Boligområde udvikler sig fra ghetto til inspirationskilde

Voldparken i Husum var for bare tre år siden på regeringens ghettoliste. I dag er den midtpunktet i Danmarks største konference om byfornyelse.

I 2009 gik en større by- og områdefornyelse i gang i et af Københavns socialt belastede områder, Voldparken i Husum.

I dag har områdefornyelsen samlet Husum Nord, Midt og Syd blandt andet takket være et aktivitetscenter kaldet Energicenter Voldparken.

Centeret har samlet 62 foreninger og er blevet et eksempel til inspiration.

Aktiv indsats fra borgerne

- En af de ting, der manglede i området før, var et sted, hvor man helt basalt kunne mødes. Det er der kommet nu med et frivillighedscenter, som støtter op om de frivillige og foreningslivet. Det har betydet rigtig meget, siger projektmedarbejder Per Andreasen fra Københavns Kommune.

Byfornyelsen f Husum har sammenlagt kostet 157 millioner kroner, og det skyldes ene og alene, at borgerne aktivt har søgt midler uden om det kommunale system. 

Københavns Kommune har bidraget med 20 millioner kroner til byfornyelsen:

- Det er de lokale, der prioriterer pengene og bestemmer, hvordan det hele skal foregå, og som styrer forløbet undervejs, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Landets største konference

I dag lægger Energicenter Voldparken lokaler til Danmarks største konference om byfornyelse.

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Københavns Universitet, RUC, Aalborg Universitet, Center for Boligsocial Udvikling og de københavnske områdefornyelser i Husum, Sundholmskvarteret og Gl. Valby.