Akut pladsmangel: Forældre skal betales for at droppe vuggestuen

Forældre i Københavns Kommune skal have op til 90.000 kroner om året for at passe deres barn hjemme.

Der er akut pladsmangel på vuggestuepladser i Københavns Kommune. (Foto: © Claus bech, Scanpix)

Der er stor politisk uenighed om, hvordan man skal løse problemerne med pladsmangel i vuggestuerne i Københavns Kommune. Nu foreslår forvaltningen, at man skal give forældre et tilskud på op til 90.000 kroner om året for at droppe vuggestuen og passe deres barn hjemme.

Det får opbakning fra flere partier i Borgerrepræsentationen.

- Det er godt, at der er noget fleksibilitet og diversitet i de forskellige pasningstilbud, for det er ikke nødvendigvis alle, der synes, at deres barn skal passes i en daginstitution. Og så kommer det jo også kommunen til gode, når barnet ikke optager en plads i en tid, hvor vi er presset på pladser, siger Radikales Tommy Petersen.

Københavns Kommune har tidligere givet tilskud til hjemmepasning. Og det bør man genindføre, mener Konservatives medlem af Borgerrepræsentationen Helle Bonnesen.

- Jeg får rigtig mange forespørgsler fra personer, der efterspøger ordningen. Og når vi står i en situation, hvor vi mangler vuggestuepladser, så skal vi måske sige, at det her kan være en løsning, enten i en tidsbegrænset periode eller permanent, siger hun.

Enhedslisten frygter social slagside

Men forslaget møder skepsis hos Enhedslisten, hvor Knud Holt Nielsen peger på to problemer.

- Teoretisk set kan man forestille sig, at der er socialt udsatte familier, der griber til det for pengenes skyld, men det er jo de børn, der har allermest brug for et institutionstilbud.

Og for langt de fleste mennesker med almindelige indkomster er det ikke en mulighed at passe sit barn hjemme, selvom man får tilskud, siger Knud Holt Nielsen.

- Det forudsætter, at du er i et fast forhold med en partner, der har en relativt god løn, så man faktisk kan leve af en enkelt indtægt. Så det er en relativt begrænset del af befolkningen, der kan gøre brug af det.

Børne- og ungdomsforvaltningen i København vurderer, at tilskud til hjemmepasning kan erstattet omkring 200 vuggestuepladser og vil koste kommunen ti millioner kroner.

De andre forslag til at løse pladsproblemerne i Københavns vuggestuer går på at øge antallet af børn per stuer og hæve grænsen for, hvor langt der må være fra borgernes hjem til institutionen. Det har der indtil videre ikke været politisk opbakning til, men politikerne skal stemme om forslagene igen på onsdag.

Tidligere fremgik det af artiklen at Knud Holt Nielsen er fra Alternativet - han er fra Enhedslisten.