Corona-nedlukning ramte udsatte familier hårdt og vil trække spor længe

Nedlukningen har særligt været en økonomisk lussing for udsatte familier.

Udsatte familier har i særligt høj grad været hårdt ramt økonomisk under coronakrisen, fordi børnene har været hjemme fra institution og skole og derfor har krævet et ekstra måltid og flere bleskift. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Selvom landet for manges vedkommende er åbnet igen, oplever mange udsatte familier stadig konsekvenserne af coronakrisen tæt på.

For pandemien og den medfølgende nedlukning er gået hårdt ud over dem - både økonomisk og socialt.

Større udgifter til bleer og et ekstra måltid hjemme hver dag, fordi børnene ikke er kommet i daginstitution eller skole, har presset pengepungen. Samtidig har mange familier manglet deres netværk under krisen.

Det viser en undersøgelse, som organisationen Mødrehjælpen har lavet blandt 1.549 personer, som tidligere har modtaget julehjælp fra foreningen, og hvor en stor del af dem er enlige forsørgere.

Hverken økonomien eller de sociale netværk er endnu kommet på fode igen hos mange af familierne, lyder det fra organisationen.

- Når man virkelig er nede og skrabe bunden og måske har taget kviklån, så hænger man stadig på lånene og på den dårlige økonomi. Den er ikke bare knipset væk, fordi Danmark er åbnet, siger direktør i Mødrehjælpen Ninna Thomsen.

I Rockwool Fonden, hvor man forsker i forholdene for udsatte familier, er man også sikker på, at coronakrisen vil få konsekvenser for familierne på lang sigt.

- Der vil være en periode i deres liv, hvor ressourcerne er endnu mere begrænsede, end de ellers vil være i de her familier. Det er noget, der også vil præge familien på den længere bane, siger Signe Hald Andersen, som er forskningsleder og souschef i Rockwool Fonden.

Bekymring for børnene

At coronakrisen og den medfølgende nedlukning har været særlig hård for udsatte familier, mærker man også i organisationen Friends and Family, der hjælper udsatte familier på Nørrebro i København.

- Det har været rigtig, rigtig svært. De har jo været isoleret hjemme i en lille lejlighed med tre-fire børn, der ikke kunne komme i skole og daginstitutioner. Samtidig har de været presset på økonomien, siger daglig leder Tina Brask.

Lige fra nedlukningens første dag har organisationen været bekymret for de godt 120 familier i netværket.

- Vi var bekymrede for, om børnene ville få det dårligere, at nogle børn måske ville blive tvangsfjernet, og at misbruget måske ville eksplodere i de familier, hvor det problem er til stede, siger Tina Brask.

Derfor besluttede de i organisationen at dele indkøbsposer med madvarer ud hver onsdag - også for at give familierne samvær og håb.

- De har bare været så glade og opmuntrede over det. Det har betydet meget for dem. De savner de relationer, de har her, siger Tina Brask.

Glem ikke hvad første bølge lærte os

Under nedlukningen vedtog Folketinget initiativer for ca. 215 mio. kr. som skulle sikre, at socialt udsatte børn og voksne samt personer med handicap kunne komme bedst muligt gennem tiden med corona.

Initiativet mødte da også ros fra Mødrehjælpen, men Ninna Thomsen opfordrer til, at man ikke glemmer, hvad coronakrisens første bølge har lært os.

- Der er brug for en social beredskabsplan, hvis der kommer en anden bølge af corona. Hvordan får vi hurtigst muligt hjulpet de familier og børn, som stadig har det rigtig svært?, siger Ninna Thomsen.