Få kvinder når til tops i forskerverden

Trods gode intentioner på hovedstadens universiteter halter de langt efter vores nabolande, når det kommer til ligestilling i forskerverden.

Kvinder er i mindretal i toppen af forskerverden. (© DR Arkiv)

På landsplan er det kun knapt 20 procent af de danske professorer, der er kvinder.

En masse talenter går tabt undervejs. Sådan lyder det fra Tine Jess, professor og medlem af en arbejdsgruppe, der netop har fremlagt 24 ideer til, hvordan man skaffer flere kvinder i forskningen.

- For Danmarks konkurrencedygtighed og ønske om at overleve som videnssamfund, så er det utroligt vigtigt for os, at det er de bedste talenter i landet vi har i spil i den danske forskerverden. Derfor er det vigtigt, at den ene halvdel ikke bliver nærmest udelukket, fordi de ikke går i blå skjorte, siger hun.

 

Et ledelsesproblem

Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at indsatsen for flere kvinder i forskning forankres på ledelsesniveau i forskningsinstitutionerne og at der tilstræbes en ligelig kønssammensætning i ansættelses- og bedømmelsesudvalg.

For mens kvinderne både bliver kandidat og ph.d., forfølger mange herefter en karriere uden for universitetet. Og manglen på kvinder er udtryk for et ledelsesproblem, siger Tine Jess og peger på, at mange universiteter besætter stillinger uden opslag og uden kvinder i ansættelsesudvalgene.

- Man sikrer helt sikkert ikke, at de bedste talenter kommer i spil, hvis en fjerdedel af stillingerne slet ikke slås op, forklarer Tine Jess.

- Vi får ikke brudt Rip-Rap-Rup-effekten eller tendensen med, at mænd ansætter mænd, og vi får ikke åbnet dørene for de kvindelige talenter, hvis ikke vi gør op med den her kultur og skaber reel konkurrence om stillingerne på universiteterne, siger hun.