdselsuheld på vejen.

Fik nok af kommunen

Familien blev mildest talt overraskede over at opdage de nye forbudsskilte i landsbyen, fortæller Sven Haarder.

- Det tæppe af retssikkerhed, vi troede, vi gik på, var åbenbart løst og kunne trækkes væk, og det blev det der. Ikke mange, men nogle, var tilstrækkeligt vrede og slog sig sammen og bombede kommunen med klager, sådan at kommunen åbenbart ikke kunne bevare roen og gav sig til at have som eneste mål at få det stoppet.

Sven Haarder i fuld gang caféen, som blev indrettet i familiens eget hjem i landsbyen Måle. (Foto: © PRIVAT)

Da de skilte kom op, fik familien nok, fortæller Sven Haarder, som husker forløbet som absurd.

- Vi har sådan set i alle årene ledt efter løsninger. Men der, hvor kommunen træder ind, fik vi ikke bare nok af at forsøge at få det til at virke i den lille fine landsby Måle. Vi fik også nok af at have med en kommune at gøre, der ikke forstod kvaliteten og værdien af det, vi laver.

Sven Haarder kalder kommunen 'følgagtig' og forstår stadig ikke, at et initiativ, der egentlig var populært, endte med, at de så sig nødsaget til at flytte.

- Jeg kan til stadighed ikke forstå, at der er så lidt udsyn hos de folkevalgte, som er valgt til at skulle skabe trivsel og et godt sted at bo der, hvor de er valgt.

Udvalgsformand: Vi gjorde, hvad vi kunne

Beslutningen om et parkerings- og standsningsforbud blev i første omgang taget i kommunens tekniske udvalg. Her er Terje Pedersen (DF) formand. Han kan ikke se, at det skulle være kommunens skyld, at familien valgte at flytte. Og han kan heller ikke genkende beskrivelsen af, at kommunen ensidigt gik ind på kritikernes side.

- Vi har hele tiden prøvet fra kommunens side at hjælpe med at finde nogle løsninger, men vi synes ikke, der har været stor imødekommenhed og forståelse for de udfordringer, som borgerne i Måle havde, siger han.

Der var idyl for alle pengene hos Måle Bagerbod. Men den varede ikke evigt. (Foto: © PRIVAT)

Hvad angår historien om parkeringsskiltene, som kommunen satte op uden tilladelse, forklarer Terje Pedersen, at forvaltningen havde fået en forhåndsgodkendelse af politiet.

- Man var så bare lidt for ivrige med at få det etableret, så man nåede ikke at få den endelige godkendelse. Og det er selvfølgelig meget beklageligt, siger han.

Terje Pedersen mener også, at Måle Bagerbod fik mulighed for at etablere en parkeringsplads på en nabogrund. Sven Haarder fortæller, at det er korrekt, at familien var i dialog med en nabo om at leje en mark til parkering, men at det ikke lykkedes at nå frem til en aftale.

Opfordrer til at hjælpe gode initiativer på vej

Ifølge Sven Haarder undersøgte familien også muligheden for at flytte til et andet sted i byen, men her mødte de den samme modstand og parkeringsproblemer, fortæller han.

Måle Bagerbod er i sommerens løb genstartet i Sorø, nu under navnet Atelier Skoven. Sven Haarder fortæller, at mange af de tidligere gæster kører til Sorø for at besøge deres nye sted. Og han er glad for den velvilje, familien har mødt fra Sorø Kommune.

Han har et budskab til politikerne i Kerteminde Kommune:

- Det er at være opmærksom på, at når der er kunstnere, der arbejder ud fra en anden metode end excel-arket og viser, at de laver steder, der skaber trivsel, så skal man også hjælpe dem meget proaktivt med at få det til at virke til gavn for vores borgere og turisterne.