Færre kister, mere plads: Københavns kirkegårde kan blive nye parker

Der bliver sænket flere urner ned på de københavnske kirkegårde, og det giver plads til parker.

Debatten om, hvorvidt man skal bruge kirkegårdene til parker har kørt i flere år i København. Blandt andet på grund af den meget populære Kirsebærallé på Bispebjerg Kirkegård. (Foto: Ida Guldbæk Arentsen © Scanpix)

Flere københavnere vælger en tur i ovnen i stedet for kisten, når livet er slut, og det har gjort, at der er blevet længere mellem gravstenene på hovedstadens kirkegårde.

Det åbner op for diskussionen om, hvorvidt kirkegårdene skal bruges til andet end bare et endeligt hvilested.

Over halvdelen af de københavnske gravpladser står tomme, vurderer Foreningen for Danske Kirkegårdsledere, og forklaringen er, at folk i stigende grad vælger at blive kremeret.

I København blev 95% af de begravede kremeret sidste år.

- Når man ændrer det fra store gravsteder til små gravsteder, så bliver der mere plads på kirkegårdene, siger Klaus Frederiksen, kirkegårdsleder på Garnisons Kirkegård på Østerbro i København.

Derfor er Københavns Kommune begyndt at kigge på den frigjorte plads. På flere af gravpladserne i København vil kommunen lave parker og grønne områder, hvor folk kan gå tur eller hygge sig.

- Der er mange københavnere, der gerne vil ud i det grønne. Derfor vil vi gerne gøre det muligt at være på kirkegårdene både for pårørende, som besøger gravpladserne, og så samtidig bruge kirkegårdområderne som rekreative områder, siger Lotte Stächer Christensen.

Hun er centerleder i teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Der har i de seneste år været debat om, hvorvidt byens kirkegårdene skulle bruges som parker. Derfor skal der også være klare ordensregler, der sikrer, at der hverken kommer festmusik eller kaffevogne overalt på kirkegårdene.

- Det er afgørende, at dem, der bruger kirkegården som grønt område, tager hensyn til de sørgende og de begravelser, der foregår, siger Morten Kabell (EL), teknik- og miljøborgmester i København.

Finde balance mellem kirkegård og legeplads

En af de københavnere, der ikke synes om ideen om, at kirkegårdene i højere grad skal bruges som parker, er Katrine Juul.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at man ikke bare bevarer kirkegården, som den er. For så kommer den til at ligne alle de andre steder i København, hvor der er en legeplads, nogle gynger og et grusareal, hvor man kan spille petanque, siger hun.

I Aalborg har man løst problemet med kirkegårde som parker ved at reservere et område af kirkegården, hvor man ikke sætter gravsten op.

På den måde kan man stadig holde kirkegård og park adskilt, fortæller ph.d.-studerende Jakob Borrits Sabra, der forsker i brugen af kirkegårde ved Aalborg Universitet.

- Kirkegårdsforvaltningen må sørge for at finde en balance. For der sker hele tiden ændringer på kirkegårdene, om end det går noget langsomt. Man skal bare være klar over, at det er jordiske rester, der er under jorden, så nogle ændringer vil møde modstand, siger Jakob Borrits Sabra.

Facebook
Twitter