Flere frygter ringere busser og tog, hvis regionerne nedlægges

Transportøkonom og Forbrugerrådet Tænk frygter, at kommunerne tænker på sig selv frem for hele regionen.

Bus 350S er en af de linjer, der kører gennem flere kommuner i hovedstadsområdet, og som regionen i dag koordinerer og bestiller. (Foto: BJARKE ØRSTED © Scanpix)

Selvom regionerne for de fleste nok rimer på psykiatri og hospitaler, får det også konsekvenser for busser og tog, hvis regionerne lukker.

For regionerne står også for at koordinere en del af den kollektive transport på tværs af kommunegrænserne. Og den opgave bliver svær at løse, hvis kommunerne skal stå med ansvaret fremover, som regeringen lægger op til i sit sundhedsudspil.

Man risikerer nemlig, at kommunerne tænker mere på sig selv end på regionen som helhed.

Det mener transportøkonom ved DTU Mogens Fosgerau, Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk og formanden for Region Hovedstadens trafikudvalg, Jens Mandrup (SF).

- Når der mangler det overordnede niveau (regionerne, red.), hvor kommunerne bliver tvunget til at blive enige, så bliver det mere fra sag til sag, at de skal forhandle, og så er der mindre, de kan holde hinanden i nakken med, siger Mogens Fosgerau.

Koordinerer på tværs af kommunegrænsen

I Region Hovedstaden er det blandt andet S-busserne, der ofte krydser mange kommunegrænser, der bliver koordineret i regionen. Det kan også handle om at time busafgange, så de passer med den øvrige offentlige transport.

Og her har regionen spillet en vigtig rolle og skabt en mere sammenhængende trafik, mener Jens Mandrup fra Region Hovedstaden.

- Jeg frygter, at der ikke bliver nogen koordinering, men at kommunerne tænker på deres egen økonomi.

Hos Forbrugetrådet Tænks vagthund for pendlerne, Passagerpulsen, håber man, at der kommer et nyt samarbejde op at køre i stedet for regionerne. Ellers vil kommunerne tænke på egne interesser først.

- Det giver ikke mening, at man lader det være op til den enkelte kommune at koordinere den offentlige transport i eksempelvis hovedstadsområdet, siger Laura Kierkegaard, afdelingschef hos Passagerpulsen.

Borgmestrene er klar

Mens flere frygter, at kommunerne ikke kan enes om koordineringen af den kollektive transport, så står borgmestrene klar med åbne arme for at overtage ansvaret.

Eksempelvis Guldborgsunds borgmester, John Brædder (Guldborgsund-listen).

- I forbindelse med de regionale ruter, der har været tale om nu, har vi haft en rigtig god dialog i Guldborgsund Kommune med vores nabokommuner Vordingborg og Lolland om at få det her til at lykkes, siger han.

Også i Albertslund Kommune er man klar til at overtage ansvaret, siger borgmester Steen Christiansen (S):

- Vi har allerede gennem rigtig mange år haft gode erfaringer med at tilrettelægge buslinjerne, så jeg tænker, at den opgave klarer vi nok, siger han.

Så den planlægning og koordinering, som regionerne har varetaget indtil nu, den har ikke været vigtig?

- Selvfølgelig har den været vigtig. Min pointe er bare, at kommunerne allerede i dag bestiller bustrafik og koordinerer med hinanden, siger Steen Christiansen.

I udgangspunktet frygter Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Pedersen (S), heller ikke scenariet, hvor den regionale trafik skal koordineres hos kommunerne.

Men det forudsætter, at der er penge nok til den kollektive trafik.

- Hvis regeringen mener, at kommunerne bør tage den her opgave, så siger jeg bare: Det kan vi godt.

- Men hvis vi skal ud og beskære buslinjerne, så vil kommunerne nok i højere grad end i regionen kigge på de lokale hensyn og ikke de regionale, siger han.

Minister: Helt ubegrundet frygt

Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) mener, at debatten er helt skæv.

Han har ikke haft mulighed for at deltage i et interview, men skriver i et skriftligt svar:

- Der er tale om en ubegrundet frygt, hvis man ud fra regeringens præsentation af det nye sundhedsudspil udleder, at den lokale og regionale kollektive trafik vil ændre sig markant.

- Det vil fremover være de fælles kommunale trafikselskaber, der får ansvaret for at sørge for den lokale og regionale kollektive bustrafik, skriver han.