Eksplosion siden juni: Over 4.600 opkald blev ikke besvaret til tiden af Region H's 112-telefon

For sent besvarede 112-opkald truer patienternes sikkerhed, advarer fagfolk.

- Overlevelseschancen for et hjertestop falder med ti procent for hvert påbegyndt minut, så minutterne og sekunderne tæller rigtigt meget i den sammenhæng, lyder det fra Reddernes Fagforenings formand Kim Hammershøj. Når opkald ikke besvares, går dyrebar tid derfor tabt. (Foto: Kasper palsnov © Scanpix Denmark)

Når en person får hjertestop, betyder tid alt. Jo hurtigere ambulancen er fremme, des bedre er chancerne for at overleve uden mén.

Derfor er det også vigtigt, at der er nogen, der tager telefonen i den anden ende, når du taster 112.

Men hvis du ringer 112 i hovedstaden, kan du komme til at vente unødvendigt lang tid på en ambulance. Mange af opkaldene bliver nemlig ikke besvaret til tiden. Noget, som også Berlingske har undersøgt.

Men ifølge aktindsigter i en række dataudtræk, som DR har indhentet hos Region Hovedstaden, er der decideret tale om en eksplosion af ubesvarede opkald.

I juni og juli måned oplevede 1 ud af 12 hovedstadsborgere, der ringede efter hjælp, at telefonen ikke blev besvaret til tiden.

Det bekymrer Anne Kaltoft, direktør for Hjerteforeningen, som DR har fremlagt sagen for.

- Helt overordnet må man sige, at det er en sag, som vi ser på med stor alvor. Der er hjertesygdomme, som er meget tidsafhængige. Hvis man mister opkald til alarmcentralen, så er det foruroligende, siger hun.

4.600 opkald blev besvaret for sent

Samlet set viser aktindsigterne, at hele 4.677 opkald i juni, juli og august ikke blev besvaret inden for de 22 sekunder, som er den fastsatte tid, et opkald må stå og hænge.

Sammenligner man med samme måneder året forinden, viser tallene, at antallet af ubesvarede opkald var 993.

Når opkaldene ikke besvares til tiden, kan det gå ud over patienterne.

- Det er selvfølgelig bekymrende, når man ser en så kraftig stigning. Ved visse tidskritiske sygdomme, det kunne være en blodprop i hjernen eller hjertestop, vil enhver forsinkelse i behandlingen øge risikoen for, at patienten dør eller ikke bliver helt rask, siger Jacob Thorsted Sørensen, overlæge med speciale i hjertestop på Aarhus Universitetshospital.

Når opkaldet ikke bliver besvaret inden 22 sekunder, bliver det sendt tilbage til politiet eller Hovedstadens Beredskab, som på ny forsøger at skabe kontakt til vagtcentralen.

Hvor meget tid, der tabes i denne proces, er endnu uvist.

- Det er noget, man (regionen, red.) er nødt til at tage meget alvorligt og omgående få analyseret, siger Jacob Thorsted Sørensen.

Masser af ledige stillinger i akutberedskabet

En af forklaringerne på de manglende besvarede opkald kan skyldes, at akutberedskabet, som vagtcentralen er en del af, har en række ledige stillinger.

DR har søgt aktindsigt i antallet af ledige stillinger i akutberedskabet. Tallene viser, at der er ubesatte stillinger svarende til 24,5 årsværk.

Ifølge Region Hovedstaden skyldes de mange ledige stillinger, at der mangler sygeplejersker på 1813-telefonen, som også ligger hos vagtcentralen.

‘Opgaverne på vagtcentralen kan løses fleksibelt, så fx ekstra ansatte på 112 kan anvendes,’ når der mangler personale på 1813-telefonen, skriver Region Hovedstaden i et svar til DR.

Ifølge Kim Hammershøj, der er formand for Reddernes Fagforening, skyldes problemerne på vagtcentralen, at der ikke er nok personale til at bemande telefonen.

- Når der er flere, der ringer 112, end der er hænder til at tage opkaldet, så vil der være nogen, der ikke får den hjælp, de skal have, siger han.

Medlemmerne af Reddernes Fagforening kører også de ambulancer, der sendes ud til de nødstedte borgere. Når ambulancen bliver forsinket, kan det få alvorlige konsekvenser.

- Overlevelseschancen for et hjertestop falder med ti procent for hvert påbegyndt minut, så minutterne og sekunderne tæller rigtigt meget i den sammenhæng. I værste fald ligger folk og dør på gaden, siger Kim Hammershøj.

Region H: Vi undersøger sagen

Hos Region Hovedstaden vil Lars Gaardhøj, regionsrådsformand for Socialdemokratiet, have de mange for sent besvarede opkald undersøgt.

- Vi kan se, at der i juni, juli og august er en voldsom stigning (i for sent besvarede 112-opkald, red.). Vi kommer til at undersøge tallene her i den kommende tid, siger han.

Han retter en kritik mod ledelsen på vagtcentralen i Region Hovedstaden, som han mener orienterede politikerne i regionsrådet for sent om sagen.

Ifølge Lars Gaardhøj kan en mulig forklaring på de mange for sent besvarede opkald være, at antallet af 112-opkald er vokset markant hen over sommeren. Ifølge regionsrådsformanden er der også en sammenhæng mellem de mange ledige stillinger på vagtcentralen og antallet af opkald, der ikke er besvaret inden for tidsfristen.

- Det er der naturligvis. Når man har vakante stillinger og ikke kører på fuld bemanding, så kan man ikke modtage så mange opkald, som man ellers kan. Derfor er det vigtigt, man har den normering, der skal til, siger han.

Facebook
Twitter