Værft klager efter dyr udbudsrunde: 'Vi sidder med en træls smag i munden'

Jobi Værft A/S bød som den eneste på ombygning af miljøskibe. Så aflyste styrelsen udbuddet.

De to indkøbte miljøskibe fra England har ligget parkeret i Svendborg Havn siden 2015. (Foto: Tonny Schnoor - DR Fyn)

En ombygning af to miljøovervågningsskibe, som siden 2015 har ligget oplagt i Svendborg Havn, er nu endt på Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens (V) skrivebord.

Kort før jul annullerede Miljøstyrelsen et udbud om ombygning af de to skibe, som kun Jobi Værft A/S i Strandby havde budt ind på at udføre. Og den beslutning undrer værftsdirektør Jesper Faurholt Jensen.

- Vi har lagt et stort stykke arbejde i at prøve at opfylde de krav, der er stillet i udbudsmaterialet. Det har været en lang proces. Så det var nedslående at få sådan en meddelelse, siger han.

Skibene, som er købt i England, skal bruges til en opgave med at indsamle vandprøver i de danske farvande. Men før skibene må bruges i Danmark, skal de bygges om. Samtidig skal de leve op til de danske myndigheders krav om sikkerhed og arbejdsmiljø.

Dobbelt så dyrt

Selv om fem værfter var prækvalificeret til at byde på opgaven, var det kun Jobi Værft A/S som aflevererede et bud på opgaven. Tilbuddet lød på knap 20 millioner kroner, som er mere end dobbelt så dyrt, som den pris styrelsen havde budgetteret med.

Inden det endelige tilbud blev afgivet, afholdt Jobi Værft A/S og Miljøstyrelsen et forhandlingsmøde, som ifølge værftsdirektøren i vid udstrækning koncentrerede sig om teknik, og om hvordan kravene til vægt og hastighed på skibene kunne opfyldes.

De to miljøskibe, som ligger i Svendborg Havn. (Foto: Tonny Schnoor - DR Fyn)

På mødet blev der ifølge direktør Jesper Faurholt Jensen spurgt ind til, om udbuddet kunne blive annulleret.

- Vi kan se, at vi er langt over den budgetterede pris. 'Er der nogen mulighed for, at man aflyser udbuddet, fordi så vil det jo være smart at melde det ud nu, inden vi lægger ekstra meget arbejde ned i det her?', fortæller værftsdirektøren til DR, at han sagde til mødet.

Repræsentanterne for Miljøstyrelsen oplyste på mødet, ifølge værftsdirektøren, at selvom indikationsprisen er det dobbelte af budgetprisen ”så sidder vi her for, at vi skal videre med sagen”.

En bemærkning som Jesper Faurholt Jensen tolkede som en erkendelse af, at det ikke var muligt at gennemføre udbuddet til den oprindelige budgetpris.

Udbuddet aflyses

Værftet blev af Miljøstyrelsen bedt om yderligere dokumentation for de valgte løsninger, som kostede værftet ekstra ressourcer.

Men på trods af forhandlingerne, som har ligget efter, at Miljøstyrelsen har kendt til værftets cirka pris, modtog Jobi Værft A/S i Strandby kort før jul meddelelsen om annullering af udbuddet fra Kammeradvokaten.

Klage til ministeren

Direktøren i Jobi Værft A/S mener, at Miljøstyrelsen på et tidligt tidspunkt var orienteret om, at prisen ville blive højere. Han anerkender derfor ikke begrundelsen for annulleringen.

- Det svarer jo til, at man vil bygge et hus på 200 m2, men man har reelt kun budgetteret med et på 100 m2, så skal det jo gå galt, siger Jesper Faurholt Jensen og fortsætter:

- Der er brugt rigtig mange penge og ressourcer på det.

Tirsdag den 8. januar 2019 sendte den nordjyske værftsdirektør Jesper Faurholt Jensen og bestyrelsesformand for værftet, advokat Jens Stadum derfor en klage til miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

I brevet skrev de blandt andet:

...Miljøstyrelsens og dens rådgiveres håndtering af processen vedrørende den mulige ombygning af miljøskibene Sif og Frigg er så hårrejsende og grotesk, at jeg bliver nødt til at klage over den af Miljøstyrelsen tilrettelagte fremgangsmåde og proces, der fuldstændigt lader hånt om andres arbejde og engagement...(...)

Se værftsdirektør Jesper Faurholt Jensen fortælle, hvordan han har oplevet sagen:

Dårlig behandling af værft

Medlem af Folketinget Bjarne Laustsen (S), som af flere omgange gennem de senere år, har spurgt ind til sagen om de to uvirksomme miljøskibe, mener, at værftet er blevet dårligt behandlet i sagen.

- Jobi Værft har handlet med åbne øjne, og det burde man også anerkende fra dem, som skulle træffe beslutningen om det her. Det er helt urimeligt at sætte et dansk værft i den situation her, siger han.

DR Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Miljø- og Fødevareministeren. Han har endnu ikke haft lejlighed til at kigge på brevet og henviser til Miljøstyrelsen, som oplyser, at der snarest vil blive lavet et nyt udbud, hvor nogle af kravene fra det tidligere udbud er fjernet.

Facebook
Twitter