Carlsberg-sagen: Lejere tager skridt imod retssag

Carlsbergfondets kontroversielle ejendomssalg til tre pensionskasser har nu fået beboere til at søge fri proces til at føre sagen ved landsretten.

Claus Rohde, der er professor i formue- og lejeret ved Aarhus Universitet, har tidligere over for DR vurderet, at pensionskassernes kreative ejendomshandel er lovlig. (Foto: TORBEN CHRISTENSEN © Scanpix)

En kontroversiel manøvre sikrede tidligere på året, at Carlsbergfondet kunne sælge seks ejendomme uden først at skulle tilbyde bygningerne til sine omkring 700 lejere.

Men nu ønsker lejerne sagen afgjort ved landsretten.

Derfor indgav beboere i fire af de seks solgte ejendomme torsdag en hasteansøgning til Civilstyrelsen om fri proces.

De ønsker dermed statens støtte til at føre sagen, som beboerne mener, er af principiel karakter og derfor bør føres ved landsretten.

- Vi ønsker bare at få det, der er vores ret, altså at få tilbudt ejendommene på de samme betingelse som køberne, for sådan står der i lejeloven. Og så håber vi at medvirke til, at fremtidige lejere ikke havner i den samme situation, siger beboernes talsmand Flemming Lyngse, der er beboerformand i ejendommen Haraldsborg på Islands Brygge, som er en af de involverede ejendomme.

Normalt skal lejere tilbydes at købe deres ejendom til samme pris, som andre købere er villige til at betale.

Men ved at lade Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse, PFA Pension og Juristernes og Økonomernes Pensionskasse overtage ejendommene i fællesskab - uden at et af selskaberne ejer mere end halvdelen af ejendommene - undgik Carlsbergfondet reglen om at give lejerne mulighed for at købe.

Det er den manøvre, som lejerne nu vil have landsretten til at tage stilling til.

- Moralsk mener jeg, at vi har en god sag. Og i forhold til hvad lejeloven siger, har vi en god sag, men man kan aldrig vide. Vi har bare valgt at sige, at nu må nogen stille sig op og sige, at bare fordi man har jurister nok, så skal man overholde loven - også selv om man med forskellige spidsfindigheder kan omgå den, forklarer Flemming Lyngse.

Hos PFA Pension ønsker man ikke at stille op til interview, men i en mail til DR lyder det:

"Vi har forståelse for, at man som lejer kan have et ønske om at købe den lejlighed, man bor i. Bliver denne ejendomshandel prøvet ved retten, så vil vi forholde os til det. Udgangspunktet for PFA's investeringer er altid den gældende lovgivning, og det gælder også i den konkrete sag, hvor vi følger lovlig praksis omkring ejendomssalg mellem institutionelle investorer."

FacebookTwitter