Sundhedsminister om styrelse i omskæringssag: 'Der er ikke plads til procedurefejl'

Magnus Heunicke forlanger en redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) er ikke tilfreds med Styrelsen for Patienssikkerheds procedurefejl i forbindelse med retssagen om lægen Said El-Batran. (Foto: Niels Christian Vilmann © Scanpix)

Sundsheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) er utilfreds med Styrelsen for Patientsikkerheds håndtering af en retssag.

Sagen handler om omskæringslæge Said El-Baltran, der kan fortsætte med sin klinik trods gentagende klagesager og kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Det er en alvorlig situation, som jeg ser på med stor bekymring. Derfor har jeg bedt styrelsen om at levere en redegørelse over, hvad der er gået galt rent proceduremæssigt, siger Magnus Heunicke.

Det er nemlig en procedurefejl i Styrelsen for Patientsikkerhed, der gør, at Said El-Baltran kan fortsætte sin praksis.

Tirsdag afviste Retten i Odense at give lægen forbud mod at udføre omskæringer.

- Det er ikke tilfredsstillende, at det er procedurefejl, man skal tabe sagerne på. Det er så fundamentalt afgørende i vores sundhedsvæsen, at vi som patienter skal have tillid til, at vores styrelse arbejder med meget stor lægefaglighed, siger ministeren.

- Der er ikke plads til fodfejl og procedurefejl, når man laver sådan nogle sager.

Gav for kort frist

Fejlen handler om, at styrelsen ikke har givet Said El-Baltran nok tid til at komme med indsigelser imod en stævning.

Styrelsen for Patientsikkerhed indstævnede Said El-Baltran den 19. oktober 2018. Det var kun 17 dage efter, de havde sendt flere kritikpunkter til ham.

Det er ifølge Retten i Odense for kort tid, og derfor afviste de sagen, kunne Avisen Danmark fortælle tirsdag.

Afvisningen betyder, at sagen aldrig kom for retten, og det bekymrer ministeren.

- Der er nogle ting i styrelsen og i deres forberedelse af retssagen, som er gået galt, siden vi står i den her situation nu. Det, synes jeg, er meget bekymrende, og det ser jeg på med stor alvor, siger Magnus Heunicke.

Han fastholder, at styrelsen fortsat vil vurdere og undersøge ud fra deres lægefaglighed, hvorvidt Said El-Baltran skal have lov at drive lægepraksis.

- Hvis der er det mindste, og hvis der er lægefagligt belæg for det, skal der selvfølgelig sættes ind og sættes en stopper for ham, siger sundhedsministeren.

Det handler sagen om:

  • I oktober 2016 meddelte Styrelsen for Patientsikkerhed Said El-Baltran et midlertidigt forbud mod at foretage omskæringer.

  • Det gælder i to år, og den tid skal myndighederne bruge på at indbringe sagen for retten.

  • Den 19. oktober 2018 indstævnede styrelsen Said El-Baltran. Det skete, efter at lægen 17 dage forinden havde fået tilsendt en række kritikpunkter, som han skulle forholde sig til.

  • Styrelsen overdrog sagen til Kammeradvokaten i marts 2017. 14 måneder senere rettede Kammeradvokaten henvendelse til Retslægerådet for at få svar på en række spørgsmål.

  • De spørgsmål blev besvaret i september 2018, den 2. oktober blev Said El-Baltran så bedt om at svare, og den 19. oktober blev sagen anlagt ved Retten i Odense.

  • Said El-Baltran blev i april underlagt et skærpet tilsyn, fordi hans patienters sikkerhed frygtedes at være i fare.

  • Da sagen nu er blevet afvist i retten, kan Said El-Baltran fortsætte med at omskære drenge.