Tesfaye afviser hjælp til udvist gymnasieelev: Vi laver ikke særlove for enkelte mennesker

Ministeren stoler på myndighedernes vurdering af sikkerheden i Damaskus, så derfor skal Aya Abu-Daher udvises til Syrien.

Aya Abu-Daher kom til Danmark i 2014. Nu vurderer de danske myndigheder, at sikkerhedssituationen i Damaskus er så god, at hun kan sendes tilbage til Syrien. Privatfoto

Der er ingen hjælp at hente fra udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S). Han står fast på Udlængestyrelsens afgørelse om, at 19-årige Aya Abu-Daher skal sendes tilbage til Syrien.

- At en enkelt person fra et enkelt gymnasium har været i fjernsynet betyder ikke, at jeg ringer til embedsværket og siger; send mig den sag og så afgør jeg den på mit skrivebord, siger Mattias Tesfaye.

Danmark er et af de eneste lande i Europa, der sender flygtninge tilbage til Damaskusprovinsen i Syrien. Det skyldes, at de danske myndigheder vurderer, at sikkerheden for hjemsendte flygtninge i Syrien nu er så god, at Danmark godt kan begynde at sende flygtninge tilbage til Syrien.

Og dermed er der heller ikke hjælp på vej til Aya Abu-Daher fra ministerens side.

- Jeg må holde fast i, at vi ikke skal lave særlove for enkelte, siger han.

Sagen om Aya Abu-Daher har vakt meget debat den seneste uge. Til sommer skal hun efter planen sætte den lyseblå HF-studenterhue på hovedet. Men hun har også lige modtaget besked fra Udlændingestyrelsen med afvisning om forlængelse af sin opholdstilladelse.

Derfor skal hun rejse tilbage til Syrien, hvis Flygtningenævnet stadfæster afgørelsen fra Udlændingestyrelsen.

- Jeg har det ikke særlig godt. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at blive en del af det danske samfund, siger Aya Abu-Daher.

I forbindelse med at hun søgte om forlængelse af sin daværende opholdstilladelse, var hun til en samtale i Sandholmlejren, og det kom som en stor overraskelse for hende, da hun modtog brevet med afslag på forlængelse.

- Jeg sagde til dem i Sandholmlejren, at det er farligt for mig at tage tilbage. Men de har ikke taget det seriøst. Så jeg blev helt chokeret over, at jeg ikke må være her længere, siger Aya Abu-Daher, som frygter for sit liv, hvis hun ender med at skulle tilbage til Syrien.

Uenighed om sikkerhedssituation

Aya Abu-Daher kom til Danmark i 2014 og Udlændingestyrelsens afgørelse om, at hun, hendes far og mor skal sendes tilbage til Damaskus i Syrien, hænger sammen med sikkerhedssituationen i Damaskus. Og den er ifølge de danske myndigheder nu så god, at det er sikkert for Aya Abu-Daher at vende tilbage til Syriens hovedstad.

Men den udlægning er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Charlotte Slente, langt fra enig i.

- Mange rapporter peger på, at der er en lang række risici for at blive tilbageholdt, at der kan foregå krænkelser, og at du kan forsvinde. Der tales også om risiko for tortur, hvis du vender tilbage til Syrien som flygtning, siger hun og undrer sig over, at den danske stat er villig til at løbe den risiko for flygtningene.

Mattias Tesfaye køber dog ikke Dansk Flygtningehjælps argument om, at flygtninge i Danmark skulle være i risiko for forfølgelse og tortur.

- Jeg vil gerne understrege, at den danske lovgivning siger, at man ikke må sende flygtninge tilbage til tortur, forfølgelse og død, siger Mattias Tesfaye.

Han påpeger, at det ikke er op til politikerne at beslutte, hvorvidt det er sikkert at rejse tilbage til hjemlandet, og at han stoler på de danske myndigheders vurdering.

- Vi har et uafhængigt nævn, som indhenter informationer fra forskellige internationale og danske organisationer og samlet vurderer i hver enkelt sag, om en person har brug for beskyttelse. Det synes jeg, er utrolig klogt, siger ministeren.

Der har ellers været kritik fra flere politikere, som ikke mener, at sikkerhedssituationen i Syrien er tilstrækkelig til, at man forsvarligt kan sende flygtninge tilbage til Damaskus. Derfor bør man stoppe udvisningen af Aya Abu-Daher, mener de.

Det mener blandt andet de Radikales Udlængeordfører Kristian Heegaard.

- Jeg undrer mig over, at Danmark i modsætning til andre EU-lande ser Syrien som et sikkert land. Derfor synes jeg, det vil være fornuftigt at lave nogle ensartede vurderinger sammen med andre EU-lande, siger han.

Men det afviser Mattias Tesfaye. Han stoler 100 procent på de danske myndigheder.

- Jeg vil kraftigt opfordre til, at både politikere og befolkningen stoler på vores uafhængige myndigheder, og at vi ikke hver især bliver til eksperter i enkelte hjørner af Syrien, og at vi stoler på flygtningenævnet, hvor der sidder en dommer for bordenden, siger han.

Hjemsendelser øger presset på regeringen

Spørgsmålet om hjemsendelse af syriske flygtninge vækker ikke kun kritik fra andre partier. Nu melder de sig også i egne rækker.

I frustration over udvisningen af en familie fra Thurø, som nu er gået under jorden, har den socialdemokratiske byrådsgruppe i Svendborg skrevet et brev til Mattias Tesfaye. Det skriver Fyns Amts Avis.

Aya Abu-Daher går på Nyborg Gymnasium og HF og skulle være blevet HF-student om tre måneder.

I brevet skriver borgmesteren blandt andet:

- Vores parti hviler på værdier som solidaritet, humanisme og omsorg for de dårligst stillede. Disse værdier, mener vi i høj grad, også skal være funderet i vores behandling af de flygtninge, der kommer til vores land.

Men ifølge Mattias Tesfaye er der ikke udsigt til, at der bliver lavet om på reglerne for, hvornår flygtninge skal sendes hjem.

Han forklarer, at det er et bredt flertal i Folketinget, som er enige om, at Danmark skal give beskyttelse til flygtninge, så længe de har brug for det – og når de ikke har brug for det mere, skal de rejse hjem.

- Jeg vil ikke i en situation, hvor alle flygtninge, der kommer hertil automatisk har permanent ophold resten af deres liv. Jeg synes, det er rimeligt, at opholdstilladelsen er midlertidig knyttet til beskyttelsen, siger Mattias Tesfaye.

Aya Abu-Dahers sag skal nu for Flygtningenævnet, hvor en dommer skal tage endelig stilling til udvisningen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk