Eksperter: Hvidovre Hospitals ombygning bliver så dyr, at det kan koste personale

Sagerne om udbygningen af hospitalet på den københavnske vestegn fortsætter.

Efter planen skal en af indgangene til hospitalet se sådan ud efter ombygningen. (Foto: ​​Illustration: LINK Arkitektur + Schmidt Hammer Lassen Architects © Hvidovre Hospital)

Først blev det flere år forsinket. Så blev budgettet så presset, at der var tvivl om, hvorvidt hospitalsbyggeriet overhovedet kan komme i mål.

Og nu bliver der så slået tvivl om, hvorvidt kvaliteten og funktionaliteten på Nyt Hospital Hvidovre bliver tilstrækkelig til, at personalet kan levere sundhedsydelser til borgerne i Region Hovedstaden i det tempo, der kræves.

- Det lader til, at planerne om at effektivisere driften meget nemt kan blive udfordret af, at byggeprojektet ikke når i mål med de ambitioner, der er sat op, siger seniorforsker ved institut for byggeri, by og miljø på Aalborg Universitet Kim Haugbølle.

En opfattelse, som deles af Tim Nerup Themsen, der er ekspert i risikostyring og lektor ved Copenhagen Business School (CBS).

- Man er lige nu i en situation, hvor det ikke er sikkert, at man kan levere de effektivitetskrav, der blev opstillet, da projektet blev godkendt, siger Tim Nerup Themsen.

De to eksperter har for DR gennemgået de seneste statusrapporter for byggeriet, som Region Hovedstaden udgiver hvert kvartal. Eksperterne peger på, at byggeriet ifølge rapporterne lige nu er så presset på økonomien, at der er sandsynlighed for, at der skal spares endnu mere, hvilket kan forværre situationen yderligere.

Smartere og mere effektivt

I 2012 begyndte Statens Kvalitetsfonde at dele penge ud til en række sygehusbyggerier over hele landet som et led i at opgradere en række sygehuse rundt om i landet.

I den ombæring blev der stillet et krav til Hvidovre Hospital om at blive 5 procent mere effektiv eller med andre ord at effektivisere for 84,6 millioner kroner om året.

Men med så presset en økonomi kan det ifølge Kim Haugbølle ramme hospitalet hårdt, hvis ikke de krævede effektiviseringer kan leveres.

- Så er der dybest set kun to ting at gøre. Enten løber personalet stærkere, eller også må man skære ned på personalet, og dermed vil der være færre hænder til at tage vare på de patienter, der er på hospitalet, siger Kim Haugbølle.

En patientstue på det nye Hvidovre Hospital. Ifølge eksperter kan personalet risikere at skulle løbe stærkere for at nå effektiviseringen på hospitalsbyggeriet. (Foto: ​​Illustration: LINK Arkitektur + Schmidt Hammer Lassen Architects © Hvidovre Hospital)

En udlægning, som bakkes op af ekspert i risikostyring på CBS Tim Nerup Themsen. Han fremhæver, at hvis det ikke lykkes for regionen at finde ekstra penge til at rette op på det, så kan det ramme den fremtidige drift af hospitalet økonomisk.

- Så er der kun en anden mulighed, og det er at reducere driftsomkostningerne. Og der ved vi jo generelt set, når vi taler den offentlige sektor, at den helt store post er lønposten. Så kan man godt frygte, at det kan få konsekvenser for personalet, siger Tim Nerup Themsen.

Hospitalsdirektør har advaret i flere år

DR har fået aktindsigt i en række mødereferater fra de seneste år, hvor hospitalsdirektøren på Hvidovre Hospital, Birgitte Rav Degenkolv, ved flere lejligheder har advaret byggeledelsen om, at besparelserne på byggeriet kunne ramme både kvalitet og effektivitet.

Eksempelvis fremgår det, at Hvidovre Hospitals direktør i august 2019 blev præsenteret for planerne om at droppe ombygningen af eksisterende sengestuer.

Af referatet kan man læse, at direktøren advarede om, at det ville give kvalitetsforringelser for patienter og personale.

Ombygningen af sengestuerne blev efterfølgende sparet væk på projektet.

I december 2019 var hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv igen til møde om planlagte besparelser på byggeriet.

Af referatet fremgår det, at byggeledelsen valgte at droppe modernisering af en del af det oprindelige hospital. I referatet fremhæver hospitalsdirektøren, at de eksisterende fysiske rammer er utidssvarende og har behov for en kraftig modernisering for at tilgodese patienter og personale.

Moderniseringen af dele af det oprindelige hospital blev efterfølgende sparet væk på projektet.

Professor i samfundsvidenskab Bent Greve har læst materialet, og ifølge ham er advarslerne ikke til at tage fejl af.

- Sygehusledelsen gør meget klart opmærksom på, at en række af de forandringer vil have negative indvirkninger på kvaliteten og de faglige arbejdsvilkår, som de ansatte har, siger Bent Greve.

Receptionen på hospitalet. (Foto: ​​Illustration: LINK Arkitektur + Schmidt Hammer Lassen Architects © Hvidovre Hospital)

DR har forelagt referaterne for direktøren på Hvidovre Hospital, Birgitte Rav Degenkolv. Hun mener i dag ikke, at kvaliteten og effektiviteten er truet af besparelserne på byggeriet, og slår i øvrigt fast, at der er en god dialog mellem hospitalsledelse, byggeledelse og politikerne i Region Hovedstaden om de ændringer, der bliver lavet.

- Vi skal nok løse det, og jeg tror også, vi bliver glade for at være der, men jeg er jo ikke blind for, at der kan være masser af udfordringer, når man flytter ind i et nyt byggeri, siger Birgit Rav Degenkolv.

Læger, sygeplejersker og patienter frygter konsekvenserne

Selvom der er optimistiske toner fra hospitalsledelsen, er hverken læger eller sygeplejersker overbeviste om, at de store økonomiske udfordringer på byggeriet ikke vil få negative konsekvenser for deres arbejde.

Både Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen advarer mod, at eventuelle besparelser ender på personalet.

- Det er jo planen, at man skal kunne effektivisere med de nye bygninger, og hvis ikke det kan lade sig gøre, kommer der til at ligge en regning, og den kan simpelthen ikke betales ved at spare på medarbejderne, siger formand for sygeplejerskerne i Hovedstaden Kristina Robins.

Samme melding kommer fra Lægeforeningen.

Hos Danske Patienter er direktør Morten Freil også bekymret for, at det bliver hospitalets driftsbudgetter, der kommer til at betale for besparelserne på byggeriet af hospitalet.

- Vi ved, at sundhedsvæsenet er presset til det yderste, og hvis man bruger driftsmidlerne til at færdiggøre sygehusene, eller at sygehusene ikke bliver færdiggjort, så man opnår de effektiviseringsgevinster, man regner med, så går det ud over kvaliteten i patientbehandlingen, siger Morten Freil.

Politiker: Vi finder en løsning

Der er nedsat en politisk følgegruppe af regionsrådspolitikere, der løbende bliver orienteret om udviklingen på byggeriet af Nyt Hospital Hvidovre. Formand Marianne Frederik (Ø) har noteret, at byggeriet er i problemer.

I en mail til DR skriver hun, "at disse udfordringer ikke kun gælder for Hvidovre Hospital, men også andre byggerier. Også i de andre regioner. Det betyder, at regionen efterfølgende må bruge ekstra penge for at udbedre manglerne. Penge, som regionerne ikke har. Derfor må vi tage det op på Danske Regioners generalforsamling i forbindelse med økonomiaftalerne samt henvendelse til folketing og ministre."

Marianne Frederik afviser dog bekymringerne fra de faglige organisationer og Danske Patienter om, at udfordringer kan ende med at ramme patienter og personale.

I mailen skriver hun: "Jeg mener heller ikke, at det vil gå ud over patienterne, og at personalet kommer til at løbe stærkere. Ingen skræmmebilleder her. Men det vil ikke blive lige så godt som oprindeligt planlagt. Og vi vil løbende arbejde på at finde midlerne."

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter