Udsat boligområde får nyt vejnet i kampen mod kriminalitet

Beboere i boligområdet Vollsmose kan snart gå nye veje. Odense kommune har afsat 45 millioner kroner til en større ombygning af området.

Vollsmose skal åbnes op, så boligområdet får flere veje og færre skumle blindgyder.

I Vollsmose bor der godt 9.100 beboere fordelt på 2 kvadratkilometer. Området er kendt for at have en høj befolkningstæthed sammenlignet med resten af Odense. Og kriminalitet og arbejdsløshed præger det multikulturelle samfund.  

Men nu skal det være slut. Det socialt udsatte boligområde i Vollsmose skal have ændret infrastrukturen, som led i udviklingen af bydelen.

Odense Kommune har afsat 45 millioner kroner, så en større ombygning af Vollsmose kan blive en realitet. Derudover kommer der 220 millioner kroner fra Landsbyggefonden.

Byggeplaner skal gøre Vollsmose attraktiv 

Bydelen skal åbnes op, så Vollsmose ikke længere vil virke som en lukket firkant. Der bliver bygget en del nye veje, og leder af Vollsmosesekretariatet Michael Gravesen har store forventninger.

- Nu tager vi fat i det langsigtede perspektiv, der hvor vi for alvor kan ændre nogle af de fundamentale udfordringer i bydelen. Det er ikke noget, der ændrer sig i løbet af to, tre eller ti år, men jeg er optimistisk og tror på, at det her for alvor kan være med til at rykke udviklingen i Vollsmose.

Planen er en del af Odense byråds mål og visioner for fremtidens Vollsmose og den boligsociale helhedsplan for Vollsmose 2020.

Beboere skal sige ja først

Demokratiet i Vollsmose skal i gang. Beboerne i boligområdet skal nemlig tage stilling til den nye kvarterplan, og det kræver en masse informationer. Områdets ni beboerforeninger skal fra uge 44 begynde med en række borgermøder, hvor borgerne kan stille spørgsmål til planen. 

Selvom borgerne godt kan stemme nej til planen, håber borgmesteren i Odense, Anker Boye (S), at de vender tommelfingeren op.

- Jeg regner med, at forslaget bliver taget godt imod, for det er gennemarbejdet, og det handler om at opgradere området, gøre det endnu mere attraktivt og mere tidssvarende i forhold til de behov der er.

Facebook
Twitter