Eksplosion i antal skovdonationer: Povl er en af 8.000 danskere, der har købt et stykke skov

Lerbjerg Skov i Lejre Kommune bliver i dag seneste skud på stammen af skove opkøbt med hjælp fra skovdonationer.

Povl Markussen fra Albertslund har brugt cirka 2.000 kroner på et skovbevis, der hjælper til opkøbet af Lerbjerg Skov i Lejre.

I den sydlige del af Lejre Kommune på midtsjælland ligger Lerbjerg Skov.

Skoven, der både består af nåle- og løvskov, bliver idag seneste stykke skov som Den Danske Naturfond opkøber.

Og det sker blandt andet med hjælp fra Povl Markussen fra Albertslund.

Han har nemlig købt skovbeviser ad flere omgange, og har lagt cirka 2.000 kroner til købet af Lerbjerg Skov.

- Vi står over for to mega kriser. Den ene er biodiversitetskrisen, den anden er klimakrisen. Vi er nødt til alle sammen at gøre, hvad vi kan, hvis vi skal ud af de her kriser, siger han.

Povl Markussen lader til ikke at være alene om den tanke.

Et stigende antal af os kaster nemlig spareskillingerne i naturgenopretningsprojekter.

De seneste år har Den Danske Naturfond, der køber naturområder i Danmark og omlægger dem til vild natur, oplevet en eksplosiv interesse fra folk som Povl Markussen, der gerne vil støtte skovene økonomisk.

Helt præcist blev der solgt 8.460 skovbeviser sidste år. I 2017 var tallet 331.

I dag er det så Lerbjerg Skov, der opkøbes, og som dermed skal omdannes til en vild skov.

- På den måde får vi genskabt den naturlige dynamik, der er i området, og så får vi også genskabt en mosaik af forskellige levesteder, så der er mange forskellige arter, der kan leve i området, siger Bengt Holst, der er formand for Den Danske Naturfond.

20 procent af de 22,5 millioner kroner, skoven har kostet, kommer fra private personer, der har købt såkaldte skovbeviser hos fonden.

Biolog: Den helt rigtige strategi

Rasmus Ejrnæs er biolog og forsker i biodiversitet på Aarhus Universitet.

Han er generelt positiv over for Den Danske Naturfonds arbejde.

- Vi kan modvirke biodiversitetskrisen ved at give noget mere plads tilbage til naturen og lade naturen få førsteret på en del af land- og havarealet, siger han.

Fonden har siden oprettelsen i 2015 opkøbt cirka 1.750 hektar naturområder i Danmark, der er blevet omlagt til vild natur. Men det er meget langt fra EU's biodiversitetspolitik, der ifølge Rasmus Ejrnæs anbefaler, at 10 procent af landjorden i EU skal være vild natur.

- I Danmark har vi cirka nul procent i dag og er derfor bagud på point, så det er den helt rigtige strategi at opkøbe og beskytte naturområder, forklarer seniorforskeren.

Ifølge Rasmus Ejrnæs kræver det dog en politisk prioritering på linje med, når man eksempelvis bygger en Storebæltsbro eller en jernbanestrækning, hvis der for alvor skal skubbes til den krise, naturen befinder sig i.

- Hvis vi skal op i noget, hvor det er en anseelig del af Danmarks landareal, så er det en samfundprioritering, der skal til, siger Rasmus Ejrnæs.

For Povl Markussen er det især fremtiden, som giver ham motivationen til investeringerne, han har gjort i skovbeviser.

Han håber at kunne inspirere andre.

- Dem, der har mulighed for at gøre det, har også en forpligtigelse til at gøre det, og hvis man kan være med til at skabe en norm og en moral ved det, så er det kun en tilfredsstillelse.

Han glæder sig til at iagttage forvandlingen af Lerbjerg Skov i den sydlige del af Lejre Kommune.

- Mange af de ting, jeg har behov for, kan jeg godt få alligevel, og her giver det altså mening. Jeg har kun brug for én fladskærm, og den har jeg, siger han.

Du kan se hvordan Lerbjerg Skov ser ud i dag i videoen herunder: