Danmarks største affaldsselskab bryder løfte om 75 procents genanvendelse

Markant mindre plastik er blevet genanvendt, selvom Vestforbrænding i København i flere år lovede det modsatte.

Kun 31 procent af plastikaffaldet fra Vestforbrændingen er med sikkerhed blevet genanvendt. (Foto: Linda Kastrup © Scanpix)

Mindst 75 procent af plastikaffaldet bliver genanvendt.

Sådan har et løfte til borgere og kommuner i hovedstadsområdet lydt gennem flere år fra landets største affaldsselskab Vestforbrænding.

Men det har langt fra været sandheden, viser en række interne e-mails fra Vestforbrænding, som Ingeniøren har fået indsigt i.

Her skriver direktør Peter Basland blandt andet, at Vestforbrænding kun med sikkerhed kan bekræfte, at 31 procent af københavnernes plastikaffald er blevet genanvendt.

Plastikaffaldet bliver sendt til Tyskland, og det er her, at 31 procent af affaldet bliver genanvendt. Derudover bliver 22 procent af affaldet omsat til energi til tyske virksomheder.

Hvad der sker med de resterende 47 procent af affaldet, kan Vestforbrænding ikke redegøre for.

Hos Vestforbrændings bestyrelse ved man ikke, hvor skylden ligger. Det forklarer Jonas Bjørn, der er medlem som politisk ordfører for socialdemokratiet på Københavns Rådhus.

- I bestyrelsen har vi været rigtig ambitiøse, fordi vi vil have genbrugt så meget som muligt. Og det kan være, at vi bærer en del af ansvaret. Det skal vi finde ud af, fortæller han.

Derfor skal han og bestyrelsen drøfte sagen på førstkommende møde i arbejdsudvalget i Vestforbrænding, så der kan findes en løsning.

Frustration hos borgmester

Selvom Vestforbrænding ifølge Ingeniøren siden juni har vidst, at den ikke levede op til sit løfte om 75 procents genanvendelse, så har hverken borgerne og kommunerne fået noget af vide.

Det frustrerer København Kommunes fungerende teknik- og miljøborgmester, Karina Vestergaard Madsen (Ø).

- Jeg fandt først ud af det i den her uge, da Ingeniøren kontaktede mig. Derfor har jeg med det samme bedt Vestforbrænding om et svar og en redegørelse. For jeg har intet vidst, fortæller hun og forsætter:

- Det er klart, at når man laver en skriftlig aftale, hvor Vestforbrænding har garanteret, at man som minimum kan genanvende 75 procent, så forventer jeg også – og det skal jeg kunne – at det er det, de leverer, siger hun.

Karina Vestergaard Madsen vil nu afvente svaret, og hvis det viser sig, at Vestforbrænding med vilje har tilbageholdt oplysningerne, så føler hun, at både kommunen og københavnerne har været ført bag lyset.

Frygt for mindre affaldssortering

De senere år er der kommet et stort fokus på affaldssortering, og det er noget, som borgerne er ved at tage til sig.

Derfor frygter Anna Aittomaki, der er strategisk direktør i foreningen Plastic Change, som bekæmper plastikforurening, at dagens historie vil have en negativ effekt på borgerne, der sorterer:

- Sagen her kan skabe en modsatrettet effekt, hvor man som borger bliver irriteret og i værste fald ligeglad og tænker, så kan det også bare være lige meget, fortæller hun.

Det samme frygter Jonas Bjørn, som dog håber, at tillidsbruddet til borgerne ikke kommer til at påvirke lysten til at affaldssortere negativt.

- Generelt betyder genanvendelse, at vi sænker klimabelastningen betragteligt. Derfor er det vigtig, at man bliver ved med at sortere sit affald, men vi (Vestforbrænding, red.) skal også blive bedre til at sørge for, at det bliver genanvendt.

Det er Anna Aittomaki enig i, for som situationen er nu, så går borgerne forrest:

- Det er et stort problem, når borgerne gør deres og stempler ind i den her sag og gerne vil sortere plastik og træffe de rigtige valg – og så er systemerne omkring os ikke klar, siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Peter Basland, der er direktør i Vestforbrænding.

Facebook
Twitter