Bosteder: Personale bruger under halvdelen af tiden på beboerne

Medarbejderne på de sociale bo- og dagtilbud i København bruger 41 procent af deres tid sammen med beboerne.

Dokumentationsopgaver fylder så meget på bosteder som Plejecenter Lindegården, at medarbejderne laver lister over ting, de skal notere, når de får tid. Det fremgår af en undersøgelse, som Københavns Kommune har lavet. (Foto: Claus bech © Scanpix)

Beboerne på sociale bo- og dagtilbud i Københavns Kommune ser ikke meget til personalet. Faktisk bruger medarbejderne blot 41 procent af deres tid sammen med beboerne. Det viser en undersøgelse, som kommunen har lavet.

Det er blandt andet opgaver som at skrive dagbog over beboerne og registrere udlevering af medicin, der fylder meget. I gennemsnit tager dokumentationsopgaver 18 procent af arbejdstiden, viser undersøgelsen.

Det er problematisk for både beboerne og medarbejderne, lyder det fra Bedre Psykiatri og Landsforeningen af Socialpædagoger.

Det stiller spørgsmålstegn ved kvaliteten, mener generelsekretær i Bedre Psykiatri Thorstein Theilgaard.

- Det er både i forhold til det livsindhold, som beboerne har, og fordi der kan være situationer, som får lov til at udvikle sig på en trist og kedelig måde, fordi medarbejderne er travlt optaget af at sætte krydser i et skema, siger han.

Vil mindske dokumentationen

Hos Landsforeningen af Socialpædagoger er man ikke overrasket over, at dokumentationsopgaver fylder meget. Ikke desto mindre er det ærgerligt, siger medlem af forretningsudvalget Helle Haslund.

- Borgerne får ikke den service og kontakt, som der skal til for at forbedre deres livsvilkår. Der er jo en grund til, at vi skal hjælpe dem, siger hun.

Det er også utilfredsstillende for de pædagogiske medarbejdere.

- De har jo søgt stillingen netop for at kunne gøre en forskel, og så er det vildt frustrerende at sidde med så lidt tid til den borgerrettede kontakt.

I Københavns Kommune har man sat flere initiativer i gang for at nedbringe tiden, der bliver brugt på dokumentation på de sociale bosteder, siger socialborgmester i Københavns Kommune Jesper Christensen (A).

Blandt andet begyndte man i juni at lave en ny strategi, der skal nedbringe antallet af indsatsplaner for den enkelte borger.

- Så forventer vi at øge kvaliteten af medarbejdernes dokumentationsarbejde og imødekomme nogle af udfordringerne med dobbeltarbejde, forklarer Jesper Christensen.

- Desuden har vi lavet en bureaukratipatrulje, som 17 af vores enheder har gjort brug af i år.

Strategien, der skal nedbringe antallet af indsatsplaner, hedder 'Borgerens Plan' og forventes fremlagt for Socialudvalget til næste sommer.

FacebookTwitter