Efter et år: Mange kommuner har få eller ingen flygtninge i integrationsuddannelse

Andre indsatser er mere effektive, lyder det fra en af de skeptiske hovedstadskommuner.

Ud over lønnet praktik består et IGU-forløb af 20 uger på skolebænken. (Foto: Ann Smed Madsen © (c) DR)

Den skulle være med til at få flygtninge hurtigt ind på arbejdsmarkedet.

Alligevel er der stadig mange steder i hovedstadsområdet, hvor den nye integrationsuddannelse - den såkaldte IGU - næsten ikke bliver brugt. Det viser de nyeste tal fra Integrationsministeriet.

For eksempel i Tårnby, som er en af de kommuner i hovedstadsområdet, der har modtaget relativt mange flygtninge de sidste fem år.

Her er kun fire flygtninge gået i gang med det to-årige IGU-forløb siden sidste sommer.

Og ifølge Bjarne Thyregod (Ø), formand for beskæftigelsesudvalget i Tårnby skyldes det, at kommunen prioriterer andre indsatser, som virker bedre.

- Vi har begrænsede ressourcer i kommunen. Og dem har vi valgt at prioritere på at skaffe flygtninge en ordentlig indkomst så hurtigt som muligt.

Med integrationsuddannelsen ansætter virksomhederne flygtninge til elevløn i to år. Undervejs skal de derudover på skolebænken i 20 uger.

Men i Tårnby prøver man at hjælpe flygtninge i kortere virksomhedspraktikker i stedet.

- Det har vi gode erfaringer med. IGU-forløbene er lange, og derfor bliver borgerne holdt på et lavt indkomstniveau i længere tid, siger han.

Integrationsuddannelsen blev vedtaget af Regeringen og arbejdsmarkedets parter som en del af trepartsaftalen om integration i foråret 2016.

Og andre steder har man satset langt mere på den nye ordning. Blandt andet i Frederiksberg Kommune, som ligger nummer fire på landsplan med 34 flygtninge i IGU-forløb.

Her har kommunen ansat særlige uddannelsesvejledere, som gennemgår nye flygtninges CV, sender dem til relevante arbejdspladser og hjælper virksomhederne med at strikke et IGU-forløb sammen.

Og det giver mange henvendelser, fortæller uddannelsesvejleder i Frederiksberg Kommune, Thomas Wong Laugesen.

- Virksomhederne henvender sig, fordi de gerne vil hjælpe flygtninge med at komme i gang på det danske arbejdsmarked, og så har de selvfølgelig også brug for arbejdskraft, siger han.

Fordi IGU-forløbene tager to år, kan man endnu ikke måle, om de faktisk får flygtninge i fast job.

Men på Frederiksberg kan Thomas Wong Laugesen allerede se, hvordan IGU'en klæder flygtningene godt på til at kunne få et rigtigt job.

- De kender det danske arbejdsmarked meget bedre, de er blevet betydeligt bedre til dansk, og de har gennemført nogle AMU-kurser, siger han.

I Dansk Industri ser de også IGU'en som et godt redskab til at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Og derfor ærgrer det underdirektør Steen Nielsen, at nogle kommuner efter det første år ikke er kommet ordentligt i gang med at bruge integrationsuddannelsen.

- Jeg synes, at nogle af de kommuner skal tage ordningen mere til sig. Det har jo vist sig, de steder hvor man bruger IGU'en, at det er en meget anvendelig måde for flygtninge at komme i gang med job her i Danmark, siger han.

Men det kan være svært at få planlagt forløbet med både uddannelse og praktik, hvis man har få flygtninge, der skal i gang samtidigt.

Og derfor mener Steen Nielsen, at kommuner og jobcentre bør arbejde mere sammen på tværs af kommunegrænser.

- Det er vigtigt, at man får talt med nabokommunerne om at sætte noget op sammen. Det er der andre steder i landet, de har haft rigtig gode erfaringer med, siger han.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk