Sundhed er godt - kontrol er bedre

Det koster millioner af kroner at holde øje med pengene til de nye supersygehuse. Kontrolpenge der kunne være brugt bedre til mere sundhed til borgerne.

Nyt OUH kommer til at koste 6,3 milliarder kroner. I alt skal der bygges Supersygehuse for 40 milliarder kroner i de kommende år. Så store budgetter kræver stram styring, og kontrollen med pengene koster. Penge der kunne være brugt på bedre sundhed til borgerne.

40 milliarder kroner. Så meget har regeringen postet i de nye supersygehuse. Med de mange penge følger også en skrap kontrol af, hvad de bliver brugt til.

Hver tredje måned skal Regionerne sende en udførlig rapport til Sundhedsministeriet om, hvordan det går med at holde budgetterne. En kontrol der er langt mere omfattende end ved andre byggerier.

Alene i Region Syddanmark løber kontrol og rapportering op i 35 millioner kroner, før byggeriet af det Ny OUH står færdigt, siger regionsrådsformand Carl Holst: 

- Jeg synes det er spild af penge. Og man får det til at lyde som om, at vi ikke holder styr på de penge vi bruger til sådan nogle projekter. Det her er ekstra udgifter, i forhold til den kontrol man laver i forvejen.

Mindre kontrol, tak

En rundspørge fra Danske Regioner viser, at alene indrapporteringen koster regionerne 10 fuldtidsstillinger om året.

Penge der kunne være brugt meget bedre til mere sundhed til borgerne. Det mener regionerne, der nu beder staten om at løsne lidt op på kravene til kontrol af budgetterne.

Regionerne må ikke lægge så meget som en krone oven i budgetterne, og selvom kontrol er godt, så skal der også være balance i regnskabet, mener regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark:    

- Det er ærgerligt, for vi kan ikke både bruge penge på bureaukrati og patienter, og så ville jeg foretrække, at vi bruger pengene på patienterne.

16 potentielle byggeskandaler

Fra cirka 1 milliard og op til de 6,3 milliarder kroner Region Syddanmark har fået til at bygge et nyt OUH for. Alt i alt bliver der brugt godt 40 milliarder kroner på de nye supersygehuse landet over, i de kommende år.

Og det er især de store beløb, der har fået Sundhedsministeriet til at skrue op for kontrollen. Styringen er indført for at hindre budget overskridelser.

Sundhedsøkonom ved SDU Kjeld Møller Pedersen kalder kontrollen af pengene til de 16 supersygehuse for "meget tæt", men siger også at der er en god forklarin:  

- Begrundelsen for en relativ stram styring, er en frygt for at man søsætter 16 potentielle byggeskandaler. Så på den ene side kan jeg godt forstå at Regionerne vånder sig, på den anden side skal man også have en forståelse for at der bliver holdt øje med budgetterne og fremdriften i byggerierne, siger Kjeld Møller Pedersen.

FacebookTwitter