Vejdirektoratet: En Als-Fyn-bro til 22 milliarder er en gevinst for samfundet

Regeringen har dog ikke planer om at etablere en fast forbindelse.

En eventuel fremtidig Als-Fyn-bro skal finansieres af brugerne, ligsom ved Øresund og Storebælt, hvor man betaler en afgift, når man kører over.

Det vil være en gevinst for samfundet at bygge en bro mellem Als og Fyn.

Sådan lyder en af konklusionerne i en ny rapport fra Vejdirektoratet, der blev offentliggjort torsdag.

For selvom det vil koste omkring 22 milliarder kroner at bygge broen, så er gevinsterne større end det, slår Vejdirektoratet fast.

- Hvis man ser på tidsgevinsterne for trafikanterne og prøver at sætte kroner og øre på det, så er det en samfundsøkonomisk god investering, konkluderer Andreas Egense, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.

Borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune Hans Stavnsager (S) glæder sig over resultatet.

- Det, synes jeg, både er en cadeau til det arbejde, der er blevet lavet hos de folk, vi har haft til at kigge på det her, og også en anledning til at sige, at det er værd at arbejde videre med projektet, siger han.

En gevinst på 11,4 milliarder kroner

I Vejdirektoratets rapport bliver de samfundsøkonomiske effekter ved en forbindelse analyseret, og rapporten fastslår, at Als-Fyn-broen vil give en gevinst for samfundet på cirka 11,4 milliarder kroner.

Noget af det væsentligste er rejsetidsgevinsterne, forklarer Andreas Egense, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet.

- Man får jo en genvej til Sønderjylland eller Fyn, så man kan komme hurtigere frem. Samtidig aflaster den en del af vejnettet - herunder blandt andet Lillebæltsbroen og motorvejen på Vestfyn - så andre bilister kan komme hurtigere frem der, siger han.

Det er tanken, at broen skal finansieres af brugerne, ligsom ved Øresund og Storebælt, hvor man betaler en afgift, når man kører over.

Det skal betale den gæld tilbage, som staten optager, når broen bliver anlagt. Men der er også brug for et tilskud på ca. 11 milliarder kroner for at kunne etablere broen.

Vejdirektoratet har i rapporten forudsat, at den faste vejforbindelse vil blive anlagt mellem Fynshav på Als og Horne Land på Fyn.
Vejdirektoratet har i rapporten forudsat, at den faste vejforbindelse vil blive anlagt mellem Fynshav på Als og Horne Land på Fyn.

Ikke en del af regeringens planer

Forbindelsen er ikke en del af regeringens planer for kommende infrastrukturprojekter i landet.

Ole Birk Olesen (LA) skriver i en kommentar til DR Nyheder, at projektet er udfordret af de høje anlægsomkostninger sammenholdt med, at der via Lillebæltsbroen eksisterer et gratis alternativ.

- Det betyder, at den takst, bilisterne er villige til at betale, er meget lavere, end vi kender det fra Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen, skriver ministeren.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) medgiver, at en Als-Fyn-bro vil være en gevinst, men kun på den korte bane.

- Beregningerne peger på, at forbindelsen vil have en relativt beskeden aflastning af Lillebæltskorridoren. En Als-Fyn-forbindelse vil derfor alene udsætte tidspunktet for, hvornår der opstår kritisk trængsel på Lillebæltsbroen og derved ikke løse de fremtidige kapacitetsudfordringer i Lillebæltskorridoren, skriver ministeren til DR.

I konkurrence med andre projekter

Als-Fyn-broen konkurrerer med en lang række andre infrastruktur-projekter i Danmark, så chancerne for, at broen bliver etableret, er ikke så store, mener cheføkonom og vicedirektør i den uafhængige tænketank Kraka, Jens Hauch.

- Man kan måske sammenligne det lidt med, hvis Danmark kvalificerer sig til VM i fodbold. Hvis man har kvalificeret sig, så har man i hvert fald en chance. Det er stadig sandsynligt, at man bliver slået af nogle bedre hold, men man kan spille sin chance, siger han.

Det havde været en fordel at være tidligere ude, men der er stadig chancer, mener Jens Hauch.

- Det vigtigste er den samfundøkonomiske forrentning af det her projekt, og den er på 5,5 procent. Der er en tommelfingerregel, der hedder, at hvis man er under fire procent, så er det ikke værd at bukke sig efter, så 5,5 er godt nok til at blive taget seriøst, siger han.

Selv om der måske ikke er et akut behov, mener han, at forbindelsen i hvert fald skal bygges på sigt.

- Det vil være rimeligt at lave en forbindelse i løbet af 10-20 år, siger Jens Hauch.

Ikke den vigtigste nye bro

Ifølge Vejdirektoratets rapport er Als Fyn-projektet ikke den vigtigste nye bro eller vejforbindelse at få bygget i Danmark.

Men borgmesteren i Faaborg-Midtfyn håber alligevel, at Vejdirektoratets konklusion kan blive en slags blåstempling af projektet.

- Når man skal kigge på, hvordan vi binder Danmark bedre sammen i fremtiden med store infrastrukturprojekter, så håber jeg, at det indgår på lige vilkår med andre projekter i den prioritering, der skal laves, siger Hans Stavnsager (S).

Vejdirektoratets analyse viser, at anlægsomkostningerne er ca. tre en halv milliarder kroner dyrere, end konsulenthuset Cowi kom frem til i tidligere rapporter udarbejdet for sekretariatet bag Als-Fyn-broen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk