Efter successamarbejde: I fremtiden kan du måske også få hospitalsbehandling i Sverige

Et fertilitetssamarbejde mellem Danmark og Sverige har haft så gode resultater, at det kan bredes ud til andre områder.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen foreslår blandt andet, at man får en fælles akuthelikopter med Region Skåne. (Foto: Jeppe Bøje Nielsen © Scanpix)

Siden det sidste år blev muligt at tage turen over sundet for at komme i behandling for ufrivillig barnløshed, har omkring 40 danske og svenske patienter benyttet sig af muligheden.

Samarbejdet mellem Region Hovedstaden og Region Skåne, betyder konkret, at patienter, der har problemer med at få at børn, har fået adgang til udvalgte typer af fertilitetsbehandling på tværs af landegrænsen.

Ud over fordelene for den enkelte patient i fertilitetsbehandling, er aftalen også et godt eksempel på, hvordan vi kan udnytte de styrker, vi har på tværs af landegrænserne, mener Jens Sønksen, professor og overlæge på urinvejskirurgisk afdeling på Herlev Hospital.

- Det er i høj grad en model, jeg synes, man kan kigge for at se, hvordan vi kan udnytte ressourcerne bedst muligt, så vi får den bedst mulige behandling for alle vores patienter. For det er jo det, det i sidste ende handler om, siger han.

Alene på fertilitetsområdet er Danmark og Sverige blandt de bedste i verden, og på begge sider af Sundet har man afdelinger, der er specialiserede i særlige områder af behandlingen.

Derfor er det en stor gevinst for patienterne, når hospitalerne slår pjalterne sammen, siger Jens Sønksen.

- De patienter, som er involveret her, er patienter, som ikke havde udsigt til at få børn. Det vil de så kunne nu ved, at vi koncentrerer det her omkring de bedste kompetencer, siger han.

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S) mener også, at der er store fordele ved et samarbejde med Sverige for både danske og svenske patienter.

- Jeg synes, det er rigtig godt, når de stærke, faglige miljøer, som vi har på Rigshospitalet, samarbejder med det stærke miljø, de har på Universitetshospitalet i Sverige og sikrer, at både danske og svenske patienter får den bedste behandling, siger hun.

Derfor er hun også klar til at se på hvordan Danmark og Sverige kan samarbejde på andre områder.

- Kan det lade sig gøre her i Øresundsregionen, så synes jeg, at vi skal gøre mere af det, siger Sophie Hæstorp Andersen og fortsætter.

- Min ambition er, at vi i fremtiden ikke kun samarbejder om det højtspecialiserede, men også om noget så trygt og vigtigt som en akuthelikopter, siger hun.