Borgere i massiv protest: Politikere vil ophæve fredning af naturområder

Modstandere af ophævningen af en række naturområder i København har samlet over 17.000 underskrifter

Efter at det omstridte byggeri på det fredede område Amager Fælled sidste år blev lagt på is, vil politikerne i stedet bygge boliger på flere andre fredede naturområder. (Foto: © ASGER LADEFOGED, Scanpix)

Efter flere år med protester og politiske slagsmål om Amager Fælled i København, er kampen om byens grønne områder stadig højaktuel.

I de her dage er naturelskere nemlig på barrikaderne igen. Det sker på grund af udsigten til, at et politisk flertal på Christiansborg vil tvangsophæve fredningen af en række naturområder i København.

Det er Københavns Kommune, der har bedt Folketinget ophæve fredningerne ved lov udenom fredningssystemet, så der kan blive bygget på de fredede områder. Områderne skal sælges for at finansiere kommunens udgifter til metrobyggeriet.

Det drejer sig om blandt andet om Stejlepladsen ved Fiskerhavnen i Københavns Sydhavn.

Men det bekymrer de lokale, siger bestyrelsesmedlem i foreningen Fiskerhavnens Venner, Jan Mathisen.

- Vi vil ikke have, at der bliver bygget hernede, for det vil smadre det unikke, kulturelle miljø, der er. Og vi tror ikke på, at man kan bygge 550 lejligheder på denne her grund, uden at det får negative konsekvenser, siger han.

Overborgmester: Vi vil lytte til borgerne i planlægningen

I tirsdags afleverede Fiskerhavnens Venner over 17.000 underskrifter til transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), og fredag modtog overborgmester Frank Jensen (S) dem også.

Samtidig har en sammenslutning af lokale initiativer og organisationer under navnet Fredningsalliancen i morgen arrangeret en demonstration ved Christiansborg.

Ifølge Frank Jensen gør protesterne indtryk, men han understreger, at der kun er truffet en overordnet beslutning.

- Der er jo alene truffet beslutning om, at der skal bygges på Stejlepladsen - ikke om udformningen af byggeriet, siger han.

Derfor opfordrer Frank Jensen de lokale ved Stejlepladsen og andre modstandere til at komme med forslag til, hvordan man kan bygge boligerne uden at ødelægge områderne.

S: Fredninger er afgørende for metro og billige boliger

Forslaget om at ophæve fredningerne er et alternativ til det nu skrinlagte og meget omdiskuterede byggeprojekt på Amager Fælleds "strandeng".

Men modstanden får ikke Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, til at ryste på hånden.

- Jeg synes, at der lidt er gået protest for protestens egen skyld i det.

Han mener ikke, at man kommer udenom at ophæve fredede områder i København, hvis man vil have metro og billige boliger.

- For så er vi pludselig i en situation, hvor man ikke kan lande en løsning og vil kunne finansiere den grønne omstilling til mere metro, og hvor man ikke vil kunne finansiere de billige boliger, København har et skrigende behov for, siger han.

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) stiller ikke op til interview, men skriver blandt andet i en mail, at han noterer sig kritikken. Han skriver samtidig, at regeringen i oktober sidste år indgik en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og Socialistisk Folkeparti om en erstatning for byggeriet på Ørestad Fælled Kvarter.

- Ved at friholde Ørestad Fælled Kvarter og ophæve fredninger på de andre arealer sikrer vi, at vi bibeholder de gode, grønne åndehuller i København, samtidig med at vi får mulighed for at bygge flere boliger i København. Der er altså tale om, at et bredt flertal af Folketingets partier ønsker at ophæve fredningen af områderne, og da det er et lovforslag, der fortsat er under behandling, har jeg ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.