Teenagepiger dyrker mindre motion end før

Danske teenagepiger er den eneste befolkningsgruppe, der dyrker mindre idræt i dag end for 20 år siden.

Der bliver gået til den i skolens idrætstimer, men en ny undersøgelse viser, at især piger i teenagealderen falder fra og dyrker mindre og mindre idræt og motion. (Arkivfoto) (© DR)

Det er svært at få de unge teenagepiger til at få sved på panden.

En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at pigerne fra især 16 år til 19 år dyrker mindre idræt i dag, end de gjorde for 20 år siden.

Og mens drengene i teenagealderen kun dykker en lille smule i statistikken, så forsvinder mange af de jævnaldrende piger helt ud af idrætsforeninger og sportsklubber.

Pigens selvforståelse betyder meget

Det skyldes først og fremmest den kulturelle baggrund, pigerne kommer fra, siger forskeren bag undersøgelsen.

- Noget tyder på, at ændringen med pigerne i teenagealderen er større, end den er for drengene, forklarer Bjarne Ipsen, professor og centerleder på Institut for Biomekanik på Syddansk Universitet.

Bjarne Ipsen forklarer undersøgelsens resultater med, at det er pigernes forståelse af at være pige og de kropslige forandringer, der er nogle af årsagerne til at motion og idræt vælges fra.

Forklaringen findes hos forældrene

Men vigtigst af alt viser undersøgelsen, at pigernes familiemæssige baggrund - forældrenes interesse for idræt, deres uddannelsesniveau og kulturelle baggrund - er de vigtigste årsager til forskellen på piger og drenges idrætsaktiviteter.

- Vi har undersøgt børns idræt i udsatte boligområder. Det viser sig, at tre gange så mange drenge som piger i skolealderen dyrker idræt. Det handler om kulturel baggrund og forståelsen af, hvad en pige kan og må, siger Bjarne Ipsen.

Jo højere uddannelsesniveau, forældrene har, jo mere motion dyrker pigerne, og jo mindre er forskellen mellem kønnene.

Vi skal lytte mere til pigerne

Det gælder også for piger af anden etnisk herkomst, siger Bjarne Ipsen, der giver følgende råd til, hvordan man får flere teenagerpiger til at dyrke idræt og motion:

- I forhold til piger i teenagealderen og piger med anden etnisk baggrund, så må vi forsøge at lytte til, hvilke interesser, de har, siger han.

Den gode nyhed til pigerne er, at de kommer efter det med idrætten igen, når de bliver voksne. Til den tid dyrker de lige så meget motion som mændene, viser undersøgelsen.