Efter advarsel om mulige svigt i Fields-sag modtager psykiatrisk hospital nu kritik

Psykiatrisk Center Amager får påbud på grund af en række problemer med patientsikkerheden.

I dagene efter skyderiet i Fields modtog Styrelsen for Patientsikkerhed en henvendelse om, at der kunne være sket mulige svigt i det patientforløb som den formodede gerningsmand havde haft på Psykiatrisk Center Amager. Henvendelsen var medvirkende årsag til, at styrelsen den 29. november førte tilsyn på hospitalet. (Foto: © Emil Helms, Ritzau Scanpix)

En ny rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed retter skarp kritik mod Psykiatrisk Center Amager - det hospital hvor den formodede gerningsmand bag skyderiet i Fields modtog behandling.

Helt kort lyder kritikken, at det psykiatriske hospital har 'større problemer af betydning for patientsikkerheden'.

Det dækker over en række problemer med blandt andet journalføring og mangelfuld koordinering af den medicinske behandling.

Bente Møller, der er enhedschef og overlæge hos Styrelsen for Patientsikkerhed, vurderer, at kritikpunkterne er alvorlige.

- Helt konkret betyder det her, at vi har set nogle forhold, hvor der er risiko for, at patienterne ikke får den rette behandling eller den rette behandling til tiden.

Det skaber bekymring hos Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri, der er talerør for psykiatribrugerne og deres pårørende.

- Jeg er både rystet og noget nervøs over det, der foregår på Psykiatrisk Center Amager. Når man dykker ned i rapporten, så er det temmelig alvorlige forhold, som Styrelsen for Patientsikkerhed har fundet.

- Jeg ved fra vores pårørende, at man er utryg over den behandling, der finder sted på stedet. Man bliver i tvivl, om ens kære får den rigtige behandling, siger Jane Alrø Sørensen.

Ansat slog alarm i Fields-sag

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte blandt andet tilsynet, fordi den i dagene efter skyderiet i Fields modtog en bekymringshenvendelse fra direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri. De havde modtaget henvendelsen fra en ansat på det psykiatriske hospital på Amager og sendte den herfra videre.

Henvendelsen rejste tvivl om, hvorvidt der kunne være sket svigt i behandlingsforløbet hos den formodede gerningsmand forud for skyderiet.

I efteråret kom Styrelsen for Patientsikkerhed på et tilsyn for at undersøge den generelle patientsikkerhed. Styrelsen beskæftigede sig altså ikke med den formodede gerningsmands patientforløb op til skyderiet.

At det psykiatriske hospital har 'større problemer af betydning for patientsikkerheden' er alvorligt, siger Nicklas Vagner Forsman, næstformand i Dansk Sygeplejeråd i Kreds Hovedstaden.

- Det fortæller mig, at ledelsen har forsømt sit ansvar. Vi er nødt til at gøre noget ved det her enorme arbejdspres og mangel på medarbejdere, der gør, at de her ting sker, siger han.

Kritikken fra Styrelsen for Patientsikkerhed har resulteret i et påbud om at rette op på en række problemer i behandlingen.

Hospital og styrelse følger op

Ifølge Hallur Gilstón Thorsteinsson, der er centerchef på Psykiatrisk Center Amager, tager man styrelsens kritik til sig.

- Det er klart, at når man som hospital får et påbud fra en af de øverste sundhedsmyndigheder i landet, så tager man det alvorligt, og vi tager kritikken til os, siger han.

Han anerkender, at ledelsen ikke har haft tilstrækkeligt fokus på dokumentation og journalføring, men understreger, at han er glad for, at der ikke er kritik af selve behandlingerne.

- Der skal være styr på dokumentationen, men en ting, der er vigtig at holde fast i, at der ikke er sket deciderede fejl, siger han.

Hallur Gilstón Thorsteinsson fortæller, at hospitalet vil følge op på tilsynet ved blandt andet at tilbyde de ansatte mere undervisning i journalisering.

Bente Møller, enhedschef og overlæge hos Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller, at de også vil følge op på sagen. Hun forventer, at ledelsen på Psykiatrisk Center Amager vil arbejde intensivt for at få rettet op på forholdene.

- Indenfor en overskuelig fremtid kommer vi ud på et nyt tilsyn på Psykiatrisk Center Amager. Her vil vi gennemgå de ting, som vi har givet påbud om med henblik på at sikre, at der er rettet op, siger hun.