BAGGRUND Hvad gik der galt i Vinge? Da et byprojekt kuldsejlede

Mens kritikken hagler ned, kæmper Frederikssund Kommune for at holde liv i fortællingen om et af Danmarks mest spektakulære byudviklingsprojekter.

(Foto: © Illustration: Henning Larsen Arkitekter og Tredje Natur., Frederikssund Kommune)

Da nyheden om, at Frederikssund Kommune manglede indtægter fra byudviklingsprojektet Vinge på 163 millioner kroner, ramte medierne den 13. december 2017, var det blot starten på en lavine.

Få uger senere trak kommunen selv tæppet under projektet og ophævede kontrakten med AP Ejendomme og MT Højgaard, der skulle bygge store dele af Vinge.

- Jeg er da forbandet over, at det er gået, som det er. Nu skal vi hurtigst muligt finde ud af, hvordan vi kan udbyde opgaven igen, så vi kan komme tilbage på sporet, udtalte borgmester John Schmidt Andersen (V) i den forbindelse i en pressemeddelelse.

Det var ellers ikke det, der lå i kortene, da netop borgmester John Schmidt Andersen den 23. juni 2017 med et stort smil for rullende kameraer underskrev den kontrakt, der ifølge borgmesteren selv var en milepæl i udviklingen af Vinge.

Borgmester John Schmidt Andersen (V), underskriver tildelingsaftalen med AP Ejendomme og MT Højgaard, der skulle sætte gang i projektet med Vinge Centrum. Aftalen faldt senere sammen. (Foto: © YASSINE LAZIB, yassine.dk)

- I dag har vi indgået aftale om Vinge Centrum, der vil få enorm betydning for vores kommune og for udviklingen i regionen. Med investeringen fra AP Pension og med solidt know-how fra et af landets mest erfarne entreprenørfirmaer får vi nu realiseret en helt afgørende del af vores byudviklingsprojekt - nemlig centrum i byen Vinge, udtalte borgmesteren i den forbindelse.

Læk får sagen til at rulle

Det var dog ikke en endelig aftale, borgmesteren skrev under på i den våde danske sommer, men derimod en såkaldt tildelingsaftale, der efterfølgende skulle forhandles færdig.

Den del blev ikke fremlagt ved underskrivelsen, og derfor var det også kun de færreste, der vidste, at knaster i forhandlingerne betød, at den endelige aftale ikke faldt på plads i løbet af sommeren og efteråret.

Først da en række fortrolige dokumenter og referater fra lukkede møder blev lækket til DR, kom der fokus på de udfordringer, der gennem den sidste halvdel af 2017 havde tårnet sig op i den nordsjællandske kommune.

Den manglende aftale stod nemlig i vejen for, at indtægter fra salg af byggeretter til AP Ejendomme kunne begynde og rulle ind i kommunekassen.

Derfor måtte borgmesteren den 13. december kaste håndklædet i ringen og erkende, at der manglede 163 millioner kroner fra Vingeprojektet, som kommunen allerede havde brugt på skoler, veje, plejehjem og den øvrige kommunale drift i 2017.

- Det gør jo selvfølgelig, at vi skal lave nogle tiltag, så der kommer balance. Det er klart, at der kommer en ubalance, når der mangler nogle indtægter, og den balance skal vi jo have sikret. Derfor holder vi nu nogle ekstraordinære møder (red. i økonomiudvalg og byrådet), hvor vi får snakket om, hvad vi får gjort for at få bragt balance i økonomien. Og det er uanset, hvilket tempo Vinge udvikles i, sagde borgmester John Schmidt Andersen (V).

De manglende indtægter mødte kritik fra flere eksperter, der undrede sig over, at kommunen først kort tid inden årets udgang reagerede på problemerne.

- Det er et ualmindeligt stort fejlskøn at have på et område, hvor man trods alt burde have en vis forventning og viden om, hvor mange byggeretter man rent faktisk kan sælge, sagde professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet, Bent Greve ved den lejlighed.

En opfattelse, som blev bakket op af forskningschef og kommunalforsker ved Danmarks Medie- og journalisthøjskole, Roger Buch.

- Det er sjældent set før, at en kommune så sent på året pludselig opdager, at man mangler så stort et millionbeløb i kassen, lød det fra ham.

- Man kan undre sig over, at man har ladet så stor en del af den kommunale økonomi basere sig på indtægter fra byggeudvikling, som er noget, der altid indeholder store risici, konstaterede Roger Buch.

Sparekniven rammer

Da det stod klart, at indtægterne fra Vinge ikke kom i kassen, blev embedsværket i kommunen sat til at udarbejde et sparekatalog, der kunne frigøre 100 millioner kroner, og dermed sikre, at der stadig var tilstrækkelige reserver i kommunekassen.

En plan som borgmesteren var overbevist om ikke ville ramme borgerne, da han udtalte sig til DR den 13. december.

- Vi er overbevist om, at vi kan finde pengene, uden det går ud over borgerne, sagde John Schmidt Andersen.

Det var dog en noget anden fornemmelse, Anja Bisp Pedersen fra Kulhuse stod med efter, at politikerne i Frederikssund på et ekstraordinært byrådsmøde den 20. december 2017 havde vedtaget spareplanen.

Den betød nemlig blandt andet, at en cykelsti fra Jægerspris til Kulhuse, som en gruppe borgere havde kæmpet for i fire år gled ud af budgettet.

- Jeg føler, vi er blevet røvrendt. Rent ud sagt. Det her er udkanten af Frederikssund, men vi er super afhængige af turisme heroppe.

- Der er også nogle trafikale forhold, der gør, at du cykler deroppe med livet som indsats, sagde Anja Bisp Pedersen dengang.

Udover cykelstien blev pengene blandt andet fundet ved at sælge ejendomme, skære ned i udgifterne til vedligeholdelse, asfalt og rengøring.

I byrådet er der i dag heller ikke lutter opbakning til borgmesterens udmelding om, at velfærden ikke er blevet ramt af Vingeprojektets skrantende økonomi.

- Det betyder, at vi nu bøvler med at finde penge til normering i daginstitutioner og skoler og til de ældre, siger byrådsmedlem for Enhedslisten, Pelle Andersen-Harrild, i dag.

En udlægning, der deles af det nyvalgte socialdemokratiske byrådsmedlem Niels Martin Viuff.

- Der skal spares i alle ender og kanter, har vi fået oplyst. Man skal som kommune gerne have en kassebeholdning på 100 millioner kroner, og det har vi ikke nu. Vi har et stort dræn, siger han.

Gravemaskiner holder stille

Tager man i dag turen fra det politiske stormvejr i Frederikssund og de fem kilometer sydpå til området, hvor Vinge by er planlagt til at skulle optage 370 hektar i fremtiden, så får man ikke fornemmelsen af, at et historisk projekt er under opsejling.

Gravemaskinerne holder nemlig stille ligesom projektet.

Den 21. december besluttede byrådet at opgive at nå til enighed med AP Ejendomme og MT Højgaard om en endelig aftale.

- Visionen om Vinge lever, og byrådet har udtrykt sit ønske om, at den centrale del af den nye by Vinge skal genudbydes. Vi ser gerne, at AP Ejendomme og MT Højgaard fortsat er interesseret i at bidrage til at virkeliggøre visionen, sagde borgmesteren i den forbindelse.

Beslutningen havde dog været undervejs i et stykke tid.

En række fortrolige dokumenter DR er i besiddelse af viser nemlig, at Frederikssund Kommunes embedsfolk allerede 4. december havde en fornemmelse af, at hele grundlaget for Vinge var ved at smuldre mellem hænderne på dem.

Et brev til rådgiver på Vingeprojektet Per Bendix og advokatfirmaet Horten sendt på vegne af Frederikssund Kommune af advokatfirmaet Nielsen Nørager beskriver, at økonomien i Vinge Centrum-projektet i forhold til det oprindelige budget, er markant forringet.

Det i et omfang, som Frederikssund Kommune hverken på kort eller langt sigt vil kunne honorere inden for kommunens budgetter.

Brevet, som DR er i besiddelse af, tyder på, at der er store problemer med Vinge Centrum, siger Bent Greve, som er professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet.

- Jeg læser brevet sådan, at man er begyndt teoretisk at overveje, om det her projekt overhovedet skal køre videre, og derfor vil man have afklaret både økonomiske og juridiske problemstillinger, inden man finder ud af om man vil køre videre, lyder det.

Det var dog ikke kun økonomien, den var gal med.

Af brevet fremgår det også, at kommunen frygtede: ”at projektet og aftalekomplekset kan stride mod forvaltningsretlige – og bevillingsmæssige regler, udbudsretslige regler samt regler om ulovlig statsstøtte”.

Ifølge Bent Greve tyder det på, at der er rigtig meget i sagen, som ikke er afklaret.

- Kommunen har grund til at tøve med at gå videre med projektet, for det tyder på at hele sagskomplekset ikke er lavet på en ordentlig og solid måde, siger han.

Selvom referater og dagsordner fra en række udvalgs- og byrådsmøder tyder på, at krisen allerede på det tidspunkt kradsede godt og grundigt på de interne linjer, så afviste borgmester John Schmidt Andersen, at der var problemer med projektet.

Efter et byrådsmøde den 13. december, hvor det fremgår af dagsordenen, at politikerne drøftede netop brevet fra Nielsen Nørager, blev borgmesteren spurgt ind til, om han kendte til de problemstillinger, der var blev ridset op.

-Nej overhovedet ikke. Vi har drøftet fremadrettet. Hvornår kan man forvente, at konsolideringsfasen er slut, og hvornår begynder der at komme indtægter for Vinge Centrum. Alt det andet, du snakker om, ved jeg ikke noget om, sagde John Schmidt Andersen.

Millioner og atter millioner

I dag står det dog klart, at problemerne var så store, at kommunen valgte at sætte projektet på pause.

Siden har mange forsøgt at få overblik over konsekvenserne - ikke mindst for dem, der har afholdt udgifter til drømmen om Vinge, nemlig skatteborgerne i Frederikssund.

Det er svært at få et overblik over, da det er svært at lave en præcis opgørelsen over eksempelvis, de mange ressourcer kommunens embedsfolk har puttet i projektet.

Men en aktindsigt DR har fået viser, at kommunen siden 2009 har bogført udgifter for 387 millioner kroner, der har tilknytning til Vinge.

Flere byrådsmedlemmer fremhæver i dag, at kommunen godt nok har fået både grunde og byggemodning for pengene, men de kunne være gået til mange andre ting til gavn for borgerne.

Derfor er der også brug for eksterne øjne på, hvad der gik galt, siger Enhedslistens enlige byrådsmedlem, der gennem hele processen har været modstander af projektet.

- Vi skal have sat en tilbundsgående undersøgelse i gang. Det projekt har ikke været ordentlig styret, og det bør undersøges eksternt enten af Kommunernes Landsforening eller af Indenrigsministeriet, siger Pelle Andersen-Harild.

Borgmester John Schmidt Andersen mener dog ikke, at der er nogen grund til at begræde, at kommunekassen indeholder 387 millioner kroner mindre, end da Vinge projektet blev sendt i luften.

- Jeg synes i virkeligheden ikke, at vi er løbet nogen stor risiko. De penge, vi har brugt, er ikke tabt. Vi har brugt nogle penge på nogle rådgivere, som er tabt, men alt andet, vi har lavet, er ikke tabt, siger John Schmidt Andersen.

Hvad med Vinge?

Frederikssund Kommune har sat gang i en intern redegørelse, der skal præsenteres for byrådet senere på måneden.

Samtidig har flere byrådsmedlemmer med borgmesteren i spidsen flere gange fremhævet, at kommunen nu skal finde ud af, om der skal rejses erstatningsansvar overfor de rådgivere, der har været tilknyttet projektet.

I Vinge sidder 23 grundejere, der kan se S-toget drøne forbi uden noget sted at standse, og det er stadig ikke afgjort om afsporingen af Vingeprojektet får konsekvenser for planerne om at bygge en S-togsstation.

Det er nu op til de politiske partier på Christiansborg bag aftalen om Metro, letbane, nærbane og cykler af 12. juni 2014 at beslutte, hvad der skal ske.

Om der nogensinde kommer til at bo 20.000 mennesker i Vinge, og om 4.000 mennesker skal gå på arbejde i området, er der i skrivende stund, ingen der ved.

Men Frederikssund Kommune fastholder, at Vingeprojektet skal udbydes på ny i 2018, men kommunen har endnu ikke fremlagt en plan for, om det bliver det samme projekt som hidtil, eller om ambitionerne skal justeres.

- Visionen om Vinge lever, og Byrådet har udtrykt sit ønske om, at den centrale del af den nye by Vinge skal genudbydes, udtalte borgemester John Schmidt Andersen (V) i forbindelse med, at kommunen i december satte projektet på pause.