220 millioner kroner skal øge skolelysten hos de ældste elever

Pengene skal blandt andet sikre københavnske skoleelever i udskolingen en alsidig skoledag med flere valgfag og mere praktik.

De københavnske folkeskoler oplever, at cirka 10 procent af eleverne i 7.-9. klasse skifter skole, nogle til privatskoler og efterskoler, nogle til andre folkeskoler. (Foto: Camilla Faurholdt-Löfvall © DR)

De ældre elever i den københavnske folkeskole har svært ved at holde motivationen oppe, når tyske gloser og matematiske formler flyver gennem klasselokalet.

Og det går ud over deres faglighed og trivsel.

Derfor afsætter Københavns Kommune 220 millioner kroner over de næste fire år til at gøre undervisningen mere alsidig ved blandt andet at lave flere praktikforløb og valgfag.

Det er en god idé, siger Mette With Hagensen, der er landsformand i organisationen Skole og Forældre.

- Det er et stort problem, ikke kun i København, men landsdækkende, at eleverne i udskolingen mister motivationen til at gå i skole, fordi de mangler variation i hverdagen, siger hun.

Hver tiende skifter skole

Et af problemerne i København er, at cirka ti procent af eleverne i 7.-9. klasse skifter skole, nogle til privatskoler og efterskoler, nogle til andre folkeskoler. Indsatsen skal sikre, at flere bliver i folkeskolen, trives og oplever skolen som spændende.

En del af planen er også, at skolen skal åbne sig mere mod erhvervslivet, for eksempel ved at integrere Åben Skole-projektet.

- Projektet skal sørge for, at de kommer ud på nogle virksomheder og har et samarbejde med erhvervsskolerne, siger Laura Rosenvinge, der sidder i nørne- og ungdomsudvalget for Socialdemokratiet.

Jens-Kristian Lütken, der sidder i børne- og ungdomsudvalget for Venstre, er enig i, at elevernes motivation kan øges gennem mere brobygning mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne.

- Der skal afsættes flere midler til samarbejdet, så flere unge får mulighed for at snuse til, hvad en erhvervsuddannelse er, siger han.

Senere onsdag skal der tages stilling til forslaget i børne og ungdomsudvalget.