Elektronisk overvågning af hjertepatienter skal spare penge og redde liv

Det skal være slut med besværlige hospitalsbesøg for de svageste hjertepatienter.

Projektet Reafel kommer i første omgang hjertepatienter på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital til gode. (Foto: CLAUS BECH ANDERSEN © Scanpix)

Det kan være langsommeligt og besværligt at være hjertepatient. Så besværlig at en del af dem ikke får den behandling, de burde, og det er specielt de ældste og svageste patienter, der kommer i klemme.

- Patienterne melder nogle gange fra undervejs, og så bliver vi ikke færdige med undersøgelserne, og det er lige præcis dem (de ældre red.), der er mest udsat for at få et slagtilfælde, siger Helena Dominguez, der er overlæge på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.

De patienter, overlægen taler om, er de svageste. Det er netop dem, der er målgruppen i projektet, Reafel (Reaching the Frail Elderly), som Helene Dominguez står i spidsen for.

Ideen er ganske enkelt, at de ældre, der er under mistanke for at have hjerteproblemer, udstyres med en lille sensor, der kan måle hjertes rytme.

Sensoren betyder, at patienterne kan overvåges uden, at de skal gå til ugentlige kontroller på hospitalet, men i stedet indkaldes, hvis lægerne ud fra overvågningen vurderer, at der er behov for det.

Slagtilfælde dræber flere end trafikken

Cirka 600 patienter i Region Hovedstaden fik I 2015 et slagtilfælde, som kunne være undgået, hvis de havde fået den rette behandling i tide – en udgift der ifølge regionen beløber sig til omkring 81 millioner kroner. Til sammenligning omkom der i hele Danmark knap 180 mennesker i trafikken samme år.

Derfor skal der heller ikke særlig meget til, før projektet er en succes, vurderer overlægen.

- Hvis vi kunne fange nogle stykker, vil vi relativt hurtigt få en økonomisk gevinst, men i endnu højere grad en gevinst for patienterne, der undgår et slagtilfælde, siger Helena Dominguez.

Win-win for samfund og patienter

Projektet har et samlet budget på 20 millioner kroner og løber over fire år. De 13 millioner kommer fra statens Innovationsfonden, og her er direktøren heller ikke i tvivl om perspektivet i de samfundsmæssige gevinster.

- Generelt er det jo langt billigere, hvis vi kan forebygge, end hvis folk ender på hospitalet. Her sparer vi både ressourcer på hospitalet, men sørger også for, at den ældre kommer hurtigere under overvågning, så man kan gøre noget ved det, siger direktør i Innovationsfonden, Peter Høngaard.

Projektet er et samarbejde mellem Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, DTU og virksomheden Cortrium, der har udviklet sensoren.