Trods politisk ønske: Kun 204 har valgt ny læge i ghetto med 10.000 indbyggere

Der er et stort behov for en læge tæt på borgerne i et udsat boligområde, siger eksperter.

Læge Robert Baunsbak Coull har erfaring med at etablere nye lægeklinikker i både Skotland og Canada og tror på, at patienterne nok skal komme til den nye klinik i Vollsmose. (Foto: Anders C. Østerby © (c) DR)

I 16 år var der ingen læge i Vollsmose, som huser omkring 10.000 indbyggere i det nordøstlige Odense. Derfor var det et stort ønske fra mange, at der blev oprettet en lægepraksis i bydelen, som er på regeringens ghetto-liste. Men ni måneder efter at klinikken åbnede, har kun 204 patienter valgt den nye klinik som deres praktiserende læge.

Det viser tal fra Region Syddanmark, som DR Nyheder har fået. De viser også, at der gennemsnitligt er 1807 patienter tilknyttet per læge hos de i alt 60 praktiserende læger i Odense.

Ifølge sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd skal der typisk 1500-1600 patienter til for at drive en bæredygtig almen lægeprasisk. Der er et stykke op fra de 200 patienter.

- Det er jo lidt lidt i forhold til at drive en praksis, der kan løbe rundt på sigt. Så hvis der ikke kommer en større tilslutning, kan man godt være lidt bekymret for, om det er bæredygtigt at drive praksis i området, siger han.

Politisk uenighed

Men godt 200 patienter er nu ikke så skidt endda, mener klinikkens ejer, Peder Ahnfeldt-Mollerup. Han peger på, at man åbnede klinikken midt under coronakrisen, og at det første halve år er gået med at etablere klinikken.

- Hele efteråret gik med at finde læger og personale og finde lokaler og få bygget lokalerne om, siger han.

Da klinikken åbnede, var det 16 år siden, at Vollsmose sidst havde en læge. Der har været stor politisk diskussion om, hvorvidt der overhovedet var et behov, og det har været svært at få læger til at etablere sig i området.

Det endte med, at Peder Ahnfeldt-Mollerup købte ydernummeret, mens firmaet Alles Lægehus har ansat personalet til klinikken. Virksomheden står i forvejen bag 20 lægehuse forskellige steder i landet og bidrager med kapital til opstarten af klinikken. Derfor er der ifølge Peder Ahnfeldt-Mollerup tid til på at vente på, at klinikken giver overskud.

Robert Baunsbak Coull er klinikkens faste læge. Derudover er der en kvindelig læge ansat et par dage om ugen, ligesom der også er en arabisktalende sundhedsfaglig kvinde ansat.

Han håber, at det, at personalet og rammerne nu er på plads, giver et øget kendskab til klinikken, og borgerne så vil skifte løbende.

Men Bo Libergren (V), som er formand for Region Syddanmarks udvalg for det nære sundhedsvæsen, er allerede parat til at konkludere.

- Det er selvfølgelig 204 borgere, som, jeg håber, er glade for deres lægehus, men det viser jo sådan set, at det var en stor sag for meget lidt reelt behov, siger han og fortsætter:

- Når jeg ser på, hvor stort politisk slagsmål der har været for at få den her lægepraksis op at stå, må jeg sige, at når man så ender ud med nu at have en ottendedel af det antal patienter, som en læge normalt har, er det et meget beskedent antal.

PLO: Overvurderet behov

Birgitte Ries Møller er formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Syddanmark og i øvrigt praktiserende læge i centrum af Odense. Hun har selv patienter fra Vollsmose i sin klinik, og ifølge hende er borgerne generelt tilfredse med deres læge, og derfor har så få skiftet læge, mener hun.

- Så det er vel det, der sker: At behovet har været stærkt overvurderet, og at det bare var et politisk projekt, siger hun.

En af de politikere, der talte varmt for projektet, var SF's medlem i regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen, Annette Blynel. Hun er ærgerlig over det lave antal patienter i den nye klinik. Hun mener dog stadig, den nye klinik har en berettigelse.

- Vi taler om et område med meget store sociale og kulturelle udfordringer, og det har stor betydning for sundheden, at de mennesker med de største komplikationer får et kvalificeret sundhedstilbud.

På trods af tydelig skiltning er det ikke lykkedes mere end 204 patienter at finde frem til Alles Lægehus i Vollsmose som deres praktiserende læge. Lægeklinikken ligger centralt i Odense-bydelens indkøbscenter Vollsmose Torv. (Foto: Anders C. Østerby © (c) DR)

Eksperter: Godt at have læge tæt på

Ifølge Birgitte Ries Møller er det ikke noget problem for borgerne at flytte sig de tre kilometer, der er fra Vollsmose til en klinik i eksempelvis centrum af Odense. Men det er Morten Sodemann ikke enig i. Han er professor i indvandrermedicin og global sundhed ved Syddansk Universitet og siger:

- Der er en gruppe af patienter, som har meget meget svært ved at turde gå ud, og det har vi også set her under covid. De har nærmest barrikaderet sig indenfor og kommer ikke uden for en dør og tør ikke blive vaccineret og tør ikke blive podet. Men det er også det generelle billede, vi ser: De tør simpelthen ikke. Og der ved vi fra andre sammenhænge, at jo tættere lægen er på, og jo bedre de kender vedkommende, jo lettere er det for dem at bruge deres læge.

Også Jakob Kjellberg peger på, at der er et behov for en læge i et socialt belastet område som Vollsmose. Han refererer til internationale studier, som viser, at det har en helt konkret betydning for borgernes sundhed, når der er sundhedsydelser som en lægepraksis helt tæt på borgerne.

- Noget af det, der virker allerbedst i forhold til helbred og livskvalitet, er faktisk, at der er et stærkt primært sundhedstilbud til borgere i socialt udsatte områder. Så det er supervigtigt, og det er supergodt, at det er kommet, men det er lidt trist, at der ikke er større opbakning, siger han.

Det kan ende galt

Jakob Kjellberg forklarer, at mange borgere i et område som Vollsmose har en social profil, som gør, at de ofte har komplekse sundhedsudfordringer.

- Man er ikke nødvendigvis så god til at læse sin egen krops signaler, og man har ofte større barrierer i forhold til transport, så hvis man ikke får opsøgt sin læge i tide, kan man gå med alle mulige symptomer, som kan udvikle sig over tid, og så kan man simpelthen få en ringere prognose. Og for den her gruppe er det bare vigtigt, at der er et tilbud tæt på, fordi ellers risikerer man simpelthen, at man kommer for sent til lægen, og så kan det ende galt.

Men samtidig skifter vi danskere ikke ret ofte læge. Det sker mest i forbindelse med, at vi flytter, tilføjer Jakob Kjellberg. Hvis ikke det sker i forbindelse med en flytning, koster det 210 kroner at skifte læge.

- Så det er typisk noget, der sker forholdsvis sjældent. Og det er i sådan set udgangspunktet en god ting, fordi vi gerne vil have den kontinuitet med vores læge, men det også vigtigt, at dem, der har brug for en læge tæt på, får den læge. Så det er en svær balancegang, og spørgsmålet er, om man kan have tålmodighed nok til at vente.

Niels Aage vil skifte

En forudsætning for, at borgerne skifter til den nye læge, er, at de kender til dens eksistens. DR Nyheder møder flere mennesker i indkøbscentret Vollsmose Torv, hvor klinikken ligger, som ikke har hørt om den nye læge. Og selv da de hører om den, har de ikke tænkt sig at skifte, fordi de er tilfredse med den læge, de har.

En af de borgere, der har opdaget den nye læge, er Niels Aage Grænse, som har boet i Vollsmose i 15 år, men som indtil nu har beholdt sin læge fra tidligere. Han overvejer nu stærkt at skifte, fordi der er for langt til hans nuværende læge.

- Det er, fordi jeg har nogle skavanker. Jeg skal have en samtale med ham, inden jeg skifter. Jeg vil skyde på, at det bliver allerede om 14 dage eller tre uger, siger han.

PLO oplyser, at organisationen ikke har tal for, hvor hurtigt en ny klinik, der starter op fra nul patienter, vokser til et niveau, der kan bære en sund forretning. Ifølge ejer af Vollsmose-klinikken Peder Ahnfeldt-Mollerup har både han og Alles Lægehus, som har investeret penge i den, den nødvendige tålmodighed. Han håber på at nå 1500-1600 patienter om et år, men medgiver, at det kan være, det tager to-tre år.

Læge Robert Baunsbak Coull, som har planer om på længere sigt at blive medejer af kliniken, håber, at kendskabet til den nye klinik stiger gradvist. Og at antallet af patienter gør det samme.

- Vi håber, at vi får et godt omdømme over tid, og at folk siger: Ja, det kan vi godt lide.

FacebookTwitter