Borgerforslag vil sætte en stopper for Roundup: 'Grotesk, at man stadig kan købe det'

'Alt, der er hormonforstyrrende og gør skade på os og naturen, skal væk fra hylderne,' siger forslagsstiller.  

Christiane Bjørg Nielsen vil have alle private haveejere til at stoppe med at bruge Roundup, men på sigt skal det også gælde landbruget.

Selvom baghaven måske er fyldt med mælkebøtter, skvalderkål og tidsler, så skal det ikke være muligt at gribe til ukrudtsmidler som Roundup.

Det mener en gruppe borgere fra

Region
Hovedstaden, der har stillet et borgerforslag til Folketinget.

De ønsker et øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og lignende giftige midler til privatbrug i haver og på offentlige fællesarealer.

- Det er grotesk, at man stadig kan gå i sit lokale byggemarked og købe en dunk Roundup, når det kan måles i vores

grundvand
, siger Christiane Bjørg Nielsen, der er hovedforslagsstiller.

Indtil videre har over 20.000 danskere skrevet under på, at Roundup og andre ukrudtsmidler skal væk fra hylderne, men det kræver 50.000 underskrifter, før Folketinget skal tage stilling til det.

På Københavns Universitet er professor i miljøtoksikologi Nina Cedergreen umiddelbart positiv over for forslaget.

- Private er ikke uddannede i at bruge pesticider, og derfor er risikoen for, at de bruger det forkert, betydeligt større, end hvis det bliver brugt i erhvervsmæssig sammenhæng, siger hun men påpeger, at der helt overordnet er en lang række kemikalier, man burde bekymre sig mere om, hvis man vil gøre en forskel for miljøet og

grundvandet
.

- Hvis vi sætter for stor fokus på pesticider som den eneste fare, så risikerer vi at glemme alle de andre stoffer, som vi også lukker ud i miljøet, siger hun.

DN: Roundup er dovenskab

Hos Danmarks Naturfredningsforening er de positive over for borgerforslaget, da brugen af Roundup i private baghaver ifølge Thyge Nygaard, der er landbrugspolitisk seniorrådgiver, kun skyldes dovenskab og en gammeldags opfattelse af, hvad en pæn have er.

- Det kan have konsekvenser for vores

grundvand
og for den biodiversitet, som findes i vores haver, som bestemt ikke er ubetydelig, siger han.

Ifølge borgerforslaget skal

forbuddet
også gælde på offentlige arealer som parker, fodboldbaner og i vejkanten. Men det kan måske blive svært, mener Thyge Nygard.

- Der er måske en lovmæssig vanskelighed ved totalt at forbyde det, men al opmærksomhed omkring emnet er med til at mindske forbruget af giftstoffer hos private, siger han.

V og Ø er klar til at se på forslaget

Selvom der stadig er et stykke vej op til de 50.000 underskrifter, som borgerforslaget kræver, før Folketinget skal tage stilling til det, så er der

opbakning
fra Enhedslistens miljøordfører Mai Villadsen.

- Der er mistanke om, at Roundup leder til kræft, og derfor foreslår vi også i Enhedslisten, at man skal forbyde brugen af det i Danmark overalt, men en god start er at forbyde det i private haver, siger hun.

I Venstre er man lidt mere skeptisk over for borgerforslaget, som ifølge miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen er for ukonkret, fordi det dels drejer sig om et forbud mod glyfosat, som findes i for eksempel Roundup, men også et forbud mod insektmidler.

- Der er tale om forskellige stoffer, som rent fagligt og sagligt skal behandles hver for sig, siger han og fortsætter:

- Danmark har verdens skrappeste godkendelsessystem, og stoffet glyfosat, som borgerforslaget vil forbyde, er godkendt i

EU
. Men vi ser selvfølgelig på det, når det kommer ind til os, siger Erling Bonnesen.

I Enhedslisten er Mai Villadsen også meget klar på at se på forslaget, hvis det får underskrifter nok.

- Jeg vil rigtig gerne støtte borgerforslaget, for det er så vigtigt, at vi passer bedre på vores biodiversitet, drikkevand og vores egen sundhed, siger hun.

Miljøminister Lea Wermelin (S) holder ferie, og det har derfor ikke været muligt at få en kommentar fra hende.

Facebook
Twitter