Tidligere Odense-borgmester vidste at millionstøtte til Arena Fyn var ulovlig

Et notat viser, at Odense Kommune var klar over, at en fortsat støtte til Odense Sport & Event ville være ulovlig erhvervsstøtte. Alligevel indgik kommunen en ny aftale.

(Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

- Det må betragtes som ulovlig kommunal driftsstøtte til en privat erhvervsvirksomhed, hvis man imødekommer Odense Sport & Events forslag om at forhøje samt forlænge lejebetalingen.

Sådan skriver den juridiske afdeling i Odense Kommune i starten af 2013 i et notat til Økonomiudvalget.

Notatet blev udarbejdet, efter at Odense Sport & Event i slutningen af 2012 i et brev til kommunen skrev, at der ikke var balance mellem indtægter og udgifter i forbindelse med driften af Arena Fyn.

I brevet indstiller bestyrelsesformand for Odense Sport & Event Niels Thorborg derfor til kommunen, at de skal forlænge aftalen om støtte til Odense Sport & Event med 2,5 millioner kroner årligt i minimum fem år.

I et brev den anden vej, dateret d 14. 2. 2013 skriver den nu tidligere borgmester Anker Boye på vegne af økonomiudvalget, at det ikke vil være muligt for kommunen at forlænge perioden for betaling af leje for en ny 5-årig periode, med begrundelse i, at der i den hidtidige aftale står, at kommunen med udgangen af 2012 ikke længere skal betale leje, og at kommunens brug de næste 15 år er vederlagsfri.

Videre skriver borgmesteren i brevet, at kommunen til gengæld vil arbejde på at skabe flere aktiviteter til Arena Fyn, som kan skabe nogle tilfredsstilingen løsninger for brugen af Arena Fyn på både kort og langt sigt.

I oktober 2013 indgår kommunen alligevel en tillægsaftale om, at kommunen fortsat skal betale 1.7 millioner kroner årligt i støtte til Odense Sport & Event. Det viser dokumenter, som DR Fyn og Fyens Stiftstidende har fået aktindsigt i.

Politikere: "Kritisabelt" og "uacceptabelt"

Rådmand for Beskæftigelse- og Socialområdet Steen Møller kalder aftalen for uacceptabel.

- Jeg syntes, at det er helt uhørt, at vi er kommet i en situation, hvor borgmesterforvaltningen har indgået en aftale, som man selv tidligere har vurderet ikke var lovlig. Og man har gjort det uden om det politiske niveau. Det er helt uacceptabelt.

Også den politiske ordfører for SF i Odense Byråd Brian Dybro er forundret over aftalen.

- Jeg er overrasket og jeg synes, at det er et kritisabelt forløb. Her er der noget, som tyder på, at man har indgået en aftale, som man selv har vurderet er ulovlig og så indgår man den alligevel. Det er simpelthen grotesk. Derfor skal den her sag undersøges til bunds.

Anker Boye skriver i en mail til DR Fyn, at han har noteret sig, at stadsdirektøren har bedt et advokatfirma kortlægge det faktiske forløb op til forlængelsen af aftalen om Arena Fyn.

- Jeg ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, før advokatens beskrivelse af forløbet bliver offentliggjort.

Odense Kommune har nu sat advokatfirmaet Kromann Reumert til at kortlægge, hvad der er sket i perioden fra, at formanden for Odense Sport & Event, Niels Thorborg, henvendte sig til kommunen for at få forlænget støtten med yderligere fem år, og til at kontrakten trekvart år senere blev underskrevet.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter