Byprojekt ude af kurs: Fordobling af indbyggertal blev til på tvivlsomt grundlag

Danmarkshistoriens største byudviklingsprojekt er på ny i modvind.

I dag kan kommunen ikke dokumentere, hvad der lå til grund for fordoblingen af indbyggertallet. (© Foto: Frederikssund kommune © Frederikssund Kommune)

Der er igen problemer med Danmarks største byudviklingsprojekt, Vinge.

Tilflyttere, investorer og de folketingspolitikere, der har besluttet, at der skal bygges en S-togsstation i Vinge, der ligger i Frederikssund Kommune, har fået stillet en by med 20.000 indbyggere i udsigt.

En gennemgang af centrale dokumenter, der er udarbejdet i planlægningen af Vinge-projektet viser dog, at kommunen sent i forløbet øgede forventningerne til indbyggertallet i Vinge fra 10.000 til netop 20.000.

Men i dag kan kommunen ikke dokumentere, hvad der lå til grund for fordoblingen af indbyggertallet - og det får kritik fra flere eksperter.

- Det er en meget vigtig information, da den kan være afgørende for, hvor borgere og virksomheder placerer deres investeringer, og dermed også for om borgere eller virksomheder kan tabe penge på projektet, siger Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Eksperter: To forskellige byer

Historien startede, da Frederikssund Kommune tilbage i 2013 fremlagde en stor masterplan for Vinge med illustrationer fra det anerkendte arkitekthus Henning Larsen med store ambitioner for et grønt Vinge med den unikke natur integreret.

Samtidig fremgik det allerede i forordet, at byen fuldt udbygget skulle have samme indbyggertal, som eksempelvis Haslev (11.201 indbyggere) og Vordingborg (11.643 indbyggere).

Men da første del af byudviklingsprojektet blev sendt i udbud i 2017 med afsæt i helhedsplanen, var målsætningen nu hævet til 20.000 indbyggere, fremgår det af rammeaftalen for udbuddet.

Den fordobling ville forandre projektet væsentlig, lyder det i dag fra en ekspert i byudvikling.

- Det er klart, at 20.000 indbyggere giver en helt andet tæthed, og dermed er der nogle bymæssige kvaliteter, man bliver nødt at nivellere ned til sokkeholderne eller måske helt sløjfe, siger forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut under Aalborg Universitet Hans Thor Andersen.

- Så bliver det ikke så attraktivt, og så er det muligt, at det slet ikke kan lade sig gøre, siger Hans Thor Andersen.

I grafikken herunder kan du se, hvordan Frederikssund Kommune har ændret deres målsætning for Vinge. Målsætningen er ændret, efter DR kontaktede kommunen og spurgte, hvordan man var kommet frem til, at der skulle bo 20.000 indbyggere i Vinge. Brug scrolleren til at se forskellen i teksten.

Se forskellen på, hvad kommunen skrev før og efter, DR spurgte Frederikssund Kommune, om de kommende 20.000 indbyggere. (Foto: (Screenshot) © Screenshot / Foto: (Screenshot) © Screenshot)

Kommune: Der findes ikke beregninger

DR har bedt Frederikssund Kommune om at fremlægge dokumentation for, at justeringen af målet for Vinges indbyggertal, bygger på et gennemarbejdet grundlag. Kommunen har ikke kunne fremvise dette, men skriver i en mail:

- Grundlaget for antallet af indbyggere, der over tid vil bo i Vinge, afgøres dels af markedssituationen over de næste 25-30 år, og dels af hvilke politiske valg, der foretages på dette grundlag.

Mads Lindberg Christiansen, centerchef i Frederikssund Kommune, bekræfter, at der ikke findes en egentlig analyse eller andre dokumenter, der dokumenter grundlaget for fordoblingen.

- Jeg tror ikke, at der ligger nogle beregninger. Det er jo ikke en matematisk øvelse, der er gået ud på andet end, at der er nogle, der har siddet og anskueliggjort, at hvis man bygger anderledes, end man gør i dag, så kan der rent faktisk være væsentlig flere i Vinge.

Der mangler saglig og faglige vurderinger

DR har forelagt det skriftlige svar fra Frederikssund Kommune for kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch og professor i Samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet Bent Greve.

De savner begge et grundlag for de opjusteringer af indbyggertallet fra omkring 10.000 til 20.000.

- Når ens egne interne beregninger, viser 10.000 til 12.000, som et godt skøn, så kan man ikke bare skrue det op til 20.000, uden at man har en meget grundig begrundelse for det, og kan fremlægge dokumentation, lyder vurderingen fra Roger Buch.

Den udlægning understøtter professor i samfundsvidenskab Bent Greve:

- Administrationen har et ansvar for at fremlægge et så retvisende billede så muligt, også med de usikkerheder der er. Derfor er det stærkt bekymrende, at man ikke tager udgangspunkt i nogle af de tidligere analyser (...) for det giver indtryk af, at projektet er mere bæredygtigt end det er, hvis der kun kommer 10.000 indbyggere, siger Bent Greve.

DR har forsøgt at spørge en række byrådsmedlemmer, der har bakket op om projektet, om de mener grundlaget for Vinge-projektets udforming er korrekt.

Både borgmester John Schmidt Andersen (V), formand for Miljø- og Teknikudvalget Tina Tving Stauning (S) og formand for Udvalget for By og Land Hans Andersen (V) har afvist at stille op til interview.

Enhedslisten har gennem hele forløbet været imod byudviklingsprojektet, og partiets enlige byrådsmedlem er heller ikke tilfreds med den seneste udvikling.

- Min konklusion må være, at der ikke foreligger dokumentation, så det (indbyggertallet red.) må være et slag på tasken, siger Pelle Andersen-Harrild (Ø).

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk