Flere børn i vuggestuer og midlertidige pladser: - Det er uforskammet

Der er ikke pladser nok i vuggestuer i København, så derfor skal der nu være 14 i stedet for 12 børn per stue.

Sarah Crone er mor til tre og er meget utilfreds med den løsning, Københavns Kommune er kommet på for at løse problemet med for få pladser i vuggestuerne. (Foto: © Peter Bye Andersen, (c) DR)

Der er akut brug for flere vuggestuepladser i Københavns Kommune.

Derfor har man foreslået, at vuggestuegrupperne udvides fra 12 til 14 børn i udvalgte vuggestuer. Desuden vil man bygge midlertidige pavillioner, hvor børnene kan få en midlertidig plads, indtil der er bygget nye institutioner.

Løsningen har politisk opbakning i København, men besluttes først endeligt torsdag.

Den møder dog ikke opbakning fra Sarah Crone, som er mor til tre.

Hendes datter på knap ti måneder bliver i øjeblikket passet derhjemme af sin mormor, men Sarah Crone ville meget gerne have hende ind på en vuggestue.

- Hun har da lige så meget krav på at komme ud i et socialt læringsmiljø som alle andre, hvor hun kan spejle sig i nogle andre børn.

Hun mener, kommunen skulle have grebet ind noget tidligere. Ifølge hende er det nemlig ikke et nyt problem.

- Det er nogle uforskammede løsninger. Min dreng på ti har været igennem det samme. Hvorfor skal vi spises af med midlertidige løsninger? Vores børn skal ikke flyttes rundt efter forgodtbefindende, siger hun.

Forældreorganisation: Børnene bliver stressede

Forslaget møder heller ikke opbakning fra KFO, Københavns Forældreorganisation.

Her mener formand Julie Kyndesgaard, at det kan gå ud over børnene.

- Jo større grupper, jo flere konflikter, og jo mere er de voksne og børnene stressede.

Hun peger i stedet på andre løsninger, som at forældre kunne få penge for at passe deres børn, eller at man oprettede flere nye pladser, så børnene ikke skal være 14 på en stue.

Borgmester forsikrer: Der kommer penge med

Men det bliver ikke noget problem for vuggestuerne, mener børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

Ifølge ham er vuggestuerne bygget til at huse 14 børn, og der vil også følge ekstra pædagoger med, lyder det fra borgmesteren.

- Det er kun en midlertidig løsning, men en løsning vi hellere vil tage end at bede forældrene om at køre tværs igennem byen, siger Jesper Christensen.

Det er særligt i nye bydele som Ørestad og Sydhavnen, hvor der grundet stor tilflytning er mangel på pladser.