Ekspert: Stop opgravning og dumpning af slam - og lav ny miljøvurdering af Lynetteholm

Flere partier vil også stoppe arbejdet.

- Når det der danner grundlag for at vurdere, hvilke virkninger det har at sprede en gammel losseplads fra Københavns Havn ud i Køge Bugt er forkert, så er man nødt til at sige, at så skal der laves en ny vurdering, siger Peter Pagh, der er professor i miljøret ved Københavns Universitet. (Foto: Martin Sylvest © Ritzau Scanpix)

RETTELSE den 23. maj kl. 18:00: Det fremgik tidligere af artiklen, at miljøvurderingen af dumpning af slam i Køge Bugt fra byggeriet af Lynetteholm baserer sig på en 40 år gammel artikel fra USA. Ifølge konsulentfirmaet Rambøll ligger der yderligere analyser og anden data til grund for at godkende dumpningen af slam i Køge Bugt. Derfor er artiklen rettet til.

Der er behov for at lave en ny miljøvurdering for anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm.

Det siger en af landets førende eksperter i miljøret, efter at DR tirsdag kunne afsløre, at centrale dele af projektets miljøkonsekvensrapport bl.a. er baseret på en 40 år gammel amerikansk forskningsartikel.

Artiklen er i miljøvurderingen med til at slå fast, at dumpningen af slam i Køge Bugt kun har ubetydelig påvirkning af havmiljøet.

Konsulentfirmaet Rambøll har udarbejdet miljøkonsekvensvurderingsrapporten for By og Havn. Ifølge Rambøll ligger der også yderligere analyser og anden data til grund for at godkende dumpningen af slam i Køge Bugt end den 40 år gamle amerikanske forskningsartikel.

Rambølls projektdirektør og afdelingsleder for miljøvurdering, Stine Gro Jensen, skriver i et skriftligt svar:

”Rambøll står ved vores konklusion i miljøkonsekvensrapporten (VVM) for etablering af Lynetteholm, at klapningen i det sydlige Øresund ikke medfører en væsentlig påvirkning af vandområdernes tilstand eller hindrer målopfyldelse af vandets økologiske og kemiske tilstand. Med andre ord vurderer vi på baggrund af VVM-undersøgelsen, at klapningen i det sydlige Øresund ikke medfører væsentlige negative konsekvenser for havmiljøet. Miljøkonsekvensrapporten har været til grundig gennemgang hos de danske myndigheder, som har godkendt den.”

Flere eksperter, der har gennemgået materialet, mener dog slet ikke man kan bruge den amerikanske forskningsartikel og de andre analyser i miljøkonsekvensvurderingen til at sige noget om, hvordan slammet vil påvirke Køge Bugt. Det er vurderingen fra flere eksperter, der har gennemgået materialet.

Blandt andet professor ved Institut for Ecosicience på Aarhus Universitet Stiig Markager.

- De har ikke noget fagligt grundlag for at vurdere de negative effekter af næringsstoffer på havmiljøet, siger Stiig Markager.

Det er det, der i dag får professor i miljøret ved Københavns Universitet Peter Pagh til at fastslå, at arbejdet med opgravning og bortskaffelse af slam først kan fortsætte, når der er lavet en retvisende miljøvurdering.

- Når det, der danner grundlag for at vurdere, hvilke virkninger det har at sprede en gammel losseplads fra Københavns Havn ud i Køge Bugt, er forkert, så er man nødt til at sige, at så skal der laves en ny vurdering, siger han.

Ikke kun dumpning, men også opgravning er et problem

Transportminister Trine Bramsen (S) meldte i starten af april ud, efter længere tids kritik, at man arbejder på at finde andre løsninger end at sende slammet mod bunden af Køge Bugt.

Men ifølge Peter Pagh ændrer stoppet for dumpningen ikke på, at der skal laves en ny miljøvurdering.

Vurderingen omfatter nemlig også opgravningen af slammet.

- Man må stoppe med både at hive op og dumpe, indtil man har undersøgt de miljømæssige virkninger af det på et rigtigt grundlag, siger han.

Han vurderer også, at bygherren for Lynetteholm, By & Havn, bliver nødt til at finde ud af, hvordan det slam, der allerede er dumpet, har påvirket havmiljøet i Køge Bugt.

- Det er jo ikke kun en lille teske, man har hældt ned. Når man har hældt en større mængde ned, er det jo ret nyttigt at vide, hvilke konsekvenser det kan have, siger Peter Pagh og fortsætter:

- Når man har truffet beslutning om at dumpe uden at have den viden, så må man selvfølgelig også undersøge, hvad der er sket. Så må man på den baggrund finde ud af, hvordan man vil håndtere det fremover, siger han.

Flere partier vil sætte opgravning og dumpning på pause

Flere partier er enige med professoren i, at anlægget af Lynetteholm må sættes på pause, indtil der er et overblik over, hvad de nye oplysninger om miljøvurderingen betyder.

- Vi står bag Lynetteholm som projekt, men det er klart, at det skal hvile på en ordentlig miljøvurdering, siger Venstres miljøordfører, Jacob Jensen.

Venstre kaldte i går miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd om sagen. Og Frie Grønne kaldte både miljøministeren og transportminister Trine Bramsen (S) i samråd.

Frie Grønne mener også, projektet må stoppes, indtil der er lavet en mere grundig miljøvurdering, siger partiets miljøordfører, Susanne Zimmer:

- Det er dybt problematisk, at der er truffet beslutninger på baggrund af forkerte oplysninger. Hvis vi skal passe på vores havmiljø, er vi nødt til at kende de rigtige data.

Hos By & Havn, der står for anlægget af Lynetteholm, afviser udviklingsdirektør Ingvar Sejr Hansen, at der er behov for en ny miljøvurdering.

Hverken miljøminister Lea Wermelin eller transportminister Trine Bramsen vil stille op til interview.