'Afspritter' og testcenter-hjælper: Coronakrisen har skabt nye jobs til ledige

17 kommuner har oprettet særlige coronastillinger, hvor de ledige kommer først i køen.

Det har tidligere fremgået, at Roskilde Kommune formidlede kontakt til Beredsskabsstyrelsen. Dette er ikke korrekt, og det er rettet i artiklen.

Agnete Bach Sørensen tømmer en grøn mælkekasse fuld af farverige plastikskovle og spande ned i vasken. Hun skyller det, skrubber det grundigt og tørrer det af.

Legetøjsvaskeriet er en del af hendes daglige rengøringsrute i børnehuset Eventyrhuset i Ølstykke i Egedal Kommune.

Her arbejder hun som rengøringsassistent, selvom det langt fra er det, hun er uddannet til. Hun har nemlig en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi og har været ledig siden september.

Hun er glad for at få tilbuddet om at vaske legetøj, selvom det ikke just

matcher
hendes kvalifikationer.

- Det giver mening for mig, fordi det er en vigtig samfundsmæssig opgave, jeg er med til at løfte. Jeg mærker, at jeg bidrager og får noget struktur i hverdagen og ikke bare sidder derhjemme og triller tommelfingre, siger Agnete Bach Sørensen.

Hun kunne som jobsøgende godt mærke, hvordan hun fik svært ved at holde gang i jobsøgningen, da coronavirusset sendte Danmark ud i en nedlukning.

- Jeg kunne se, at der ikke kom nogen nye jobopslag, og man kunne virkelig mærke, at Danmark lukkede ned, og det gjorde

arbejdsmarkedet
også, siger Agnete Bach Sørensen.

Løser to problemer på én gang

Flere kommuner landet over gør som Egedal og tænker kreativt for at få ledige ud af jobkøen under coronakrisen.

DR
Nyheder har været i kontakt med 17 kommuner landet over, som har koblet de nyligt opståede coronajobs med ledige i kommunen.

Og der er rigtig mange ledige landet over. En opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at der lige nu er 49.462 danskere ledige. Flere eksperter peger på, at Danmark kan være på vej ind i en ledighedskrise som den under finanskrisen.

I Roskilde forsøger de også at få det store ledighedstal længere ned. Her har kommunen formidlet kontakt mellem ledige og

Region
Sjælland i forbindelse med ad hoc-opgaver ved det nye corona-testcenter, og i Herlev har kommunen oprettet jobbet som hygiejneassistent, der hjælper børnene med at huske håndvask og at holde afstand til hinanden.

I kommunen har man oplevet en markant stigning i antallet af ledige siden starten af marts, og derfor er der brug for en særlig indsats, fortæller borgmester i Herlev Thomas Gyldal Petersen (S).

- Vi løser to problemer på én gang. Det at gå ledig er en skidt ting, og derfor har vi haft en interesse i så hurtigt som muligt at få de ny-ledige i arbejde. Og samtidig har vi haft et kæmpe behov for hjælp til vores skoler og institutioner for at få løst den svære opgave, det er at få børnene tilbage under meget strikse regler og vilkår, siger Thomas Gyldal Petersen.

I blandt andet Egedal, Odense og Guldborgsund kommuner har det stigende behov for rengøring på skoler og i

daginstitutioner
fået dem til at kontakte ledige og tilbyde et rengøringsjob.

En af dem, der fik netop sådan et opkald, er Jess Hansen på 48 år fra Nykøbing Falster.

Fra sukkerfabrik til salgsassistent

Han har de sidste par år haft nogle småjobs på blandt andet sukkerfabrikken i Nakskov og sæsonarbejde på en campingplads og havde været arbejdsløs i knap fire måneder, da han blev ringet op af en medarbejder fra jobcentret for to uger siden.

- Han spurgte, om jeg var interesseret i fast, manuelt arbejde, der gav timer. Så sagde jeg, at det ville jeg gerne. Og jeg kan tage fat, sagde jeg til ham, siger Jess Hansen.

Han kom samme dag til samtale med Guldborgsund Kommune og deltog i et rengøringskursus, og om mandagen begyndte han som ekstra rengøringsassistent på Lindeskovskolen i Nykøbing Falster.

Og Jess Hansen er rigtig glad for sin hverdag på skolen.

- Der er noget at stå op til, og jeg har et fast arbejde, og det kan jo være, hvis man gør det ekstra godt eller gør sig bemærket, at man kan blive fastansat, siger han.

Jess Hansen i jobbet som rengøringsassistent. Et job han har frem til d. 30. juni. (Foto: Jeppe Højmark Mikkelsen © (c) DR)

Jess Hansen har en

kontrakt
på minimum 28 timer om ugen, som foreløbigt løber indtil 30. juni. Men han håber, at der kan blive brug for ekstra rengøring længere endnu.

- Jeg vil da håbe, at de spørger, om jeg har lyst til at tage et par måneder mere. Men det ændrer sig jo dag til dag, og regeringens

retningslinjer
ændrer sig, så jeg tager en dag ad gangen og gør det, så godt jeg kan, siger Jess Hansen.

I Kommunernes Landsforening roser man de 17 kommuners initiativ med coronajob. Andre kommuner burde lade sig inspirere til at gøre det samme, siger Thomas Kastrup Larsen, der er formand for Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget:

- Det er rigtig godt, at vi på den måde kan få ledige i gang. Jeg synes, alle kommuner burde lave en konkret sammenkobling med de ledige, der er, og de

ekstraordinære
job, der kommer her i coronatiden, siger han.

Men stillingerne er jo midlertidige og ofte passer de ikke med den uddannelse, de ledige har. Kan de ledige så reelt bruge dette til noget fremover?

- Man kan altid bruge det til noget, når man har været i gang på

arbejdsmarkedet
. Det, at man er klar til at tage et job, selvom det ligger udenfor ens
kompetencer
, sender et klart signal om, at man er klar til at gøre en forskel og gerne vil ind på
arbejdsmarkedet
. Så set i det lys er der ikke noget, der taler imod, at vi får flest muligt i gang, siger Thomas Kastrup Larsen.

Tilbage i Eventyrhuset er Agnete Bach Sørensen ved at være færdig med at spritte dørhåndtag, borde og legetøj af. Hun er glad for at slippe for dagpengesystemet og for at være i gang, selvom det er

uvist
, hvor længe hun skal være i sit nye coronajob.

- Jeg synes, det er fint lige nu, og det kommer jo også an på, hvordan Danmark kommer til at se ud om nogle måneder. Men drømmen er da på sigt at arbejde med unge og rådgivning, men lige nu er det et rigtig hyggeligt arbejde, siger Agnete Bach Sørensen.

Facebook
Twitter