Efter næsten tre år: Nævn erklærer milliardbyggeri i ulovligt

Planklagenævn kæmper med lang sagsbehandlingtid, og sagerne hober sig op.

Et nybygget rensningsanlæg i Hillerød udleder spildevand til Havelse Å, som ses her. Planklagenævnet har været to år og ti måneder om at nå frem til, at lokalplanen for anlægget er ulovlig, fordi den ikke i tilstrækkelig grad ser på de miljømæssige konsekvenser. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Der kan gå rigtig lang tid, før en klage over et byggerprojekt, når frem til en afgørelse hos Planklagenævnet. Nævnet, der behandler klager over kommunale lokalplaner, kæmper med en gennemsnitslig sagsbehandlingstid på otte måneder.

Det har man blandt andet oplevet i Hillerød Kommune, hvor et milliarddyrt forsyningsanlæg, der næsten står færdigt, netop er blevet kendt ulovligt. En afgørelse, som Planklagenævnet har været to år og ti måneder om at nå frem til, skriver Frederiksborg Amtsavis.

Det er problematisk lang tid, mener borgmester i Hillerød, Dorthe Meldgaard (K).

- Det synes jeg simpelthen er for dårligt. Det siger sig selv, at jo hurtigere man får en sådan en afgørelse, desto mere kan man nå at lave om, men nu er anlæggene færdige og i drift, siger hun.

Afgørelsen i Hillerød handler om Solrødgård Klima- og Miljøpark, der blandt andet består af et rensningsanlæg, der leder spildevand ud i den lokale å. Planklagenævnets vurdering er, at lokalplanen ikke redegør tilstrækkeligt for de miljømæssige konsekvenser, så nu skal Hillerød Kommune lave en ny lokalplan.

- Vi er i gang med at undersøge, hvad der yderligere skal til, mere præcist kan jeg ikke sige nu. Men anlæggene er jo i gang, og det kan være svært at tage sådan nogle forsyningsting ud af drift, siger borgmester Dorthe Meldgaard.

Planklagenævn erkender problem

Hos Planklagenævnet erkender formand Carsten Munk-Hansen, at to og ti måneder er lang tid at vente på en afgørelse.

- Den her sag har varet for længe, men det er også vores ældste sag, og det drejer sig om nogle utroligt komplicerede regler.

Men afgørelsen om Solrødgård er ikke den eneste, der er lang tid undervejs. Planklagenævnet har en mængde ældre sager, der hober sig op, og aktuelt ligger sagsbehandlingstiden i gennemsnit på otte måneder, oplyser Carsten Munk-Hansen.

Sagspuklen skyldes en stor udskiftning i medarbejderstaben, da nævnet tidligere i år blev udskilt fra Natur- og Miljøklagenævnet og rykkede til Viborg som led i udflytningen af statslige arbejdspladser, forklarer Carsten Munk-Hansen.

- Da man beslutter at nævnet skal udflyttes, og til udflytningen sker, er der en del ansatte, der rejser, og det har givet anledning til forsinkelser.

Desuden overtog Planklagenævnet en del gamle sager, da det oprettet som selvstændigt nævn, siger Carsten Munk-Hansen.

- Vi arbejder på at få sagsbehandlingstiden ned på 6 måneder, og vi har fået ekstrabevillinger, men det tager simpelthen tid med de ressourcer vi har.